Používateľské nástroje

VyhľadávanieRodina učebníc LITE sa stále rozrastá

Dátum uverejnenia: 26.5.2022

Rodina učebníc LITE sa stále rozrastá

Minulý školský rok sme vám predstavili koncepciu učebníc s označením LITE. Tešíme sa, že séria sa stále rozrastá a opäť do nej pribudol nový titul.Menší rozsah strán pri zachovaní kvality a obsahového štandardu iŠVP. Také sú učebnice s označením LITE. K titulom zo série Prvouka pre prvý stupeň ZŠ LITE (prvý aj druhý ročník) a Vlastiveda pre štvrtákov LITE najnovšie pribudla aj absolútna NOVINKA  –  Slovenský jazyk pre druhákov LITE

 

 

Slovenský jazyk LITE

 

V školskom roku 2022/2023 vydavateľstvo AITEC predstavuje novú sériu pracovných učebníc pod názvom Slovenský jazyk LITE. Ako prvá uzrie svetlo sveta verzia pre druhý ročník. Strany v pracovnej učebnici sú vytvorené ako samostatné bloky, pričom jedna strana je určená na jednu vyučovaciu hodinu. Špecialitou tejto série je, že sme ju spracovali aj vo verzii pre žiakov so ŠVVP.


Viac o NOVINKE si môžete prečítať aj v našom článku TIP šéfredaktora: Aké výhody prináša nová séria učebníc Slovenský jazyk LITE

 

Vlastiveda LITE


Pracovné učebnice Vlastiveda pre štvrtákov LITE sú určené všetkým učiteľom, ktorí uprednostňujú prácu s modernými technológiami, radi rozhodujú o obsahu tej-ktorej vyučovacej hodiny a chcú ponúknuť žiakom pútavý vlastivedný obsah prezentovaný ešte pútavejšou formou.

Verzia LITE obsahuje všetky osvedčené metódy pôvodnej série pracovných učebníc s dôrazom na zážitkové vyučovanie a budovanie medzipredmetových vzťahov. Rozširujúce úlohy, pracovné listy, interaktívne hry a prezentácie ako súčasť komplexnej podpory aitec offline, poskytujú učiteľom dostatok priestoru na tvorivé a efektívne riadenie svojej práce.

 

Prvouka LITE  


Tituly Prvouka pre prvákov LITE a Prvouka pre druhákov LITE kladú dôraz na zážitkové a bádateľsky orientované vyučovanie. Základné učivo v pracovných učebniciach je v súlade s iŠVP a ponúka úlohy a aktivity, ktoré autorky prispôsobili na podmienky súčasnej časovej dotácie. V rámci komplexnej digitálnej podpory aitec offline nechýbajú rozširujúce úlohy, videá s výskumnými aktivitami, pracovné listy, interaktívne hry a prezentácie.

 

 

Čím je séria LITE výnimočná

Koncepcia učebníc LITE sa stala pevnou súčasťou nášho portfólia v školskom roku 2021/2022. Impulzom pre jej tvorbu boli ohlasy vás, učiteľov, ktorí ste sa nám ozývali s tým, že v niektorých učebniciach je príliš veľa úloh, a tak vám neostáva priestor na vlastné aktivity. Aby sme vyhoveli podnetom z praxe, rozhodli sme  niektoré úlohy nedávať do tlačenej verzie učebníc, resp. sme existujúce skrátili a spracovali sme ich ako digitálnu verziu aitec offline. To všetko pri zachovaní kvality a obsahového štandardu iŠVP. 

Našim cieľom bolo, aby sa žiak sústredil na základný obsah a ďalšie kompetencie získaval priamym pozorovaním, bádaním a doplnkovým materiálom. Rozšírená digitálna podpora na vyučovanie aitec offline sa v prípade série LITE stáva takmer rovnocennou k tlačenej podobe učebnice a pracovných zošitov. Tým pádom má učiteľ možnosť rozhodnúť, či úlohy z digitálnej podpory ponúkne všetkým žiakom, alebo ich sprístupní vybranej skupine žiakov a s ostatnými bude robiť viac konvenčnými metódami. 

 

 

 

 


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.