Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk Slovenský jazyk – učebnice     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Učebnica


Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – učebnica

Učebnica pre 3. ročník ZŠ

Autor: Z. Hirschnerová – R. Adame


Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – učebnica

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Zobraziť ukážkové strany

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)
Pre interaktívne listovanie titulu je potrebné mať nainštalovaný Adobe flash player v internetovom prehliadači.

Formát A4, 120 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 4,18 €

  • Platná učebnica materinského jazyka reflektuje požiadavky ŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie.
  • Didaktická koncepcia učebnice kladie dôraz na celostný jazykový rozvoj – počúvam, rozprávam, píšem, čítam.
  • Graficky je v učebnici učivo členené na jazykovú a komunikačnú zložku, v cvičeniach sa tieto zložky integrujú a prelínajú.
  • Učebnicu tvoria tieto štruktúrne komponenty: východiskový text, poučka, súbor úloh zoradený podľa didaktickej náročnosti, diktát, úlohy na opakovanie, úloha určená na skupinovú prácu, cieľový text umiestnený pod čiarou, ktorý je určený učiteľovi, prípadne rodičovi.
  • Obsahom jazykového učiva učebnice slovenského jazyka pre tretí ročník je abeceda, vybrané slová (základná skupina vybraných slov sa preberá v 3. ročníku, vo 4. ročníku sa žiaci naučia ostatné vybrané slová), ohybné slovné druhy, všeobecné a vlastné podstatné mená, opakovanie.
  • Učivo rozvíjajúce komunikačné kompetencie obsahuje tieto témy: predstavenie, pozdravy, blahoželanie, list, správa, oznámenie, inzerát, pozvánka, reklama, opis predmetu, rozprávanie.
  • Na učebnicu nadväzuje pracovný zošit. Jednotlivé úlohy v učebnici aj v pracovnom zošite sú podrobne spracované v metodickej príručke, ktorá zároveň vysvetľuje didaktickú koncepciu autoriek.
  • Titul je súčasťou série učebných materiálov Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ.

Viac informácií o titule

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

ŠVP

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED1

Séria

Titul je súčasťou série učebných materiálov Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ

Poštovné zdarma

Poštovné a balné ZDARMA
Poštovné a balné neúčtujeme. Platí pre objednávky škôl nad 15,00 €.

Poštovné zdarma

Všetky strany titulu je možné interaktívne prezerať


Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra pre 3. ročník ZŠ

  Posledná aktualizácia: 11.8.2014
Názov súboru: tvvp-slovensky-jazyk-a-literatura3-2014-2015_71_sk.rtf (454 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Niekoľko poznámok k vyučovaniu materinského jazyka

  Posledná aktualizácia: 8.7.2014
Názov súboru: sj3-mp-uvod-poznamky_556_sk.pdf (3149 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prevziať súbor

Koncepcia pracovného zošita k učebnici

  Posledná aktualizácia: 8.7.2014
Názov súboru: sj3-mp-uvod-koncepcia-pz_555_sk.pdf (2783 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prevziať súbor

Didaktické spracovanie učiva v učebnici

  Posledná aktualizácia: 8.7.2014
Názov súboru: sj3-mp-uvod-didakticke-spracovanie_554_sk.pdf (3927 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prevziať súbor

Didaktické hry: semináre Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v primárnom vzdelávaní so zameraním na vybrané slová

Posledná aktualizácia: 12.4.2013
Názov súboru: didakticke_hry_sj_2013_337_sk.pdf (326 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Didaktické hry zo seminárov

Posledná aktualizácia: 10.12.2012
Názov súboru: didakticke_hry_vsetko_220_sk.pdf (305 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Prezentácia: Vyučovanie materinského jazyka na 1. stupni ZŠ

Posledná aktualizácia: 23.5.2012
Názov súboru: prezentacia-sj_16_sk.pdf (2537 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Platná učebnica materinského jazyka autoriek Z. Hirschnerovej – R. Adame je spracovaná moderným spôsobom a je v plnej miere v súlade s požiadavkami ŠVP – ISCED 1 na jazykové vzdelávanie a reflektuje všeobecné požiadavky na zmenu obsahu a koncepcie, ktorú určuje reforma vzdelávania. Obsahuje systematicky sa opakujúce prvky, ktoré žiakom umožnia rýchlo si osvojiť predpísané poznatky. Jednotlivé úlohy sú zostavené so stúpajúcou náročnosťou, a tak môže učiteľ okamžite diagnostikovať mieru zvládnutia učiva. Učebnica umožňuje osvojiť si jazykové zručnosti a rozvíja komunikačné kompetencie, pričom prvky týchto dvoch jazykových rovín sa prelínajú. Učivo je zostavené tak, aby žiak na konci tretieho ročníka zvládol všetky pojmy a nadobudol všetky kompetencie, ktoré si má osvojiť v treťom ročníku podľa ŠVP a prílohy
ISCED 1 v oblasti jazyk a komunikácia. 
Obsahom jazykového učiva učebnice slovenského jazyka pre tretí ročník je opakovanie učiva z predchádzajúceho ročníka, obojaké spoluhlásky, vybrané slová a slovné druhy (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá). 

V rámci  slohovej výchovy žiaci dokážu napísať osnovu, list, blahoželanie, opis a rozprávanie  a vytvoriť krátke útvary (reklamu, pozvánku, inzerát, vizitku).
Jazykové učivo sa priebežne opakuje v systémových prvkoch a núti žiaka pracovať samostatne, čím sa podporuje rozvoj čitateľských schopností tak, aby žiak čítal s porozumením. Autorky  v učebnici využili svoje odborné skúsenosti i skúsenosti z dlhoročnej učiteľskej praxe, zároveň v učebnici použili najmodernejšie metódy a trendy vyučovania materinského jazyka. Učebnica je prehľadne graficky spracovaná, osobitne vyčleňuje rubriky venované opakovaniu a práci v skupinách. Prostredníctvom práce s vtipnými obrázkami primeranými veku sa žiaci učia hrovou formou pracovať s ilustráciou, no napríklad i tvoriť texty v časovej následnosti podľa osnovy. Pomocou ilustrácií si zároveň upevňujú novonadobudnuté vedomosti. Učebnica spĺňa všetky predpoklady na moderné, efektívne a pútavé vyučovanie materinského jazyka.

Novinka v ponuke

Bonus +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu získate 1 kus titulu pre učiteľa zdarma.

Bonus +CD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu získate zdarma 1 ks CD k rukám učiteľa. K rôznym titulom ponúkame: • hudobné CD s nahrávkami piesní • CD s multimediálnymi prezentáciami • CD so softvérovou podporou vo forme multilicencie pre celú triedu.

Titul je možné za výhodnejšiu cenu objednať v balíku/maxibalíku.
Viac informácií nájdete v detaile produktu.

Poštovné a balné ZDARMA
Poštovné a balné neúčtujeme. Platí pre objednávky škôl nad 15,00 €.

Všetky strany titulu je možné interaktívne prezerať

BONUS ZDARMA
Pri objednávke tohto titulu/súboru/balíka pre celú triedu získate 1ks textilnej maňušky HUPS na dramatizáciu a rolové hry v triede pre učiteľa zdarma.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® XP a novšie

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – súbor

Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – súbor
Z. Hirschnerová
Titul je súčasťou série Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ Bežná cena: 3,08 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – 1. zošit Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – 2. zošit

Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 3. ročník ZŠ

Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 3. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová
Titul je súčasťou série Čítanie pre 2. – 4. ročník ZŠ Bežná cena: 2,97 €
Zobraziť detail

Spievanky – Vybranky

Spievanky – Vybranky
A. Škoviera – Z. Hirschnerová
Titul je súčasťou série Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ Bežná cena: 2,20 €
Zobraziť detail

Metodická príručka k súboru Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ

Metodická príručka k súboru Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová
Titul je súčasťou série učebných materiálov Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ Bežná cena: 4,51 €
Zobraziť detail

Pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ

Pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová – R. Adame
Titul je súčasťou série Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ Bežná cena: 3,19 €
Zobraziť detail

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica
Z. Hirschnerová – R. Adame
Titul je súčasťou série Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ Bežná cena: 4,95 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.