Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk Slovenský jazyk – učebnice     Ročník: 2. ročník ZŠ     Typ: Učebnica


Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – učebnica

Učebnica pre 2. ročník ZŠ

Autor: E. Dienerová – Z. Hirschnerová – M. Nosáľová


Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – učebnica

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Zobraziť ukážkové strany

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)
Pre interaktívne listovanie titulu je potrebné mať nainštalovaný Adobe flash player v internetovom prehliadači.

Formát A4, 120 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 4,18 €

  • Moderná učebnica materinského jazyka reflektuje požiadavky ŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie.
  • Didaktická koncepcia učebnice kladie dôraz na celostný jazykový rozvoj žiaka – počúvam, rozprávam, čítam, píšem.
  • Učivo sa člení na jazykovú a komunikačnú zložku, ktoré sú v učebnici pri výklade nového učiva graficky oddelené. V cvičeniach sa tieto zložky integrujú a prelínajú. Osvojené poznatky z oblasti jazyka sa dôsledne využívajú v komunikačných situáciách.
  • Učivo je rozvrhnuté do logických, na seba nadväzujúcich tematických celkov, ktoré sú ďalej delené na kapitoly.
  • Učebnicu tvoria tieto štruktúrne komponenty: východiskový text, poučka, súbor úloh zoradený podľa didaktickej náročnosti, diktát, úloha na opakovanie, úlohy na samostatnú prácu, cieľový text umiestnený pod čiarou, ktorý je určený učiteľovi, prípadne rodičovi.
  • Obsahom jazykového učiva učebnice slovenského jazyka pre druhý ročník sú rozlišovacie znamienka, hlásky (samohlásky, dvojhlásky, tvrdé a mäkké spoluhlásky), veta, slovo, slabika a hláska.
  • Učivo rozvíjajúce komunikačné kompetencie obsahuje tieto témy: pozdrav, poďakovanie, prosba, blahoželanie, písanie listov.
  • Vďaka vhodne koncipovaným zadaniam a atraktívnym textom, ktoré tvoria jazykový materiál  na prezentovanie alebo precvičenie jazykového javu, podporuje čítanie s porozumením.
  • Na učebnicu nadväzuje pracovný zošit. Jednotlivé úlohy v učebnici aj v pracovnom zošite sú podrobne spracované v metodickej príručke, ktorá zároveň vysvetľuje didaktickú koncepciu autoriek.
  • Titul je súčasťou série učebných materiálov Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ.

Viac informácií o titule

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

ŠVP

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED1

Séria

Titul je súčasťou série učebných materiálov Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ

Poštovné zdarma

Poštovné a balné ZDARMA
Poštovné a balné neúčtujeme. Platí pre objednávky škôl nad 15,00 €.

Poštovné zdarma

Všetky strany titulu je možné interaktívne prezerať


Prevziať súbor

Koncepcia komunikačného vyučovania materinského jazyka

  Posledná aktualizácia: 8.7.2014
Názov súboru: sj2-koncepcia-vyucovania_553_sk.pdf (856 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prevziať súbor

Koncepcia a štruktúra učebnice a pracovného zošita

  Posledná aktualizácia: 7.7.2014
Názov súboru: sj2-koncepcia-ucebnice-a-pz_551_sk.pdf (5502 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra pre 2. ročník ZŠ

Posledná aktualizácia: 16.8.2013
Názov súboru: tvvp-slovensky-jazyk-a-literatura2_69_sk.rtf (371 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Prezentácia: Vyučovanie materinského jazyka na 1. stupni ZŠ

Posledná aktualizácia: 23.5.2012
Názov súboru: prezentacia-sj_16_sk.pdf (2537 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Platná učebnica autoriek Z. Hirschnerovej a kol. je spracovaná moderným spôsobom a v plnej miere rešpektuje požiadavky ŠVP – ISCED 1 na jazykové vzdelávanie a všeobecné požiadavky na zmenu obsahu a koncepcie, ktorú určuje reforma vzdelávania. Učebnica je spracovaná systematicky a obsahuje stále prvky, ktoré umožnia žiakovi veľmi rýchlo pracovať s učebnicou aj samostatne. Jednotlivé úlohy sú zostavené tak, aby mali stúpajúcu náročnosť a aj podľa tejto typológie môže učiteľ okamžite diagnostikovať mieru zvládnutia učiva. Učebnica graficky člení učivo na jazykové a učivo rozvíjajúce komunikačné kompetencie, hoci sa tieto prvky v cvičeniach navzájom prelínajú. Priebežne je zaradená malá dramatická forma, ktorá precvičuje získané vedomosti a zároveň učí žiaka využívať získané zručnosti v komunikácii.
Obsahom jazykového učiva učebnice slovenského jazyka pre druhý ročník sú rozlišovacie znamienka, hlásky (samohlásky, dvojhlásky, tvrdé a mäkké spoluhlásky), veta, slovo, slabika a hláska. Učivo rozvíjajúce komunikačné kompetencie obsahuje tieto témy: pozdrav, poďakovanie, prosba, blahoželanie, písanie listov. 


Učivo je zostavené tak, aby žiak na konci druhého ročníka zvládol všetky pojmy a získal všetky kompetencie, ktoré sú určené pre žiaka tohto ročníka. Dôležitým prvkom je aktívna práca s jazykom. Žiaci sa učia nielen odpovedať na otázky, ale aj zostaviť otázku tak, aby na ňu dostali primeranú odpoveď, jazykové učivo sa priebežne opakuje na systémových prvkoch a núti žiaka pracovať samostatne, čím sa podporuje rozvoj čitateľských schopností tak, aby žiak čítal s porozumením. Autorky v učebnici využili svoje dlhoročné skúsenosti a zároveň využili najmodernejšie metódy a trendy vyučovania materinského jazyka. 

Novinka v ponuke

Bonus +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu získate 1 kus titulu pre učiteľa zdarma.

Bonus +CD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu získate zdarma 1 ks CD k rukám učiteľa. K rôznym titulom ponúkame: • hudobné CD s nahrávkami piesní • CD s multimediálnymi prezentáciami • CD so softvérovou podporou vo forme multilicencie pre celú triedu.

Titul je možné za výhodnejšiu cenu objednať v balíku/maxibalíku.
Viac informácií nájdete v detaile produktu.

Poštovné a balné ZDARMA
Poštovné a balné neúčtujeme. Platí pre objednávky škôl nad 15,00 €.

Všetky strany titulu je možné interaktívne prezerať

BONUS ZDARMA
Pri objednávke tohto titulu/súboru/balíka pre celú triedu získate 1ks textilnej maňušky HUPS na dramatizáciu a rolové hry v triede pre učiteľa zdarma.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® XP a novšie

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – súbor

Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – súbor
Z. Hirschnerová
Titul je súčasťou série Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ Bežná cena: 3,08 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – 2. zošit Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – 1. zošit

Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – 2. zošit

Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – 2. zošit
Z. Hirschnerová
Titul je súčasťou série Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ Bežná cena: 1,76 €
Zobraziť detail

Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – 1. zošit

Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – 1. zošit
Z. Hirschnerová
Titul je súčasťou série Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ Bežná cena: 1,76 €
Zobraziť detail

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica
Z. Hirschnerová – R. Adame
Titul je súčasťou série Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ Bežná cena: 4,95 €
Zobraziť detail

Metodická príručka k súboru Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ

Metodická príručka k súboru Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová
Titul je súčasťou série učebných materiálov Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ Bežná cena: 4,51 €
Zobraziť detail

Pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ

Pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová
Titul je súčasťou série učených materiálov Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ Bežná cena: 3,19 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.