Používateľské nástroje

VyhľadávanieN O V É prepracované vydanie učebnice Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ v súlade s iŠVP (z tohto roku!)

Dátum uverejnenia: 23.6.2020

N O V É prepracované vydanie učebnice Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ v súlade s iŠVP (z tohto roku!)

Objednajte si ho do 30. 6. 2020 v ministerských balíkoch M2 MAXI a M2 MINI, kde môžete získať aj produkt aitec offline ZADARMO.

Súlad s iŠVP

Nové prepracované vydanie učebnice Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (Dienerová, Nosáľová, Hirschnerová) z roku 2020:

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ

  • plne korešponduje s iŠVP;
  • prináša nové témy zamerané na rozprávanie, ktoré pomáhajú rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov;
  • rešpektuje rôzne učebné štýly žiakov.

 

 

Výhodná cena titulu v balíku

Túto učebnicu si môžete kúpiť v našich ministerských balíkoch M2 MAXI a M2 MINI. K objednávke balíka pre celú triedu získate ZADARMO aj výnimočný produkt aitec offline (metodickú podporu nezávislú od internetového pripojenia). Pre viac informácií o podmienkach získania bonusov si kliknite na jednotlivé balíčky nižšie.

Balík M2 MAXI  Tituly v balíku M2 MAXI (ministerský)  Cena titulu
samostatne

VÝHODNÁ
cena v balíku

Matematika pre druhákov (Belic, Striežovská), PZ 1. časť 3,41 € 2,53 €
Matematika pre druhákov (Belic, Striežovská), PZ 2. časť 3,41 € 2,53 €
Matematika pre druhákov (Belic, Striežovská), učebnica 3,41 € 2,53 €
Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (Dienerová, Nosáľová, Hirschnerová)
4,84 €
4,73 €
Čítanka pre 2. ročník ZŠ (Nosáľová, Dienerová, Hirková) 
4,84 €
4,73 €
Prvouka pre druhákov (Dobišová Adame, Kováčiková) 3,52 € 2,75 €

 

Balík M2 MINI
 
Tituly v balíku M2 MINI (ministerský)  Cena titulu
samostatne

VÝHODNÁ
cena v balíku

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (Dienerová, Nosáľová, Hirschnerová)
4,84 €
4,73 €
Čítanka pre 2. ročník ZŠ (Nosáľová, Dienerová, Hirková) 
4,84 €
4,73 €
Prvouka pre druhákov (Dobišová Adame, Kováčiková) 3,52 € 2,75 €


Autorky

Autorky Zuzana Hirschnerová, Eva Dienerová a Margaréta Nosáľová vychádzajú z pedagogických skúsenosti s tvorbou učebných materiálov pre primárne vzdelávanie. Vo svojich dielach zohľadňujú požiadavky a námety učiteľov, rodičov, žiakov.

 

Bonus aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ

aitec offline prináša osvedčenú podporu v podobe elektronického listovania titulmi, metodickými materiálmi, ktoré sú doplnené bonusmi vo forme multimediálnych prezentácií a interaktívnych cvičení ALF. aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ je ešte viac interaktívny vďaka hrám, ktoré na ňom nájdete. Vybrať si môžete z 5 interaktívnych hier ABECEDA, DOPLŇOVAČKA, PREŠMYČKY, PRIRAĎOVAČKA a TÝŽDENNÍK. Pomocou hier si žiaci osvoja jazykové javy zábavnejšou formou, precvičia si pravopis i/í, y/ý, správne písanie slov s rozlišovacími znamienkami; rozvíjajú čítanie s porozumením a slovnú zásobu.

 

Využite otvorený trh s učebnicami a vyberte si naše nové vydanie učebnice Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ za najlepšiu cenu na trhu. S ním bude vyučovanie ešte zábavnejšie.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.