Používateľské nástroje

VyhľadávanieTešíme sa, že si Bublina nachádza svoje miesto už na viacerých školách aj v rámci vyučovania (rozhovor so zakladateľkami detského časopisu Bublina)

Dátum uverejnenia: 27.3.2021

Tešíme sa, že si Bublina nachádza svoje miesto už na viacerých školách aj v rámci vyučovania (rozhovor so zakladateľkami detského časopisu Bublina)

Prečo sme spojili našu NOVÚ koncepciu učebníc LITE s výhrou o ročné predplatné časopisu Bublina pre tri triedy, ktoré sa zapoja do spolupráce s naším vydavateľstvom? Prečítajte si viac v rozhovore so zakladateľkami Broňou Schragge a Vandou Gábrišovou.

Odpoveď je jednoduchá. Bublina je moderný detský časopis so širokým potenciálom využitia nielen doma a v školských kluboch, ale aj na vyučovaní. V rozhovore so zakladateľkami časopisu sa dozviete: aké aktivity zaradili do časopisu a čo nimi môžete u detí rozvíjať, kde nájdete ďalšie inšpirácie na svoje vyučovanie i ako môžete časopis využiť na školách. V poslednom vydaní časopisu Bublina č. 16, ktoré je venované vynálezom, nájdete aj zopár aktivít z nášho čitateľského denníka pre 3. ročník ZŠ Kamil Knihomil.

 

 

1. Čo bolo podnetom na vytvorenie detského časopisu? 

Myšlienka na vznik detského časopisu je pre nás súhra rôznych motivácii. Ako dlhoročné kamarátky, v podstate od vysokoškolských čias, kedy sme obe študovali i keď na rozličných školách, ale obe výtvarné odbory týkajúce sa ilustrácie a dizajnu, sme sa už veľmi dobre poznali a mali toho veľa spoločného. Tiež sme mali za sebou niekoľko spoluprác na menších projektoch a tak sme vedeli, že nám to spolu klape a jednoducho sme dostali chuť pustiť sa do niečoho väčšieho a vlastného. Že to bude práve detský časopis vzniklo úplne prirodzene, obe sme mali k tomuto médiu po predošlých projektoch veľmi blízko. No a po prieskume trhu sme videli, že tu niečo ako kvalitnejšie periodikum pre deti, tak po vizuálnej ako obsahovej stránke, chýba.

2. Prečo ste si vybrali vekovú kategóriu 6– 10 rokov?  

Neviem, či na to existuje úplne racionálna odpoveď. Ja zastávam teóriu, že každý človek, ktorý pracuje kreatívne má svoju cieľovku, pre ktorú rád tvorí, ku ktorej má najbližšie, v ktorej blízkosti sa možno cíti najprirodzenejšie. A nemusí to byť iba kreatíva. Vezmite si napríklad psychológov. Niektorí sa venujú detskej psychológii, iní adolescentom, ďalší zasa seniorom. Každému sedí niečo iné. A pre nás to bola práve táto kategória. Niekedy si hovoríme, že my samy sme si v sebe uchovali niečo z toho detského sveta, a preto máme pocit, že nám tvorba práve pre takéto deti ide najlepšie.

3. Čo vo vašom časopise čitatelia nájdu a čo sa snažíte u detí úlohami a článkami rozvíjať? 

Každé číslo má jednu nosnú tému, okolo ktorej sa točia všetky články a aktivity. Témy sa snažíme vyberať tak, aby boli buď aktuálne vzhľadom na spoločenskú situáciu, alebo pre deti nejakým spôsobom inšpiratívne a máme pocit, že by sa nimi mali zaoberať. Za všetky spomeniem napríklad O vode, Sloboda, Domov, Ľudské telo alebo aktuálne Vynálezy. Autori, ktorých oslovujeme na písanie článkov, sú často odborníci v danej oblasti, no samozrejme dbáme na to, aby vedeli pri písaní nájsť deťom primeranú a zrozumiteľnú formu. Takže významnou súčasťou Bubliny sú populárno-náučné články, potom sú to pravidelné rubriky v podobe komiksov - tie sú u detí veľmi obľúbené, dokážu komunikovať témy formou kratších príbehov prostredníctvom obľúbených postavičiek. V každom čísle nechýba vystrihovačka - to býva obľúbená aktivita pre deti s rodičmi, cvičia si na nej trpezlivosť a motorické zručnosti. Potom sú to rôzne DIY aktivity, hlavolamy, krížovky... Bublina má 48 strán, takže obsahu sa nám nazbiera neúrekom. I keď vždy by sme si ju vedeli predstaviť ešte o kúsok nafúknuť.

 

 

4. Spoluprácu v rámci časopisu ste nadviazali s rôznymi známymi osobnosťami. Aké dôležité je podľa vás utváranie pozitívnych vzorov v dnešnej generácii a čo sú tie hlavné hodnoty pre vás ako tvorcov časopisu Bublina? 

Sme veľmi rady, že sa nám podarilo namotivovať na spoluprácu aj tvorcov z rôznych kreatívnych sfér a povedzme mediálne známejšie osobnosti. Pri viacerých z nich je to dlhodobá spolupráca. Takými najdôležitejšími autormi, ktorých môžeme hrdo označiť za „našich“ sú Tomáš Hudák, Samo Trnka, Kristína Tormová a Simona Obšivanová. Nie sú to autori, ktorí by sa primárne venovali tvorbe pre deti, no majú v sebe humoristický a ľudský rozmer, ktorý je nám a našim čitateľom veľmi blízky. Ak to mám povedať polopate, od začiatku tvorby Bubliny sme si hovorili, že chceme, aby to bola hlavne zábava. A tým, že častokrát rozoberáme aj náročnejšie témy, humor je to, čo nám pomáha ich odľahčiť a spracovať. Tým sa dostávam k tomu, že v rámci tém deti skutočne častokrát nešetríme. Myslíme si, že aj ony ťažké veci v spoločnosti vnímajú, vidia že sa o nich bavia dospeláci, a preto je dôležité nezakrývať im oči, ale naopak, snažiť sa im vysvetliť všetko im prístupnou formou. Tiež podnecovať ich kritické myslenie a hľadať témy na diskusiu či už medzi rovesníkmi, alebo v rozhovoroch s rodičmi, či učiteľmi.

5. Pri nadviazaní spolupráce ste neostali iba pri časopise ako takom. Vydali ste s Bublinou aj hudobné CD. Mnohé texty z Bubliny ste vďaka podcastom Bublina číta deťom spojili s hovoreným slovom, ktoré čitatelia nájdu na bublinatovie.sk. Chystáte pre svojich čitateľov ešte niečo ďalšie?  

Plány by určite boli. Vo viacerých projektoch, ktoré sme popri tvorbe časopisu realizovali vidíme potenciál, no dosť veľa z nich závisí od finančných prostriedkov a tiež od našich kapacít. Preto radšej nebudeme predbiehať. Kto nás sleduje dlhodobejšie vie, že na vavrínoch určite nezaspíme a budeme sa snažiť prinášať nové podnety a realizovať ďalšie aktivity, ktoré si myslíme, že majú zmysel pre rozvoj našich detí.

6. Školy si často objednávajú pre svojich žiakov detské časopisy. Používajú ich hlavne pri práci v školských kluboch. Ako môžu učitelia/vychovávatelia váš časopis využiť na školách?

Tešíme sa, že si Bublina nachádza svoje miesto už na viacerých školách aj v rámci vyučovania. Komunikujeme s viacerými učiteľmi v rámci Slovenska, pracujú napríklad s článkami v rámci diskusií na hodinách, obľúbené je obrázkové čítanie, trénujú si tak čítanie s porozumením. Mnohé z aktivít sú koncipované tak, že na nich môžu pracovať žiaci v škole individuálne, ale aj v menších či väčších skupinkách. Mnohí učitelia si na základe článkov vymyslia aj vlastné aktivity, ktoré s deťmi realizujú. Práve na spomínanej stránke www.bublinatovie.sk môžu učitelia nájsť inšpiráciu k aktivitám spojeným s čítaním Bubliny. V sekcii Blog postupne pribúdajú aj články konkrétnych učiteľov a ich skúseností s prácou detí s Bublinou na vyučovaní.

 

Ak patríte k učiteľom, ktorí radi zavádzajú nové technológie do vyučovania a radi by ste sa zoznámili s našou novou koncepciou učebníc LITE, vyplňte krátky dotazník a my vás zaradíme do žrebovania o ročné predplatné časopisu Bublina pre svoju triedu na školský rok 2021/2022. 

 

 


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.