Používateľské nástroje

VyhľadávanieNajúspešnejšie tituly tohtoročnej jesene: Prvouka pre 1. ročník základnej školy

Dátum uverejnenia: 11.12.2018

Najúspešnejšie tituly tohtoročnej jesene: Prvouka pre 1. ročník základnej školy

S blížiacim sa koncom roka sme sa rozhodli zrekapitulovať uplynulé obdobie a postupne vám predstaviť najúspešnejšie tituly tohtoročnej jesene.

Začneme učebnicou pracovného typu - Prvouka pre 1. ročník základnej školy.  Spätné väzby od účastníčiek a účastníkov našich seminárov nás tešia a zároveň posúvajú vpred.

Spätné väzby zo seminárov k Prvouke pre 1. ročník základnej školy

 

 

 

 

 

 

Okrem kvalitnej učebnice ponúkame učiteľom aj komplexnú metodickú podporu, ktorá môže výrazným spôsobom uľahčiť a zatraktívniť vyučovanie.

UČEBNICA PRACOVNÉHO TYPU

METODICKÁ PODPORA

Prvouka pre 1. ročník základných škôl

Metodiké komentáre k Prvouke pre 1. ročník základnej školy

aitec offline k Prvouke pre 1. ročník základnej školy
 • Autorkami sú učiteľky s dlhoročnou praxou.
 • Učivo sprístupňujú formou rôznorodých kvalitných didaktických úloh, ktorých základom je aktívna účasť žiaka vo vyučovacom procese.
 • V popredí stojí zážitkové učenie.
 • Žiaci sa pri skúmaní javov učia tvoriť predpoklady, navrhovať pomôcky a postup, pozorovať prostredníctvom vlastnej aktívnej činnosti, vyhodnocovať vyslovovať závery.
 • Cieľom je viesť žiakov k vytváraniu vlastného názoru, ktorý vedia rozumne zdôvodniť, a zároveň aby získané vedomosti a poznatky vedeli uvedomelo využívať v bežnom živote.
 • Zhrnutie učiva pod názvom Moje poznámky sa spravidla nachádza na konci každej témy a je spracované formou maľovaného čítania.
 • Titul má schvaľovaciu doložku a je možné ho objednať cez Edičný portál.

Svoju koncepciu vyučovania prvouky v 1. ročníku opisujú autorky v Metodických komentároch k Prvouke pre 1. ročník ZŠ. Nájdete tu:

 • množstvo námetov na tvorivé aktivity,
 • rady týkajúce sa práce na jednotlivých vyučovacích hodinách,
 • návrh na TVVP,
 • strany určené na zábavné opakovanie prebratého učiva. 

aitec offline k Prvouke pre 1. ročník ZŠ prináša komplexnú metodickú a didaktickú podporu pre učiteľa. Disk obsahuje:

 • elektronické listovanie v učebnici a metodických komentároch,
 • množstvo multimediálnych prezentácií, ktoré žiakom pomôžu utvrdiť učivo,
 • tlačiteľné obrazové prílohy,
 • hádanky ku  konkrétnym stranám učebnice.
Prvouka pre 1. ročník - inovatívna výučba

 

A čo vy? Učíte z našej učebnice? Ako sa Vám s ňou pracuje? Napíšte nám váš názor na web@aitec.sk. Budeme vďační za postrehy, ktoré nám pomôžu vytvárať učebnice, z ktorých sa bude dobre učiť vám aj vašim žiakom.

Ďalšie informácie a novinky ohľadom produktu aitec offline nájdete na našej novej podstránke aitec offline - podstránka pre program komplexnej podpory na vyučovanie

SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.