Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpestrite si čakanie na Vianoce adventnými úlohami

Dátum uverejnenia: 25.11.2019

Spestrite si čakanie na Vianoce adventnými úlohami

Pripravili sme pre vaše žiačky a žiakov adventné úlohy pre celú triedu na každý deň.

Adventné úlohy nájdete medzi kopírovacími predlohami v sekcii Materiály pre učiteľov na stiahnutie. Sú pripravené samostatne pre každý ročník, alebo spoločne vo verzii .xlsx, ktorú si môžete prerobiť podľa potrieb.

Čo vám ponúkajú adventné úlohy?

  • Jednoduché úlohy sú vytvorené podľa iŠVP pre jednotlivé ročníky.
  • Úlohy využívajú prvky zážitkového vyučovania a medzipredmetové prepojenia.
  • Rešpektujú potrebu žiakov hýbať sa, tvoriť, bádať a podporujú radosť z blížiacich sa sviatkov.
  • Obsahom sa opierajú o jednotlivé prierezové témy.
  • Pri úlohách sú potrebné bežne dostupné pomôcky.
  • Usporiadanie si môžete upraviť alebo doplniť, úlohy navzájom vymeniť.
  • Víkendové úlohy sú zvýraznené farebne. Žiaci ich riešia samostatne, alebo spolu s rodičmi, blízkymi či kamarátmi.
  • Úlohy sú použiteľné aj v spolupráci so Školským klubom detí alebo aj samostatne počas pobytu v ňom.
  • Po úprave môžu slúžiť aj ako námet na spoločné rodinné aktivity.

Použijete naše adventné úlohy? 

Napíšte nám o tom na web@aitec.sk.

Adventné úlohy


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.