Používateľské nástroje

VyhľadávanieSlovenský jazyk LITE: Spoznajte výhody novej série učebníc

Dátum uverejnenia: 24.8.2022

Slovenský jazyk LITE: Spoznajte výhody novej série učebníc

Počuli ste už o novinke z dielne vydavateľstva AITEC? Pracovná učebnica Slovenský jazyk LITE spĺňa všetky kritéria iŠVP, je spracovaná aj vo verzii pre žiakov so ŠVVP a najnovšie bola zaradená do ministerského zoznamu hradených titulov.

V školskom roku 2022/2023 vydavateľstvo AITEC predstavuje novú sériu pracovných učebníc pod názvom Slovenský jazyk LITE, za ktorou stojí autorský kolektív Z. Hirschnerová, L. Kolmanová, Z. Komendová. 

V čom je séria výnimočná

Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry má na prvom stupni základných škôl nezastupiteľné postavenie. Voľba učebníc je preto dôležitá. „Séria Slovenský jazyk LITE pre 2. – 4. ročník ZŠ predstavuje autorsky premyslený edukačný systém, ktorý je založený na komunikatívnom princípe jazyka. Práve ten je často spomínaný ako najvhodnejší na efektívne vyučovanie jazyka nielen na primárnom stupni vzdelávania,″ predstavil učebnice zo série LITE šéfredaktor vydavateľstva Walter Hirschner. 

Ako prvá sa medzi učiteľov a žiakov dostáva verzia pre druhý ročník. Prináša moderný, kvalitný a inovatívne spracovaný obsah slovenského jazyka do atraktívnej podoby. Strany sú koncipované ako samostatné bloky, pričom jedna strana pripradá vždy na jednu vyučovaciu hodinu. „Jednotlivé témy sú rozdelené, učiteľ tak vie veľmi jednoducho predikovať, koľko úloh a komunikačných situácií je odporúčané zvládnuť na primerané osvojenie si daného jazykového javu. Jednotlivé úlohy sú zoradené podľa náročnosti,″ priblížil šéfredaktor.  

Dôraz na rozvoj slovnej zásoby

Pri tvorbe pracovných učebníc autorky v maximálnej miere zohľadňovali vekuprimeranosť. Namiesto motivačných textov volili motivačnú ilustráciu, ktorá podnecuje komunikáciu a rozvoj slovnej zásoby. „Toto je jedna z kľúčových úloh koncepcie. Žiak pracuje so slovami najmä preto, aby rozumel ich významu a vedel ich správne použiť. Jednotlivé strany sú postupne dopĺňané a rozvíjané o slovnú zásobu pomocou obrázkového slovníka, ktorý je umiestnený na konci učebnice. Vo vyšších ročníkoch sa obrázky nahradia klasickou podobou slovníka,″  dodal Walter Hirschner. 

 

 

Verzia aj pre žiakov so ŠVVP

Pri tvorbe pracovných učebníc autorky nezabudli ani na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a dielo tak vychádza v dvoch verziách. Jednotlivé strany sú kompatibilné. Avšak niektoré úlohy na stranách určených pre žiakov so ŠVVP sú zjednodušené, skrátené. Je to preto, aby pri práci s týmto dielom mohol učiteľ simultánne pracovať so všetkými žiakmi, radenie úloh je na strane rovnaké,″ zavŕšil šéfredaktor s tým, že obdobným spôsobom bude autorský kolektív postupovať aj v ostatných ročníkoch.  

Porovnanie strany v pracovných učebniciach Slovenský jazyk LITE a Slovenský jazyk LITE pre žiakov so ŠVVP. 

 

Digitálna podpora

Komplexnú digitálnu podporu titulov považujeme vo vydavateľstve AITEC za prirodzenú súčasť našej ponuky. Inak tomu nie je ani v prípade novej série pracovných učebníc Slovenský jazyk LITE. Produkt aitec offline je dostupný na fyzickom CD nosiči alebo vo verzii  NA STIAHNUTIE, pričom v obidvoch prípadoch môžete v plnom rozsahu využívať multimediálne prezentácie, výrezy alebo hry na obohatenie každej preberanej témy. Pri objednaní pracovnej učebnice pre celú triedu môže učiteľ zakúpiť aitec offline za zvýhodnenú cenu 16,20 € s DPH.

 

 

 


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.