Používateľské nástroje

VyhľadávanieMinisterstvo školstva poskytne aj v roku 2017 príspevok na učebnice prvouky pre 2. ročník ZŠ. Objednajte si Prvouku pre druhákov už teraz a ušetrite si starosti v septembri!

Dátum uverejnenia: 15.6.2017

Ministerstvo školstva poskytne aj v roku 2017 príspevok na učebnice prvouky pre 2. ročník ZŠ. Objednajte si Prvouku pre druhákov už teraz a ušetrite si starosti v septembri!

Ministerstvo školstva poskytne aj v roku 2017 príspevok na učebnice prvouky pre 2. ročník ZŠ. Objednajte si Prvouku pre druhákov a ušetrite si starosti v septembri!

Ak ste sa rozhodli v budúcom školskom roku 2017/2018 vyučovať podľa Prvouky pre druhákov alebo Prvouky pre druhákov pre školy s VJM (obidve podľa iŠVP) zašlite objednávku práve teraz. Termín dodania tovaru je do konca školského roka 2016/2017 (jún 2017) alebo pred začiatkom školského roka 2017/2018 (august 2017).Prvouka pre druhákov

Financovanie pracovných učebníc prvouky pre 2. ročník základných škôl bude podobné ako pri objednávkach na súčasný školský rok 2016/2017. Ministerstvo školstva poskytne aj v roku 2017 príspevok na učebnice prvouky pre 2. ročník ZŠ, ako sa uvádza priamo na stránke ministerstva: "V júni 2017 poskytne MŠVVaŠ SR príspevok na učebnice prvouky v slovenskom a maďarskom jazyku pre žiakov II. ročníka základných škôl, žiakov II. ročníka špeciálnych základných škôl a špeciálnych tried pri ZŠ so zdravotným znevýhodnením (bez mentálneho postihnutia) a so všeobecným intelektovým nadaním pre školský rok 2017/2018."

Pre viac informácií kliknite sem:
https://www.minedu.sk/18434-sk/rok-2017/

Čo získava učiteľ bezplatne pri nákupe pre celú triedu?

Objednávkou Prvouky pre druhákov na školský rok 2017/2018 učiteľ získa pre svoju triedu aj bezplatné produkty z aktuálneho Bonusového programu AITEC (platí aj pre málotriedne školy):

NOVINKA: Ak uprednostňujete metodické príručky v tlačenej verzii, obejdnajte si k Prvouke pre druhákov aj Metodické komentáre – metodickú príručku pre učiteľa 

Na základe podnetov pedagógov, ktorí počas školského roka 2016/2017 vyučovali prvouku podľa pracovnej učebnice Prvouka pre druhákov, máte možnosť zakúpiť si tlačenú verziu Metodických komentárov k Prvouke pre druhákov − obsah metodických komentárov je identický s elektronickou verziou na CD.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.