Používateľské nástroje

VyhľadávanieChýba vám Čítanka pre 3. ročník?

Dátum uverejnenia: 13.9.2021

Chýba vám Čítanka pre 3. ročník?

Učebnica, ku ktorej sa nebolo možné dostať, je tu!

Čítanka pre 3. ročník základných škôl roky chýbala v mnohých tretiackych triedach, v tých o niečo šťastnejších sa nachádzala v „šalátových“ vydaniach. Tešíme sa, že vám dlho očakávanú učebnicu môžeme predstaviť. Môžete si ju zakúpiť za prostriedky z iných zdrojov, ako je príspevok MŠVVaŠ SR.

 

NOVÁ Čítanka pre tretiakov

 

Čítanie s porozumením považujeme za dôležitý faktor nielen pre ďalšie vzdelávanie, ale aj pre bežný život. Tohtoročnou novinkou vydavateľstva AITEC je preto NOVÁ Čítanka pre tretiakov. Titul, na ktorom sa autorsky spolupodieľali Z. Hirschnerová a M. Filagová vychádza z osvedčenej štruktúry a textov pôvodnej Čítanky vydavateľstva Poľana. Žiaľ, tá sa v školách už dlhé roky nenachádza, a ak je aj k dispozícii, tak len vo veľmi limitovanom počte výtlačkov a často v nevyhovujúcom stave.

 

Čo nájdete v NOVEJ Čítanke pre tretiakov?

 

  • Je spracovaná podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu.
  • Ponúka vybrané upravené texty zo súčasnej pôvodnej i prekladovej literatúry s ohľadom na vek a záujmy žiakov.
  • Je doplnená o nové pojmy a úlohy k textom.
  • Texty sú podporené ilustráciami slovenskej maliarky Martiny Matlovičovej, ktoré citlivo dopĺňajú význam textov a umocňujú ich posolstvo.
  • Dramacentrum EDUdrama pripravilo doplnkový materiál pre aitec offline na podporu dramatizácie vo vyučovaní.
  • Na učebnicu nadväzuje NOVÝ Pracovný zošit k Čítanke pre tretiakovaitec offline k Čítanke pre tretiakov.

 

 

Vo vydavateľstve AITEC nám záleží na tom, aby sa pedagógom dobre učilo, a preto sme rozsah učebnice upravili podľa požiadaviek a potrieb moderného vyučovania. Odporúčame vám s NOVOU Čítankou pre tretiakov používať NOVÝ Pracovný zošit k Čítanke pre tretiakov a doplniť digitálnou podporou aitec offline.

Pri objednaní učebnice pre celú triedu si môže učiteľ ako BONUS zakúpiť aitec offline za zvýhodnenú cenu 9,60 EUR s DPH. Chýba vám NOVÁ Čítanka pre tretiakov? Objednajte si ju teraz.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.