Používateľské nástroje

VyhľadávanieNovinky na školský rok 2018/2019

Dátum uverejnenia: 7.2.2018

Novinky na školský rok 2018/2019

Školský rok 2018/2019 uzatvára sériu zmien vyplývajúcu z inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu platného od septembra 2015. Aitec vám prináša novinky najmä pre 4. ročník základných škôl.

Zažite učebnice vydavateľstva AITEC.

Skúmajte svet okolo, spoznajte prírodu aj živé organizmy s Prírodovedou pre štvrtákov, objavujte Slovensko s Vlastivedou pre štvrtákov a rozmýšľajte a pýtajte sa s Matematikou pre štvrtákov. Ponuku noviniek obohatí v školskom roku 2018/2019 aitec offline k Prvouke pre prvákov, k Prírodovede pre tretiakov a štvrtákov a k Matematike pre druhákov a rozšírenie aitec offline k Matematike pre prvákovmultimediálne disky k Vlastivede pre štvrtákov.

 

Matematika pre štvrtákov

Učebnica a pracovné zošity uzatvárajú sériu titulov Matematiky pre prvý stupeň základnej školy. Koncepcia kladie dôraz na individuálny prístup, možnosť získať poznatky zážitkovo a rozvíjanie predstavivosti.

Matematika pre štvrtákovŽiaci:

 • sa jednoducho orientujú v učebnici vďaka rozdeleniu učiva do kapitol a ľahko prepájajú prácu s pracovnými zošitmi,
 • postupne odkrývajú nové vedomosti a stavajú na poznatkoch z nižších ročníkov,
 • osvojujú si zručnosti využiteľné v bežných životných situáciách,
 • hľadajú nové informácie a súvislosti,
 • overujú si informácie v teréne a majú osobný zážitok z matematiky,
 • cez hry a zábavné činnosti manipulujú s predmetmi a zdokonaľujú matematické zručnosti.

 

Prírodoveda pre štvrtákov

Pracovná učebnica podnecuje zvedavosť žiakov, ktorí si vlastnou skúsenosťou osvojujú poznatky a vedomosti. Premyslená koncepcia pracovnej učebnice Prírodoveda pre štvrtákov rešpektuje individualitu žiakov a podporuje rozvoj vedomostí zážitkovým vyučovaním.

Prírodoveda pre štvrtákovŽiaci:

 • objavujú a poznávajú okolitý svet a tým sa aktívne zapájajú do vyučovacieho procesu,
 • sú vedení formou pozorovaní a porovnávaní vecí a javov k vyjadrovaniu svojich predstáv,
 • formujú a prezentujú vlastné zistenia a názory,
 • sú aktívne zapájaní do vyučovacieho procesu formou výskumných úloh a manipuláciou s bežnými materiálmi,
 • si upevňujú a utvrdzujú učivo aj pomocou doplňujúcich a zábavných úloh,
 • rozprávajú a diskutujú spolu so sprievodnými postavičkami a tým rozvíjajú svoje prezentačné zručnosti.

 

Vlastiveda pre štvrtákov

Pracovná učebnica ponúka žiakom výlety po jednotlivých regiónoch Slovenska. Sami pozorujú, spoznávajú a objavujú výnimočné miesta, prírodné krásy, kultúrne pamiatky a významné osobnosti. Koncepcia pracovnej učebnice Vlastiveda pre štvrtákov striedaním rôznych aktivít podporuje rozvoj vedomostí zážitkovým vyučovaním.

Vlastiveda pre štvrtákovŽiaci:

 • pozorujú a spoznávajú regióny Slovenska,
 • skúmajú a objavujú výnimočnosti jednotlivých častí Slovenska,
 • pracujú s mapami a učia sa ich čítať,
 • spoznávajú povesti a príbehy jednotlivých regiónov a diskutujú a formujú vlastné názory na ne,
 • pátrajú po pútavých skutočnostiach z rôznych regiónov a zapisujú svoje zistenia,
 • vedia rozprávať podľa ilustrácií a fotografií.

 

aitec offline

aitec offline vydavateľstva AITEC vám ponúka komplexnú podporu, ktorá je nezávislá od internetového pripojenia. aitec offline obsahuje:

 • elektronické listovanie titulom,
 • metodické komentáre, návrhy príprav na vyučovanie, obrazové materiály priradené priamo k stranám,
 • návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán,
 • multimediálne prezentácie,
 • bonusové didaktické materiály a iné,
 • možnosť zapísať si vlastné poznámky.

Už poznáte aitec offline k Matematike pre prvákov, ktorý bude v novom školskom roku doplnený o materiál na overenie vedomostí.

V školskom roku 2018/2019 sa ponuka aitec offline rozrastie aj o tieto disky:

aitec offline k Matematike pre prvákov aitec offline k Prvouke pre 1. ročník ZŠ aitec offline k Matematike pre druhákov aitec offline k Prírodovede pre tretiakov aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov

 

 

 

 

 

 

Multimediálne disky k Vlastivede pre štvrtákov

Cennou pomôckou na vyučovanie pre učiteľa je Multimediálny disk (MMD) k Vlastivede pre štvrtákov. Je určený na premietanie na interaktívnej alebo bielej tabuli. Obsahuje multimediálne prezentácie k jednotlivým učivám, interaktívne a zábavné cvičenia Alf, rozširujúce a doplnkové úlohy a prílohy na vytlačenie.

Významnou novinkou v školskom roku 2018/2019 je disk Interaktívne 3D mapy regiónov Slovenska. Žiaci priamo na hodine vidia, ako sa mení povrch v jednotlivých regiónoch Slovenska. Disk rozvíja u žiakov spôsobilosť pracovať s mapami, robí vyučovaciu hodinu zábavnou a atraktívnou.

Multimediálny disk k Vlastivede pre štvrtákov Interaktívne 3D mapy


Prezrite si novinky vydavateľstva AITEC a nakúpte tituly alebo zvýhodnené balíky pre celú triedu. Získajte tak mnohé produkty zadarmo z aktuálneho Bonusového programu AITEC. Viac o bonusovom programe sa dozviete tu.

Prelistujte si Edičný katalóg na školský rok 2018/2019 a dozviete sa viac o tituloch vydavateľstva AITEC.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.