Používateľské nástroje

VyhľadávanieČítanie hmatom alebo ako učebnice v Braillovom písme pomáhajú nevidiacim žiakom spoznávať svet

Dátum uverejnenia: 11.10.2021

Čítanie hmatom alebo ako učebnice v Braillovom písme pomáhajú nevidiacim žiakom spoznávať svet

Sú iné, a predsa v mnohom také podobné svojim rovesníkom. Deti s poškodením zraku napriek neľahkému hendikepu túžia objavovať svet. Cestou za poznaním ich sprevádzajú rôzne pomôcky, ako je biela palička či špeciálne modifikované učebnice v Braillovom písme. Tie majú dôležité postavenie aj v ponuke vydavateľstva AITEC.


Poškodenie zraku je vážna a v mnohých prípadoch nezvratná diagnóza. V októbri si pripomíname, že sa medzi nami pohybujú výnimoční ľudia, ktorí napriek svojmu zrakovému znevýhodneniu dokážu žiť život naplno, dosahovať úspechy a byť nezávislí. Ich poznávacím znakom je biela palica.

 

Poznávanie zmyslami

 

Svetový deň bielej palice každoročne pripadá na 15. október, no netreba zabúdať na to, že nielen táto pomôcka dokáže úroveň života slabozrakých a nevidiacich zlepšovať. Kým palica umožňuje postihnutým pohybovať sa samostatne, prístup do sveta kníh a informácií im prináša Braillovo písmo. Deti sa s ním zoznamujú už v útlom veku, v školských laviciach. Špeciálne učebnice, modifikované do Braillovho písma, sú prvými knihami, ktoré si reálne dokážu prečítať už aj malí žiaci. 


Mnohé z detí, ktoré sú úplne nevidiace, slabozraké alebo trpia inými poruchami videnia, navštevujú špeciálne školy, iné sú integrované a schopné úplného začlenenia do bežného detského kolektívu. Žiaci so zrakovým hendikepom sú vychovávaní a vzdelávaní podľa vzdelávacích štandardov uvedených v Štátnych vzdelávacích programoch. Naučia sa čítať, písať, počítať, získajú komunikačné kompetencie, rastú v samostatných jedincov. Zásadný rozdiel oproti ich rovesníkom je v tom, že veci okolo seba neskúmajú zrakom, ale ostatnými zmyslami: sluchom, rečou a predovšetkým hmatom. Braillove písmo slúži na to, aby ich týmto procesom sprevádzalo.   

 

Braillovo písmo

 

Písmo, ktoré možno „čítať prstami“, vynašiel v roku 1824 Luis Braill a v rozličných obmenách ho používajú ľudia po celom svete dodnes. Jeho princíp je založený na rôznych kombináciách vyvýšených bodov vyrazených do papiera, čím vzniká plastické písmo, ktoré nevidiaci dokážu prečítať hmatom.

Rozvoj schopnosti rozlišovať Braillovo písmo dotykom môže človeku trvať veľmi dlho a naučiť sa v ňom čítať dokáže byť skutočne náročné. Tak, ako pri výučbe iných jazykov, aj tu platí, že jeho osvojenie v ranom veku je omnoho jednoduchšie. Aby bolo učenie zaujímavejšie, texty v učebniciach bývajú doplnené reliéfnymi obrázkami.

 

Učebnice pre nevidiacich

 

Prvá učebnica v Braillovom písme vôbec bola na Slovensku vydaná v roku 1948. Išlo o šlabikár Prvé krôčky, ktorý bol vytlačený v tlačiarni Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Od tých čias bolo do Braillovho písma modifikovaných viacero učebníc, ktoré kopírujú knihy bežne používané na vyučovacích hodinách. Deväť z nich pochádza z dielne vydavateľstva AITEC. Konkrétne ide o tituly:

Život s bielou paličkou nie je jednoduchý, no môže byť zmysluplný a naplnený spokojnosťou. Učebnice modifikované do Braillovho písma dokážu byť veľmi nápomocné ako pre samotných žiakov so zrakovým postihnutím, tak pre ich pedagógov, asistentov a rodičov. Vybrané tituly možno nájsť aj na webstránke vydavateľstva AITEC. Pre každého, kto ich potrebuje, sú dostupné na objednávku.

 

Autor: Michaela Domanová

 


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.