Používateľské nástroje

VyhľadávanieNová koncepcia učebníc LITE

Dátum uverejnenia: 14.3.2021

Nová koncepcia učebníc LITE

Jednou z našich horúcich noviniek na školský rok 2021/2022 je nová koncepcia učebníc LITE. Prečo sme zvolili názov LITE a aké výhody ponúka učiteľom, sa dozviete v článku.

 

Aké výhody pre učiteľov prináša koncepcia LITE?

 • Silná digitálna podpora aitec offline umožňuje učiteľom používať rôznorodé didaktické stratégie a metódy vyučovania podľa ich vlastných preferencií a štýlu.
 • Zúžený rozsah strán pri zachovaní kvality a obsahového štandardu iŠVP poskytuje priestor prispôsobiť si vyučovaciu hodinu podľa individuálnych potrieb žiakov v triede.
 • Rozširujúce aktivity, videá, didaktické hry, pracovné listy a interaktívne prezentácie dávajú učiteľom priestor na tvorivé efektívne riadenie svojej práce.

Prečo sme zoštíhlili učebnice?

 • Obsah našich pôvodných titulov sme prispôsobili potrebám a reakciám učiteľom z praxe na podmienky súčasnej časovej dotácie.
 • Zjednodušili sme odkazy a metodické inštrukcie priamo na stránkach učebnice, aby sme ešte viac pomohli sprehľadniť vyučovanie pre učiteľa i žiakov.
 • Myslíme EKO v zmysle menej tlače, viac ušetrených prírodných zdrojov.
 • Odľahčili sme hmotnosť učebníc, aby sme znížili preťaženie školských aktoviek a uľavili chrbticiam žiakov.

Čo sme pridali do obsahu digitálnej podpory aitec offline?

 • rozširujúce cvičenia v rôznych úrovniach – aj pre žiakov, ktorí potrebujú ísť pomalším tempom, aj pre tých, ktorí potrebujú viac výziev už priamo na hodine,
 • učebné činnosti, ktoré podporujú u žiakov všetky úrovne osvojovania vedomostí a zručností,
 • rozmanité úlohy, ktoré podporujú aplikáciu metód aktívneho poznávania,
 • námety na projektové a skupinové vyučovanie.

Ktoré tituly v koncepcii LITE vám predstavíme v školskom roku 2021/2022?

Hľadáme inovatívne školy na spoluprácu

 

Potreby učiteľov sú pre nás prioritou, preto sme sa rozhodli požiadať o spoluprácu priamo vás. Pomôžte nám čo najviac prispôsobiť koncepciu LITE potrebám dnešného vzdelávania.

Čo by ste mali spĺňať:

 • vaša škola má skúsenosti s uplatňovaním a zavádzaním nových technológií vo vyučovaní,
 • máte triedy vybavené interaktívnou tabuľou,
 • počas dištančného vzdelávania pokračujete vo vyučovaní pomocou on-line platforiem,
 • ochotne sa podelíte o svoje skúsenosti s využívaním novej koncepcie učebníc LITE aj s ostatnými školami po celom Slovensku (námety a inšpirácie pre ostatných formou blogu/fotodokumentácie/videí 1x mesačne).

Čo vám za spoluprácu ponúkame?

 • Učebnice LITE z vybraného predmetu na školský rok 2021/2022 pre celú triedu spolu s digitálnou podporou aitec offline ZADARMO.
 • Zaradíme vás do žrebovanie o ročné predplatné detského časopisu Bublina na školský rok 2021/2022 pre celú triedu.

Ak máte záujem s nami spolupracovať na novej koncepcii LITE, prihláste sa.

Vyplňte do 31. 5. 2021 krátky dotazník a staňte sa súčasťou tvorby moderného vzdelávania.

 

     Učte moderne, učte s LITE.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.