Používateľské nástroje

VyhľadávanieĎakujeme všetkým učiteľom za to, čo robia pre svojich žiakov!

Dátum uverejnenia: 30.6.2022

Ďakujeme všetkým učiteľom za to, čo robia pre svojich žiakov!

Je tu záver školského roka a s ním prichádza aj čas poďakovať sa tým, ktorí si to najviac zaslúžia.

Milé pani učiteľky, milí páni učitelia!

Radi by sme sa vám poďakovali za všetok váš čas, energiu, láskavosť a obetavosť, s ktorými každý deň vykonávate svoje povolanie. Napriek často nie ideálnym podmienkam s úsmevom stojíte pri svojich žiakoch, povzbudzujete ich a nadchýnate sa s nimi pre krajší svet. My vo vydavateľstve AITEC si uvedomujeme, že robíte prácu, ktorá je neoceniteľná a za to vám patrí naša poklona.  

Naša vďaka patrí nielen všetkým paniam učiteľkám a pánom učiteľom, ale aj pani vychovávateľkám, pánom vychovávateľom, riaditeľom škôl a okrem pedagogických aj všetkým nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa celý školský rok starali o bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov, o ich plné brušká a o zaistenie celkovej kvality podmienok počas vyučovacích dní. 

Prajeme vám zaslúžený oddych plný krásnych chvíľ a tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami spolu s novinkami, ktoré pre vás chystáme.

 


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.