Používateľské nástroje

VyhľadávanieKrásny Deň učiteľov 2019!

Dátum uverejnenia: 28.3.2019

Krásny Deň učiteľov 2019!

„Najkrajšia vec na tom, že ste učiteľom je to, že na tom záleží. Najťažšia vec na tom, že ste učiteľom je to, že na tom záleží každý deň.“ Todd Whitaker

Milí pedagógovia,

ďakujeme Vám, že v tom, čo robíte ste neúnavní a usilovní, 

že svojim žiakom dennodenne odovzdávate veľký kus samých seba,

svoju múdrosť, láskavosť, životný elán a chuť zdolávať prekážky.

 

Žiaci sa vďaka Vám učia milovať 

predmety, témy, objavovanie a skúmanie.

Hľadajú v sebe svoje talenty a nadanie.

Vaša úloha je nenahraditeľná, mimoriadne významná a zároveň málo oceňovaná.

Napriek tomu to nevzdávate, napredujete a sami sa v každom kroku učíte, 

padáte a vstávate a pritom všetkom podávate svojim žiakom pomocnú ruku. 

 

Prajeme Vám mnoho energie, zborovne plné spolupráce a príjemnej atmosféry,

vnímavých žiakov a rodičov, inšpirujúce nápady a myšlienky

a v neposlednom rade spoľahlivých partnerov.

 

Krásny Deň učiteľov Vám praje vydavateľstvo AITEC, 
opora a partner pedagógov, kamarát žiakov a rodičov.

Deň učiteľov


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.