Používateľské nástroje

Vyhľadávanie



Späť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk Slovenský jazyk – učebnice     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Učebnica


Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – učebnica

Učebnica pre 3. ročník ZŠ

Autor: Z. Hirschnerová – R. Adame


Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – učebnica

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Zobraziť ukážkové strany

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 120 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 4,18 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2015 v termíne do 15.04. 2015 pre objednávky škôl a pedagógov : (s DPH): 3,85 €

  • Platná učebnica materinského jazyka reflektuje požiadavky ŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie.
  • Didaktická koncepcia učebnice kladie dôraz na celostný jazykový rozvoj – počúvam, rozprávam, píšem, čítam.
  • Graficky je v učebnici učivo členené na jazykovú a komunikačnú zložku, v cvičeniach sa tieto zložky integrujú a prelínajú.
  • Učebnicu tvoria tieto štruktúrne komponenty: východiskový text, poučka, súbor úloh zoradený podľa didaktickej náročnosti, diktát, úlohy na opakovanie, úloha určená na skupinovú prácu, cieľový text umiestnený pod čiarou, ktorý je určený učiteľovi, prípadne rodičovi.
  • Obsahom jazykového učiva učebnice slovenského jazyka pre tretí ročník je abeceda, vybrané slová (základná skupina vybraných slov sa preberá v 3. ročníku, vo 4. ročníku sa žiaci naučia ostatné vybrané slová), ohybné slovné druhy, všeobecné a vlastné podstatné mená, opakovanie.
  • Učivo rozvíjajúce komunikačné kompetencie obsahuje tieto témy: predstavenie, pozdravy, blahoželanie, list, správa, oznámenie, inzerát, pozvánka, reklama, opis predmetu, rozprávanie.
  • Na učebnicu nadväzuje pracovný zošit. Jednotlivé úlohy v učebnici aj v pracovnom zošite sú podrobne spracované v metodickej príručke, ktorá zároveň vysvetľuje didaktickú koncepciu autoriek.
  • Titul je súčasťou série učebných materiálov Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ.

Viac informácií o titule

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

ŠVP

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED1

Séria

Titul je súčasťou série učebných materiálov Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ

Poštovné zdarma

Poštovné a balné ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH. Do ponuky sú zahrnuté všetky tituly označené v čase objednávky uvedeným piktogramom.

Poštovné zdarma

Všetky strany titulu je možné interaktívne prezerať

Bonus zdarma

Titul má aktívnu službu aitec online: pri interaktívnom listovaní sú k jednotlivým stranám priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa.


Všetko k sérii

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra pre 3. ročník ZŠ

  Posledná aktualizácia: 11.8.2014
Názov súboru: tvvp-slovensky-jazyk-a-literatura3-2014-2015_71_sk.rtf (454 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Niekoľko poznámok k vyučovaniu materinského jazyka

  Posledná aktualizácia: 8.7.2014
Názov súboru: sj3-mp-uvod-poznamky_556_sk.pdf (3149 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prevziať súbor

Koncepcia pracovného zošita k učebnici

  Posledná aktualizácia: 8.7.2014
Názov súboru: sj3-mp-uvod-koncepcia-pz_555_sk.pdf (2783 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prevziať súbor

Didaktické spracovanie učiva v učebnici

  Posledná aktualizácia: 8.7.2014
Názov súboru: sj3-mp-uvod-didakticke-spracovanie_554_sk.pdf (3927 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prevziať súbor

Didaktické hry: semináre Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v primárnom vzdelávaní so zameraním na vybrané slová

Posledná aktualizácia: 12.4.2013
Názov súboru: didakticke_hry_sj_2013_337_sk.pdf (326 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Didaktické hry zo seminárov

Posledná aktualizácia: 10.12.2012
Názov súboru: didakticke_hry_vsetko_220_sk.pdf (305 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Prezentácia: Vyučovanie materinského jazyka na 1. stupni ZŠ

Posledná aktualizácia: 23.5.2012
Názov súboru: prezentacia-sj_16_sk.pdf (2537 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Platná učebnica materinského jazyka autoriek Z. Hirschnerovej – R. Adame je spracovaná moderným spôsobom a je v plnej miere v súlade s požiadavkami ŠVP – ISCED 1 na jazykové vzdelávanie a reflektuje všeobecné požiadavky na zmenu obsahu a koncepcie, ktorú určuje reforma vzdelávania. Obsahuje systematicky sa opakujúce prvky, ktoré žiakom umožnia rýchlo si osvojiť predpísané poznatky. Jednotlivé úlohy sú zostavené so stúpajúcou náročnosťou, a tak môže učiteľ okamžite diagnostikovať mieru zvládnutia učiva. Učebnica umožňuje osvojiť si jazykové zručnosti a rozvíja komunikačné kompetencie, pričom prvky týchto dvoch jazykových rovín sa prelínajú. Učivo je zostavené tak, aby žiak na konci tretieho ročníka zvládol všetky pojmy a nadobudol všetky kompetencie, ktoré si má osvojiť v treťom ročníku podľa ŠVP a prílohy
ISCED 1 v oblasti jazyk a komunikácia. 
Obsahom jazykového učiva učebnice slovenského jazyka pre tretí ročník je opakovanie učiva z predchádzajúceho ročníka, obojaké spoluhlásky, vybrané slová a slovné druhy (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá). 

V rámci  slohovej výchovy žiaci dokážu napísať osnovu, list, blahoželanie, opis a rozprávanie  a vytvoriť krátke útvary (reklamu, pozvánku, inzerát, vizitku).
Jazykové učivo sa priebežne opakuje v systémových prvkoch a núti žiaka pracovať samostatne, čím sa podporuje rozvoj čitateľských schopností tak, aby žiak čítal s porozumením. Autorky  v učebnici využili svoje odborné skúsenosti i skúsenosti z dlhoročnej učiteľskej praxe, zároveň v učebnici použili najmodernejšie metódy a trendy vyučovania materinského jazyka. Učebnica je prehľadne graficky spracovaná, osobitne vyčleňuje rubriky venované opakovaniu a práci v skupinách. Prostredníctvom práce s vtipnými obrázkami primeranými veku sa žiaci učia hrovou formou pracovať s ilustráciou, no napríklad i tvoriť texty v časovej následnosti podľa osnovy. Pomocou ilustrácií si zároveň upevňujú novonadobudnuté vedomosti. Učebnica spĺňa všetky predpoklady na moderné, efektívne a pútavé vyučovanie materinského jazyka.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate 1 kus titulu (súboru, balíka) pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu získate zdarma 1 ks Multimediálneho disku k titulu na CD/DVD k rukám učiteľa.

Titul je možné objednať aj za výhodnejšiu cenu.
Viac informácií nájdete v detaile produktu.

Poštovné a balné ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH. Do ponuky sú zahrnuté všetky tituly označené v čase objednávky uvedeným piktogramom.

Všetky strany titulu je možné interaktívne prezerať

BONUS ZDARMA
Pri objednávke tohto titulu/súboru/balíka pre celú triedu získate 1ks textilnej maňušky HUPS na dramatizáciu a rolové hry v triede pre učiteľa zdarma.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® Vista a novšie

BONUS ZDARMA
Bonus zdarma maňuška VČIELKA

BONUS ZDARMA
Nápovedné tabule

BONUS ZDARMA
Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: pri interaktívnom listovaní sú k jednotlivým stranám priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – súbor

Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – súbor
Z. Hirschnerová
Titul je súčasťou série Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ Bežná cena: 3,08 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2015 v termíne do 15.04. 2015 pre objednávky škôl a pedagógov ::
2,64 €

Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – 1. zošit Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – 2. zošit

Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 3. ročník ZŠ

Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 3. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová
Titul je súčasťou série Čítanie pre 2. – 4. ročník ZŠ Bežná cena: 2,97 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2015 v termíne do 15.04. 2015 pre objednávky škôl a pedagógov ::
2,75 €

Zobraziť detail

Spievanky – Vybranky

Spievanky – Vybranky
A. Škoviera – Z. Hirschnerová
Titul je súčasťou série Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ Bežná cena: 2,20 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2015 v termíne do 15.04. 2015 pre objednávky škôl a pedagógov ::
1,65 €

Zobraziť detail

Metodická príručka k súboru Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ

Metodická príručka k súboru Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová
Titul je súčasťou série učebných materiálov Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ Bežná cena: 4,51 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2015 v termíne do 15.04. 2015 pre objednávky škôl a pedagógov ::
4,07 €

Zobraziť detail

Pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ

Pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová – R. Adame
Titul je súčasťou série Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ Bežná cena: 3,30 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2015 v termíne do 15.04. 2015 pre objednávky škôl a pedagógov ::
2,97 €

Zobraziť detail

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica
Z. Hirschnerová – R. Adame
Titul je súčasťou série Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ Bežná cena: 4,95 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2015 v termíne do 15.04. 2015 pre objednávky škôl a pedagógov ::
4,62 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

Prihlásenie



Zabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.