Používateľské nástroje

VyhľadávanieTIP šéfredaktora: 5 dôvodov, prečo siahnuť po sérii pracovných učebníc slovenského jazyka od R. Titkovej a kol.

Dátum uverejnenia: 3.11.2021

TIP šéfredaktora: 5 dôvodov, prečo siahnuť po sérii pracovných učebníc slovenského jazyka od R. Titkovej a kol.

Moderná a podporujúca tvorivosť! Taká je séria pracovných učebníc Slovenský jazyk pre prvý stupeň ZŠ, ktorá patrí do ponuky učebných materiálov vydavateľstva AITEC. Viac o nej a o jej prednostiach porozprával šéfredaktor Walter Hirschner.

 

Séria pracovných učebníc Slovenský jazyk pre 1. stupeň základných škôl je dielom autorského kolektívu R. Titková, E. Siposová (2. ročník), D. Moravčíková (3. a 4. ročník), T. Bulejová, A. Kulichová. Do ponuky vydavateľstva AITEC je zaradená od roku 2020. Šéfredaktor Walter Hirschner prezradil nielen ako celý projekt vznikal, ale aj čo podľa neho robí z pracovných učebníc slovenského jazyka sériu hodnú pozornosti.


„Požiadavka na spracovanie pracovných učebníc prišla priamo z praxe,“
začína rozprávanie šéfredaktor. Podľa vlastných slov
sa pravidelne stretával so záujmom učiteľov o tento typ titulov počas seminárov a neskôr i na webinároch vydavateľstva. Hľadali sme autorský kolektív, ktorý by bol odborne na úrovni a tiež dlhodobo zorientovaný v praxi a potrebách súčasných škôl,“ spomína Walter Hirschner na počiatky projektu. Postupne sa vytvorilo zoskupenie ľudí, vďaka ktorému vznikol koncept pracovných učebníc založený na aktívnej práci s jazykom. A v čom spočívajú jeho najväčšie kvality?


1.    Ponúka motivačné texty šité na mieru

 

Špecifickým prvkom série pracovných učebníc Slovenský jazyk pre 1. stupeň základných škôl sú motivačné texty, ktoré vytvárajú akýsi logický vstup do jednotlivých tém. Prostredníctvom uceleného príbehu postavičiek Bodky, Otáznika a Výkričníka zoznamujú žiakov s tajomstvami jazyka a gramatickými pravidlami, s komunikačnými zásadami. „Práve na tento účel sme oslovili profesionálnu spisovateľku, ktorá zaručuje literárnu kvalitu daných textov. Neponúka ich ako bežné motivačné texty, ale ako umelecky hodnotné, pútavé príbehy majúce spád,“ popisuje šéfredaktor pridanú hodnotu pracovných učebníc.  

O tom, že Diana Mašlejová je skúsená spisovateľka, niet pochýb. „Texty do učebníc slovenského jazyka píše presne podľa libriet autorov tak, aby tvorili konceptuálny celok vytvárajúci synergický efekt,“ hovorí Walter Hirschner s dodatkom, že jej výrazové prostriedky sú prispôsobené veku žiakov jednotlivých ročníkov. „Aj preto časť pracovných učebníc žiaci vnímajú ako osobnú knihu príbehov, ktorá má silný motivačný námet. Možno teda konštatovať, že súbor didaktických prostriedkov je sebamotivujúci pre žiaka, čo je v dnešnej dobe, kedy je žiaka veľmi ťažké zaujať, významnou pomôckou,“ zdôrazňuje.

 

Viac o spisovateľke Diane Mašlejovej a jej spolupráci na sérii učebníc slovenského jazyka si môžete prečítať v rozhovore uverejnenom na našej stránke.

 

2.    Zohľadňuje potreby žiakov so ŠVVP

 

V bežných školách sa čoraz častejšie stretávame so žiakmi, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Praktické skúsenosti autoriek s takýmito žiakmi sa odzrkadlili aj na tvorbe pracovných učebníc slovenského jazyka. „Pridaný materiál, nazývaný Bodkin doplnkový zošit, prináša možnosť upevnenia učiva a diferenciácie práce žiakov intaktných, ale aj žiakov s rôznymi požiadavkami špecifických prístupov,“ ozrejmil šéfredaktor dôvody, prečo možno sériu považovať za komplexne spracovaný, premyslený a moderný koncept práce. „Tento koncept je výborne opísaný a vysvetlený vo všetkých ďalších materiáloch vydavateľstva, ako sú metodické komentáre k titulom, pracovné listy na vytlačenie pre intaktných žiakov aj pre žiakov so ŠVVP,“ doplnil.
 

3.    Je vizuálne prepracovaná a prehľadná


Grafické a výtvarné spracovanie učebníc je niečo, čo môže podporiť a prehĺbiť záujem žiaka o preberanú látku. „Poradiť si
s množstvom učiva na vymedzenom rozsahu bola doslova výzva.
Pri listovaní titulmi však konštatujem, že aj túto rukavicu hodenú redakcii a grafičke sme zdvihli s úspešnosťou,“  vyzdvihuje šéfredaktor spoluprácu autoriek s mladým ilustrátorom Jakubom Šimjakom a grafičkou Dankou Pohlodovou. „Vďaka vhodne zvolenému vizuálnemu spracovaniu ponúkame žiakom ich „osobnú“ učebnicu, ktorá je na mnohých miestach dotvorená práve nimi samotnými tak, aby aj po skončení práce ostala prehľadná,“ dodáva Walter Hirschner.


 

4.    Vytvára prepojenie na IKT v praxiOkrem obsahového a vizuálneho spracovania séria pracovných učebníc slovenského jazyka zohľadňuje aj ďalší dôležitý rozmer súčasného vzdelávania. „Koncept ponúka úzke a silné prepojenie na využívanie informačných a komunikačných technológií v praxi tak, aby to žiaci vnímali ako formu hry, nie ako nutnosť učiť sa jazyk,“ upozorňuje šéfredaktor s tým, že ide o komplexné jazykové vyučovanie posilnené aj digitálnou podporou aitec offline pre 2. ročník i pre 3. ročník5.   
Plní požiadavky na moderné vzdelávanieŠéfredaktor je presvedčený o tom, že všetky spomenuté atribúty robia z pracovných učebníc slovenského jazyka moderné tituly. „Sú progresívne, akceptujú požiadavky nastolené aktuálnym iŠVP, no zároveň dokážu plniť aj požiadavky na moderné vyučovanie jazyka,“ potvrdzuje. Zároveň vyzdvihuje nielen erudovanosť autorského kolektívu, ale aj skúsenosti a nasadenie všetkých redaktorov a recenzentov, ktorí spolu vytvárajú sériu pracovných učebníc. 

 

A aké prekvapenia pripravuje redakcia vydavateľstva AITEC v súvislosti so sériou pracovných učebníc slovenského jazyka od autoriek R. Titková a kol.? „Už teraz prezradím, že pracujeme na titule pre štvrtákov, ktorý bude dvojdielny, rovnako ako vydania pre
2. ročník a 3. ročník. Ani verzii pre štvrtákov nebude chýbať Bodkin doplnkový zošit a ďalšie materiály. Oveľa viac sa však zameria na sumatívnu rovinu. Bude obsahovať viac overovacích a zhrnujúcich strán, systematicky budú úlohy postavené tak, aby čo najlepšie pripravili žiakov na zvládnutie celoštátneho testovania T5, respektíve aby ich dobre pripravili na prijímacie pohovory na vyšší stupeň vzdelávania,“ naznačuje ďalšie smerovanie série Walter Hirschner.

„Ako praktik si myslím, že s týmito pracovnými učebnicami budete počúvať od druhostupniarov, že ako dobre ste na prvom stupni žiakov pripravili.
Verím, že táto séria bude medzi nami minimálne ešte desať rokov, práve preto, že ak si na ňu raz zvyknete, už nebudete chcieť inú,“
 dodáva šéfredaktor s úsmevom na záver.   

 

 

 


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.