Používateľské nástroje

VyhľadávanieMatematika pre prvákov (M. Belic – J. Striežovská)

Dátum uverejnenia: 6.7.2020

Matematika pre prvákov (M. Belic – J. Striežovská)

Šanca pre šikovných, príležitosť pre slabších. S našimi učebnicami má šancu uspieť vo svete čísel každý žiak.

Hľadáte učebnicu, ktorá pomôže  žiakom nachádzať krásu a zmysel matematiky v každodennom svete okolo nás?  Pomocou našich pracovných učebníc Matematika pre prvákov (M. Belic – J. Striežovská) spravíte deťom z učenia matematiky zážitok. Naši autori sú učitelia z praxe, dlhoroční prvostupniari. Pri tvorbe vychádzali z vlastných skúseností a v spolupráci s odborníkmi z oblasti metodiky vznikla učebnica overená úspešnou päťročnou praxou.

Matematika pre prvákov, 1. časť Matematika pre prvákov, 2. časť

Súlad s iŠVP

 • Dvojdielna pracovná učebnica je spracovaná podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu.
 • Preferuje tradičné prístupy vyučovania matematiky kombinované s modernými prvkami. Učivo je rozdelené na celý školský rok rovnomerne a prehľadne.
 • Je vhodne doplnené ilustráciami, ktoré sú súčasťou vyučovacieho procesu. Nabádajú k rozširujúcim úlohám a zároveň podnecujú medzipredmetové prepájanie so slovenským jazykom i prvoukou.

Didaktická koncepcia

 • Úlohy sú rozdelené – aj pre žiakov, ktorí potrebujú ísť v učive pomalšie, aj pre tých, ktorí potrebujú viac výziev už priamo na hodine. Je zostavené tak, aby ho pochopil každý priamo na hodine.
 • Pracovná učebnica vďaka tomu dáva šancu šikovným a zároveň podporuje tých, ktorí potrebujú dané učivo opakovať.
 • Prináša veľa možností na precvičovanie a zároveň zohľadňuje úroveň vedomostí žiaka.
 • Zadania sú písané jednoducho a jasne, aby žiak zvládol samostatne vypracovať domáce úlohy.
 • Učebnica je koncipovaná tak, že jedna strana predstavuje jednu vyučovaciu hodinu. Je to výborná pomôcka nielen pre učiteľa, ale aj pre žiaka, ktorý sa nezúčastnil vyučovania. Vďaka jednoduchým a názorným pokynom je žiak schopný aj v domácom prostredí držať krok so svojou triedou.
Ukážka strany Matematika pre pvákov
Ukážka strany z pracovnej učebnice Matematika pre prvákov

Komplexná podpora

Kúpou našich titulov to však nekončí. Záleží nám na tom, aby sa vám dobre učilo. Preto:

 • máte našu plnú podporu k predmetu na našich stránkach (aitec online),
 • vytvorili sme aitec offline k Matematike pre prvákov,
 • organizujeme semináre a mnoho ďalších aktivít.

Vyskúšajte si aitec offline k Matematike pre prvákov ZADARMO. Stiahnite si verziu platnú do 30. 9. 2020.

Pozrite si ukážku interaktívnej hry USPORIADAJ.

 

Ešte ste si nevybrali učebnice pre vašich žiakov na september?

Naše matematiky od autorskej dvojice M. Belic – J. Striežovská na seba nadväzujú, pre každý ročník sme pripravili učebnice tak, aby žiaci v novom školskom roku plynule pokračovali tam, kde skončili v júni. Naším mottom je „Učme žiakov pre život“. Našimi učebnicami sa snažíme podporiť u žiakov samostatné myslenie, finančnú gramotnosť, vnímanie logickým súvislostiam vo svete okolo seba a podporujeme ich v práci v skupinách.

 

Obsah rozhoduje Všetky tituly z ponuky vydavateľstva AITEC, s. r. o. spĺňajú požadované kritériá kvality – majú udelené platné schvaľovacie, resp. odporúčacie doložky MŠVVaŠ SR a taktiež certifikát interného manažmentu kvality programu „Obsah rozhoduje“.

SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.