Používateľské nástroje

VyhľadávaniePrelistujte si NOVÉ pracovné učebnice vlastivedy a prírodovedy z vydavateľstva AITEC

Dátum uverejnenia: 17.8.2018

Prelistujte si NOVÉ pracovné učebnice vlastivedy a prírodovedy z vydavateľstva AITEC

Prelistujte si pracovné učebnice vlastivedy a prírodovedy

Vydavateľstvo AITEC ponúka učiteľom širokú metodickú pomoc a nástroje na to, aby sa ich vyučovanie stalo pútavým a nezabudnuteľným. Súčasťou online podpory je aj listovanie titulmi vydavateľstva AITEC.

Na www.aitec.sk sme doplnili listovanie pracovnými učebnicami:

Neoddeliteteľnou súčasťou našich titulov sú metodické komentáre pre učiteľa k pracovným učebniciam, ktoré vysvetľujú autorskú koncepciu, ponúkajú učiteľom podrobne spracované komentáre k jednotlivým úloham v pracovných učebniciach a sú doplnené o rôzne aktivity a didaktické hry.

Prelistujte si aj metodické komentáre:

V Internetovej knižnici AITEC, aitec online, si učitelia môžu prelistovať všetky tituly vydavateľstva AITEC. Elektronické listovanie titulmi na interaktívnej tabuli obohatí vyučovaciu hodinu. V Internetovej knižnici AITEC sú k jednotlivým stranám titulu v elektronickom listovaní priradené metodické komentáre a návrhy príprav.

Súčasťou metodickej podpory sú aj návrhy na tematický výchovno-vzdelávací plán. Aktuálne TVVP pre vlastivedu a prírodovedu na školský rok 2018/2019 nájdete podstránkach titulov vlastiveda a prírodoveda a v sekcii Materiály pre učiteľa na stiahnutie.

Záleží nám na tom, aby ste mali kvalitné a odborné tituly. 

K titulom už tradične patrí aj nadštandardná multimediálna podpora. Disky aitec offline a multimediálne disky prinášajú do triedy inovatívne formy práce a ponúkajú učiteľom doplňujúce metodické a didaktické materiály. Môžete si ich kúpiť prostredníctvom Internetového obchodu AITEC

 

aitec offline k Prírodovede pre tretiakov aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov Multimediálny disk k Vlastivede pre tretiakov Multimediálny disk k Vlastivede pre štvrtákov, 1. časť Multimediálny disk k Vlastivede pre štvrtákov, 2. časť Interaktívne 3D mapy regiónov a oblastí Slovenska

SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.