Používateľské nástroje

VyhľadávanieRozhovor so šéfredaktorom Walterom Hirschnerom: Prečo obsah rozhoduje?

Dátum uverejnenia: 27.5.2019

Rozhovor so šéfredaktorom Walterom Hirschnerom: Prečo obsah rozhoduje?

"Sledujeme moderné didaktické trendy a zavádzame ich s ohľadom na špecifiká slovenských škôl. Tituly tvoríme dlhodobo a premyslene. Ponúkame komplexný prístup založený na zmysluplnom obsahu, ktorý je kvalitne spracovaný, pretože OBSAH ROZHODUJE."

Vydavateľstvo AITEC pripravuje tituly pre školy už niekoľko rokov. Redakcia sa špecializuje výhradne na tituly pre 1. stupeň ZŠ. Čo stojí za týmto rozhodnutím?

Rozhovor so šéfredaktorom

Vydavateľstvo AITEC sa už viac ako 10 rokov úzko špecializuje na tituly pre prvý stupeň základných škôl. Táto myšlienka odráža základnú filozofiu tvorby našich titulov. Každej fáze vytvárania materiálov venujeme osobitnú pozornosť. Len špecializovaný tím ľudí, ktorí sa dlhodobo venujú danej problematike, dokáže dosiahnuť, aby bola učebná pomôcka čo najkvalitnejšia.
Ďalším dôvodom na špecializáciu pre primárne vzdelávanie je praktická potreba prepájať všetky aktivity, materiály a pomôcky navzájom. Naším cieľom je, aby na konci našej práce učitelia a žiaci získali sériu učebných materiálov, ktoré sú premyslené, navzájom prepojené a odrážajú požiadavky priamo z praxe.

Priblížme si to na konkrétnom príklade: pokiaľ potrebujete kúpiť kvalitnú vec, či už počítač, mobil alebo spotrebič, chcete si všetko potrebné naštudovať a zistiť, alebo sa obrátite na niekoho, kto vám problematiku vysvetlí a poradí vám ako ďalej. Obchod, ktorý ponúka stovky tovarov z rôznych oblastí, musí mať široký záber. Špecializovaný predajca sa môže oveľa hlbšie zamerať na danú problematiku a domyslieť riešenia do detailov.

Ako vzniká námet na novú učebnicu alebo pracovný zošit?

Námet na učebnicu môže prísť ako požiadavka z praxe alebo konkrétny zaujímavý nápad. Klasické učebnice vznikajú ako dôsledok dopytu škôl, prípadne obsahových zmien v Štátnom vzdelávacom programe. Vďaka spolupráci s učiteľmi a riaditeľmi škôl pozorne sledujeme, aké učebné pomôcky učitelia, žiaci a rodičia práve potrebujú. Na základe toho hľadáme autorov, ktorí vedia ponúknuť problematiku moderne, odborne, didakticky zaujímavo a metodicky správne. Proces tvorby teda nezačína momentom odovzdania rukopisu, ale dlhodobou diskusiou s budúcim tímom tvorcov, prípravou stratégií, postupov, spôsobov prezentácie učiva a podobne.

Rozhovor so šéfredaktorom

Pri námetoch myslíme na žiakov, aby bolo spracovanie učiva zaujímavé a ľahko zapamätateľné. Prostredníctvom učebnice chceme u žiakov rozvíjať grafickú gramotnosť a ponúkať témy a ilustrácie, s ktorými sa žiaci vedia stotožniť a zaujmú ich. Samotná tvorba diela, resp. príprava podkladov na prípadný konkurz je vyvrcholením dlhodobého procesu, ktorý začína požiadavkou z praxe alebo vyhlásením obsahovej zmeny. 

Koľko reálne trvá, kým sa z rukopisu stane produkt na poličke v Internetovom kníhkupectve AITEC?

Každý projekt je niečím špecifický a jedinečný. Ak preskočíme prípravnú fázu, o ktorej som písal, tak samotná príprava titulu je závislá od konkrétneho druhu materiálu. Učebnica väčšinou obsahuje množstvo dôležitých informácií a obrazový materiál, ktorý má jednoznačnú edukačnú hodnotu. Tvorba učebnice je z tohto pohľadu časovo najnáročnejšia. V druhej fáze prichádza tvorba metodických a doplnkových titulov, ale aj elektronického edukačného materiálu. Pracovné zošity a konkrétna učebnica na seba koncepčne a tematicky nadväzujú. Častokrát sa tvoria priebežne s učebnicou tak, aby sa vzájomne prelínali a dopĺňali. Časovo náročné je aj autorské spracovanie metodických materiálov, ktoré odporúčame pedagógom používať. Celý proces tvorby série materiálov trvá aj niekoľko rokov.

Rozhovor so šéfredaktorom

Na www.aitec.sk je elektronické listovanie takmer pri všetkých tituloch. Doba digitalizácie obsahu je všadeprítomná. Sú tlačené verzie učebníc a pracovných zošitov na prvom stupni ešte stále dôležité?

Digitálna edukácia významne pomáha inováciám vo výučbe, ukážke súvislostí a vzťahov a metóde názornosti, pretože dnes v médiách nájdete relevantný obrázok alebo video naozaj k akejkoľvek téme. Médiá však nesmú byť jediným zdrojom. Vysokoškolská pedagogička Ľudmila Hrdináková, hovorí, že v stále meniacom sa svete plnom vizuálnych podnetov je kniha niečím stabilným, čo sa nemení. Žiaci otvoria knihu a nájdu v nej to, čo tam bolo včera. Ilustrácie a text, resp. jej obsah sa nemení, je stabilný. Pani Hrdináková sa zaoberá detskou literatúrou, ale podľa môjho názoru je to tak podobne aj s učebnicami. Žiakom prinášajú istotu, že to, čo ich v škole zaujalo, nájdu znova na tom istom mieste. Práve preto, aj v dnešnej digitálnej dobe, vnímam učebnicu, pracovný zošit alebo knihu ako významný zdroj pri vzdelávaní.

Čo je hlavným cieľom vydavateľstva AITEC pri tvorbe titulov pre žiakov a učiteľov?

Učiteľov chceme predovšetkým podporiť. Chápeme ich neľahkú situáciu, preto prinášame praktické tituly a ponúkame k nim metodickú aj didaktickú podporu. Obsah tvoríme dlhodobo a premyslene. Sledujeme moderné didaktické trendy a implementujeme ich s ohľadom na špecifiká slovenských škôl. Našim cieľom je ponúknuť školám komplexný prístup, ktorý je založený najmä na zmysluplnom obsahu, ktorý je kvalitne spracovaný, pretože obsah rozhoduje.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.