Používateľské nástroje

VyhľadávaniePotrebujete si s deťmi precvičiť výslovnosť slov, písanie babka a bábka, alebo aké i/y sa píše v slove ml_n?

Dátum uverejnenia: 8.10.2020

Potrebujete si s deťmi precvičiť výslovnosť slov, písanie babka a bábka, alebo aké i/y sa píše v slove ml_n?

Pripravili sme pre vás prílohy Obrázkové pexeso a Obrázkovo-slovné pexeso na stiahnutie, ktoré sa môžu hrať deti v škole, ale aj doma. Precvičte si s nimi témy Rozlišovacie znamienka alebo Slová s ypsilonom po „l“.

V obrazových prílohách Obrázkové pexesoObrázkovo-slovné pexeso, ktoré sú súčasťou komplexnej podpory na vyučovanie aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ,  nájdete 20 párov na precvičenie tém Rozlišovacie znamienka a Slová s ypsilonom po „l“.  Na tému Rozlišovacie znamienka nájdete túto slovnú zásobu: babka-bábka, latka-látka, kvapka-kvapká, koza-koža. Na tému Slová s ypsilonom po „l“ nájdete slová: mlynček, lyko, lysý, lýtko, lyže, lyžiar, lyžica, plytký, plyš, plyn, mlyn

Pexesá si môžete rozdeliť a hrať s menším počtom dvojíc alebo si ich rozdeliť podľa tém.

 

                                                  

Inšpirujte sa našimi tipmi ako použiť obrazové prílohy:

 

Také klasické pexeso

Obrázkové/Obrázkovo-slovné pexeso (všetky karty): Úlohou žiaka je nájsť dvojicu rovnakých obrázkov, alebo obrázku a slova. Kartičky si rozložte zadnou stranou nahor. Žiak obracia ľubovoľné dve kartičky. Ak nájde pár, odloží si ho nabok a môže v hre pokračovať. Ak nie sú kartičky rovnaké, obráti ich naspäť a pokračuje ďalší žiak. Posledné 4 kartičky sa pred každým ťahom zamiešajú. Keď sa všetky dvojice nájdu, hra končí. Vyhráva hráč, ktorý má najviac dvojíc.

Cieľ hry: rozvoj pamäte, pozornosti, trpezlivosť, vytrvalosť, rozvoj poznávacích schopností a upevňovanie vedomostí.

 

Vyslov ma správne

Obrázkové pexeso (karty rozlišovacie znamienka z každej dvojice po jednej karte): Vyberte zo skupiny kartičiek tie, ktoré súvisia s témou Rozlišovacie znamienka a z každej dvojice si nechajte len po jednej kartičke (babka-bábka, latka-látka, kvapka-kvapká, koza-koža). Úlohou žiaka je nájsť páry, obrázky ktoré sa líšia iba rozlišovacím znamienkom. Ak žiak nájde pár a pomenuje správne predmety na obrázkoch, pár je jeho a môže obrátiť ďalšie dve kartičky. Ak ich nepomenuje správne, kartičky sa vrátia na kopu, zamiešajú sa a v hre pokračuje ďalší žiak. Vyhráva hráč, ktorý má najviac dvojíc.

Cieľ hry: rozvoj pamäte, pozornosti, trpezlivosť, vytrvalosť, rozvoj poznávacích a komunikačných schopností, upevňovanie vedomostí.

 

Ukáž, čo hovorím

Obrázkové pexeso (karty rozlišovacie znamienka z každej dvojice po jednej karte): Pre každého žiaka pripravte z každej dvojice kartičiek po jednej. Žiaci si položia kartičky na lavicu pred seba. Pani učiteľka vysloví predmet, ktorý sa nachádza na kartičkách (babka-bábka, latka-látka, kvapka-kvapká, koza-koža). Úlohou žiaka je zdvihnúť  kartičku s obrázkom predmetu, ktorý pani učiteľka vyslovila. Ak žiak odpovedal správne, získava jeden bod. 

Cieľ hry: rozvoj pozornosti, poznávacích a komunikačných schopností, upevňovanie vedomostí.

 

Správny pohyb

Obrázkové pexeso (karty rozlišovacie znamienka z každej dvojice po jednej karte): Žiaci stoja vedľa lavice. Pani učiteľka ukazuje kartičky s obrázkami. Ak ukáže slovo, v ktorom sa nachádza rozlišovacie znamienko, žiaci vyskočia. Ak ukáže slovo, v ktorom sa rozlišovacie znamienko nenachádza, žiaci nehybne stoja.

Cieľ hry: rozvoj motorickej stránky, pozornosti, poznávacích schopností a upevňovanie vedomostí.

 

Napodobni a napíš (pantomíma)

Obrázkové/Obrázkovo-slovné pexeso (všetky karty): Pani učiteľka vyvolá dvoch žiakov k tabuli. Jeden žiak ukazuje slovo/predmet na kartičke, druhý žiak háda a píše slovo na tabuľu. Jeden z dvojice si vyberie kartičku. Predmet/slovo na kartičke sa snaží ukázať bez slov tak, aby ho spolužiak čo najrýchlejšie uhádol a napísal na zadnú stranu tabule. Ostatní žiaci v triede hádajú a uhádnuté slovo si napíšu do zošita. Ak sú všetci hotoví, slovo sa odhalí. Pani učiteľka skontroluje, či je slovo na tabuli napísané správne. Potom si slovo skontrolujú aj ostatní žiaci. Správna odpoveď sa počíta len vtedy, ak žiak uhádol slovo a napísal ho správne.

Cieľ hry: rozvoj predstavivosti, fantázie a originality, rozvoj motorickej stránky, vnímania, neverbálnej komunikácie a upevňovanie vedomostí.

 

Pssst

Obrázkovo-slovné pexeso (rozlišovacie znamienka): Každý žiak dostane jednu kartičku, na ktorej je slovo alebo obrázok. Žiaci sa prechádzajú s kartičkou po triede tak, aby na ňu ostatní videli, pričom sa nemôžu rozprávať. Ich úlohou je nájsť spolužiaka, ktorý má rovnaké slovo/ predmet na kartičke. Ak ho nájdu, dvojica sa postaví do zadnej časti triedy. Hra sa konči, ak sa všetky dvojice nájdu a pani učiteľka skontroluje, či patria k sebe.

Cieľ hry: rozvoj motorickej stránky, poznávacích schopností, neverbálnej komunikácie a upevňovanie vedomostí.

 

Viac obrazových príloh na vytlačenie, ale aj množstvo interaktívnych hier nájdete ako súčasť produktu aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ. Neváhajte a využite všetky možnosti, ktoré Vám v ňom ponúkame.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.