Používateľské nástroje

VyhľadávaniePozývame vás na metodický seminár Vyučovanie vlastivedy podľa iŠVP

Dátum uverejnenia: 20.3.2018

Pozývame vás na metodický seminár Vyučovanie vlastivedy podľa iŠVP

Zúčastnite sa metodického seminára Vyučovanie vlastivedy podľa iŠVP.

Po zimnej prestávke štartujeme jarnú sériu metodických seminárov pre učiteľov.

Prinášame vám metodický seminár k vyučovaniu predmetu vlastiveda podľa iŠVP, ktorého obsah bol súčasťou jesenného seminára k predmetom prírodoveda a vlastiveda. 

Prihláste sa na seminár Vyučovanie vlastivedy podľa iŠVP a zoznámite sa s koncepciou vyučovania predmetu vlastiveda, inšpirujeme vás aktivitami, materiálmi a návodmi na vyučovanie vlastivedy. Strávite príjemný čas s kolegami.

Prihlasovanie účastníkov na seminár bude otvorené dňa 28. 3. 2018.

Seminár sa uskutoční v mestách:

Čo sa dozviete na metodickom seminári Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP?

  • Predstavíme vám obsah predmetu vlastiveda v zmysle požiadaviek iŠVP.
  • Ukážeme vám efektívne spôsoby využívania učebných materiálov na hodinách vlastivedy.
  • Poskytneme vám základné informácie o vzdelávacom štandarde predmetu vlastiveda (ciele, charakteristika predmetu, obsahový a výkonový štandard).
  • Zapojíme vás do nových aktivít, ktoré môžete využiť počas vyučovania.

Na metodický seminár k obom predmetom prírodoveda a vlastiveda vás pozveme v máji 2018.

Viac informácií o metodických seminároch


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.