Používateľské nástroje

VyhľadávaniePracovné učebnice podporujú detskú kreativitu, logiku a vychádzajú z reálneho života (rozhovor s Renátou Titkovou a Dagmar Moravčíkovou)

Dátum uverejnenia: 14.5.2023

Pracovné učebnice podporujú detskú kreativitu, logiku a vychádzajú z reálneho života (rozhovor s Renátou Titkovou a Dagmar Moravčíkovou)

Prečítajte si o hlavných výhodách pracovnej učebnice, o dôležitosti ilustrácie a pripravovanom seminári Rozvoj čítania s porozumením na hodinách slovenského jazyka vo 4. ročníku

Pripravili sme pre vás rozhovor s učiteľkami a kolegyňami Renátkou Titkovou a Dagmar Moravčíkovou, ktoré sú spoluautorkami našej najnovšej pracovnej učebnice Slovenského jazyka pre 4. ročník a zároveň lektorkami pripravovaného seminára Rozvoj čítania s porozumením na hodinách slovenského jazyka vo 4. ročníku.

 

Zľava: Dagmar Moravčíková, Renáta Titková

 

Svojím posledným titulom ste uzavreli sériu pracovných učebníc pre predmet slovenský jazyk v 2. – 4. ročníku. Myslíte si, že tento typ učebníc v budúcnosti úplne vystrieda bežné učebnice?

Renáta T.: Myslím si, že výhoda pracovných učebníc spočíva v ich samotnej podstate, v spojení učebnice a pracovného zošita. Žiak si pri osvojovaní učiva v nadväznosti na učebný materiál overuje uvedené teoretické poznatky priamo a prakticky na jednom mieste. A keďže pracovná učebnica zostáva po skončení školského roka žiakom, poskytuje im možnosť sa opätovne vrátiť k jazykovým či slohovým vedomostiam a zopakovať si pred začiatkom nového školského roka (alebo kedykoľvek inokedy) učivo z predchádzajúceho ročníka.

Dagmar M.:Série pracovných učebníc napomáhajú žiakom v samostatnosti pri práci s jednotlivými úlohami a žiaci si tak postupne zvykajú na istý pracovný štýl a postupnosť. Tento typ učebníc odráža hlavne súčasné trendy, nové možnosti vo výchove a vzdelávaní. Taktiež podporujú rozvoj detskej kreativity a logiky a zároveň sa prispôsobujú potrebám reálneho života a praxe.

 

Vaša pracovná učebnica obsahuje množstvo obrázkov, ktorých účelom je rozvíjať u žiakov čitateľskú gramotnosť. Podľa čoho ste si vyberali ilustrátora? Ako prebiehala vaša spolupráca?

Renáta T.: Náš autorský tím „objavil“ šikovného mladého ilustrátora Jakuba Šimjaka, ktorého milé kresbičky boli súčasťou istej knihy, venovanej detskému čitateľovi. Jeho „rukopis“ sa nám veľmi zapáčil a uvedomili sme si, že podobné ilustrácie by sa hodili do našej pripravovanej pracovnej učebnice.

Dagmar M.: Ilustrátor Jakub Šimjak bol ešte len študent, keď sme ho oslovili s ponukou na spoluprácu, no už vtedy bol publikovaným autorom. Svojej úlohy sa zhostil znamenite a v spolupráci s našimi redaktorkami vytvoril krásne ilustrácie, ktoré výstižne dopĺňajú texty a úlohy v našich pracovných učebniciach slovenčiny.

 

Okrem toho, že ste autorkami pracovnej učebnice a skúsené pedagogičky, pripravili ste k svojmu poslednému titulu seminár Rozvoj čítania s porozumením na hodinách slovenského jazyka pre 4. ročník. Čo pre vás znamená príprava seminára? Je podľa vás náročnejšie vzdelávanie detí či dospelých?

Renáta T.: Výroba seminára je proces, na ktorom spolupracuje tím ľudí a prechádza rôznymi stupňami od výberu témy seminára, cez prípravu konceptu až po schvaľovanie konečného „vizuálu“ pánom šéfredaktorom. Budem úprimná, som veľká trémistka a pred každým seminárom mám veľký rešpekt. Ale vždy som rada, keď sa môžem podeliť so svojimi skúsenosťami z učiteľskej praxe aj s inými pani učiteľkami. Ale, popravde, „doma“ som v triede s mojimi žiakmi.

Dagmar M.: Úlohou nášho seminára je priblížiť učiteľom, ale aj rodičom, ako učiť deti spracovať informácie z textu, naučiť ich vyhľadávať v texte potrebné či užitočné informácie a ako rozvíjať čítanie s porozumením. Vzdelávanie detí a rodičov nemožno od seba oddeliť, na začiatku vzdelávajú, vychovávajú deti ich rodičia a neskôr to môže byť aj naopak. Deti získavajú v dnešnej dobe toľko nových podnetov, informácií, poznatkov, a ak sme ich viedli k tomu, ako ich spracovať a využiť, teraz nám to môžu vrátiť. Spoločne s rodičmi môžu objavovať svet a obohatiť jeden druhého.

Ďakujeme za rozhovor. :)


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.