Používateľské nástroje

Vyhľadávanie5 dôvodov, prečo učiť slovenský jazyk s učebnicami a učebnými materiálmi z AITEC-u

Dátum uverejnenia: 28.8.2019

5 dôvodov, prečo učiť slovenský jazyk s učebnicami a učebnými materiálmi z AITEC-u

V novom školskom roku vám prinášame inovovanú sériu učebných materiálov na vyučovanie slovenského jazyka v 2. - 4. ročníku.

Základom sú kvalitné učebnice - teraz v novom dizajne

Učebnice Slovenského jazyka pre 2. − 4. ročník ZŠ majú schvaľovaciu doložku a môžete ich aj naďalej objednávať prostredníctvom Edičného portálu MŠVVaŠ SR počas objednávacieho konania. Učebnice získali nový vzhľad a v súlade s požiadavkami inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (2015) sme aktualizovali aj ich obsah. Výnimkou je učebnica Slovenského jazyka pre 2. ročník, kde nenastali veľmi výrazné zmeny v obsahu učiva (zmeny boli zapracované do pracovného zošita).

NOVÉ pracovné zošity  

Slovenský jazyk pre 2. roč. ZŠ, pracovný zošit Slovenský jazyk pre 3. roč. ZŠ, pracovný zošit Slovenský jazyk pre 4. roč. ZŠ, pracovný zošit

S učebnicami tvoria vzhľadom aj členením súlad  nové pracovné zošity pripravené podľa požiadaviek iŠVP, korešpondujúce priamo s učivom v učebnici. V porovnaní s predchádzajúcim vydaním je ich grafické a výtvarné spracovanie farebnejšie a prehľadnejšie, doplnené inovatívnymi prvkami. Rôznorodé, zábavné a tvorivé úlohy a cvičenia sú zoradené podľa didaktickej náročnosti a vytvárajú dostatočný priestor na precvičenie a upevnenie učiva. Žiaci ocenia aj ťaháčik na zadnej strane pracovných zošitov, ktorý obsahuje súhrn všetkých poučiek a môžu ho použiť ako pomôcku na nasledujúci školský rok.

NOVÉ metodické príručky pre učiteľa

Slovenský jazyk pre 2. roč. ZŠ, metodická príručka Slovenský jazyk pre 3. roč. ZŠ, metodická príručka Slovenský jazyk pre 4. roč. ZŠ, metodická príručka

Ako zdroj inšpirácie počas príprav, ale aj samotného vyučovania poslúžia Metodické príručky k Slovenskému jazyku pre 2. - 4. ročník ZŠ zohľadňujúce zmeny obsahu učiva v učebniciach aj v pracovných zošitoch. Príručky objasňujú didaktické spracovanie učiva v učebnici a v pracovnom zošite a ich štruktúrne prvky. Obsahujú tiež námety na prácu s textami, návrh TVVP a sú výborným podporným materiálom aj pre začínajúcich učiteľov.

 

Metodické materiály môžete objednávať za výhodnejšiu cenu v podobe metodických balíčkov pre učiteľa so zaujímavými bonusmi. Ponuku metodických balíčkov pre jednotlivé ročníky nájdete na našej stránke.

Nové aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník 

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročníkNovinkou z programu interaktívnych diskov aitec offline je aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník. Okrem množstva prezentácií a didaktických materiálov tu nájdete aj priamo na učivo nadväzujúce interaktívne hry. Umožňujú precvičovanie jednotlivých jazykových javov. Novinkou je nástroj Vyrezátor, ktorý prináša možnosti otvoriť si cvičenie vo väčšom výreze a pracovať s ním na interaktívnej tabuli alebo na bielej magnetickej tabuli. Disk môžete objednať už teraz cez Internetové kníhkupectvo AITEC a priniesť tak do triedy inovatívne formy práce.

Podrobnejšie vám aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník predstavíme v niektorom z nasledujúcich newslettrov.

Jesenná séria seminárov, doplnkové tituly a priestor na webe

V polovici októbra 2019 začíname sériu seminárov venovanú vyučovaniu slovenského jazyka v 2. ročníku. Termíny a mestá, ktoré navštívime budeme postupne dopĺňať v sekcii Semináre pre učiteľov.

Diktaty pre 1. a 2. ročník ZŠ Diktáty pre 3. a 4. ročník ZŠ
Spievanky - Vybranky Spievanky - Vybranky CD

 

Špecifickým titulom sú odborno-metodické príručky Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ a Diktáty pre 3. a 4. ročník  s metodickými poznámkami pre učiteľa. Publikácie obsahujú napríklad aj návrhy kontrolných diktátov, ktoré sú v súlade s iŠVP. 

 

 

Netradičný spôsob opakovania a precvičovania vybraných slov zase ponúka pracovný zošit Spievanky - Vybranky spolu s hudobným CD. Vďaka piesňam, ktorých text je zameraný na vybrané a odvodené slová si žiaci zábavnou a inovatívnou formou precvičujú a upevňujú tento gramatický jav. Ukážky pesničiek si môžete vypočuť tu

 

BONUS na záver − stačí jeden klik a všetky informácie nájdete na jednom mieste

slovenský jazyk, podstránka

Na podstránke Slovenský jazyk pre prvý stupeň základných škôl sú všetky dostupné tituly na vyučovanie slovenského jazyka na prvom stupni ZŠ. Ku každému ročníku postupne pridávame aj dalšie doplnkové materiály: vzorové riešenia, TVVP, didaktické hry, či obrazové materiály.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.