Používateľské nástroje

VyhľadávanieTip šéfredaktora: Prečo viesť žiakov k tomu, aby spoznávali Slovensko

Dátum uverejnenia: 9.11.2022

Tip šéfredaktora: Prečo viesť žiakov k tomu, aby spoznávali Slovensko

Len nedávno sme odštartovali celoslovenskú vlastivednú súťaž Spoznávame Slovensko. Opýtali sme sa šéfredaktora Waltera Hirschnera, prečo je podľa neho dôležité viesť žiakov k zoznamovaniu sa s vlastnou krajinou.

Prečo je potrebné viesť deti k spoznávaniu Slovenska? 

Naším cieľom by malo byť vychovávať nové generácie, ktoré si budú Slovensko vážiť. A vážiť si niečo môžeme iba vtedy, keď to dobre poznáme. To platí aj vo vzťahu k vlastnej krajine. Ak chceme v deťoch vybudovať hrdosť na to, odkiaľ pochádzajú, musíme im pomôcť pochopiť silné aj slabé stránky ich domoviny. Slovensko je krásne a výnimočné a žiaci by mali prostredníctvom vlastnej skúsenosti nadobudnúť vedomie, že vždy je čo objavovať aj za hranicami ich obce. Keď im pomôžeme na tejto ceste, budú sami túžiť vidieť viac a aj v budúcnosti sa budú radi vracať domov. 

Spoznávať Slovensko v kolektíve môže byť veľmi zábavné a motivujúce. Ilustračné foto: Shutterstock

Akú úlohu zohráva v tomto zámere vlastiveda? 

Vlastiveda má človeka naučiť mať rád nielen to, čo je pred plotom (teda čo je moje), ale aj to, čo je za ním. Ľudia častokrát ani netušia, že relatívne blízko v ich okolí sa nachádza niečo úžasné. Už žiaci prvého stupňa ZŠ by mali spoznávať Slovensko, aby na vlastnej koži zažili, že hoci sa nad ich obcou týči nádherný kopec, za ním sa môžu nachádzať ďalšie a ďalšie skvosty. Mali by si postupne uvedomiť, že Slovensko má za sebou dlhú históriu a je plné výnimočných prírodných úkazov, pamiatok či zaujímavostí. Ideálne je, aby niektoré lokality, aj tie vzdialenejšie, navštívili, zažili a tešili sa z poznania, že toto je naše − Slovenské. Využiť na to možno aj hodiny vlastivedy v 4. ročníku ZŠ a našu aktuálne prebiehajúcu súťaž Spoznávame Slovensko

V čom je špecifické vlastivedné vzdelávanie v 4. ročníku?

V 3. ročníku ZŠ sa žiaci učia spoznávať vlastnú obec a veľmi blízke okolie. V 4. ročníku by sa mali rozbehnúť o čosi ďalej. Perfektne spoznať celý svoj okres, región. Preto sme aj do našich učebníc vlastivedy zakomponovali tzv. pozvanie na výlet. Naším cieľom bolo vyvolať v žiakoch záujem o to, aby minimálne vo svojom regióne obehli všetko podstatné. Nie je predsa možné žiť v obci a nevedieť, že o dve dediny ďalej je úžasný renesančný kaštieľ, za ktorým cestujú ľudia zo zahraničia. A toto je to, ako sa má učiť vlastiveda − vedieť, čím je Slovensko výnimočné, byť naň hrdý a z dlhodobého pohľadu vedieť, že sa sem raz vrátim. 


Aj keď sa deti v dospelosti rozpŕchnu do sveta, vlastiveda ich ma naučiť, na čo všetko môžu byť doma na Slovensku pyšní. Ilustračné foto: Shutterstock 


Ako využije žiak poznatky z vlastivedy na druhom stupni ZŠ? 

Po prebratí vlastivedného učiva v 4. ročníku sa téma Slovensko objavuje až v učebných osnovách pre ôsmakov. A medzitým nič. Ak sa na prvom stupni žiaci dobre podchytia, 3 roky budú mať tendenciu spoznávať Slovensko aj sami. Čiže úlohou v 4. triede je navnadiť žiaka tak, že kým príde do 8. ročníka, mnohé z kľúčových vecí už sám zažije a spozná, lebo chce. Lebo hodiny vlastivedy ho k tomu motivovali.

Ktoré pomôcky možno ešte využiť na posilnenie záujmu o spoznávanie Slovenska?

Jednou z vecí, ktorú ma vlastiveda naučiť žiaka, je aj čítať schémy. Výbornou pomôckou pre žiakov sú mapy. Mapa je vlastne schéma. Čítať mapu je nesmierne dôležité a nesmierne krásne. Žiaci nemusia nikde cestovať fyzicky, ak nemajú takú možnosť, ale prostredníctvom mapy si dokážu mnohé predstaviť. V dnešných časoch, keď sú už dostupné aj online mapy, je to ešte omnoho jednoduchšie. Prostredníctvom aplikácií sa dokážeme presúvať po uliciach miest, vidieť hory, vodné toky a podobne. Odporúčať môžem aj 3D mapy, ktoré slúžia na to, aby si dieťa lepšie uvedomovalo priestorové vzťahy. 

Ako využiť projektové vyučovanie na spoznávanie Slovenska?

Vo vydavateľstve sme pripravili celoslovenskú súťaž Spoznávame Slovensko, ktorá môže byť pre učiteľa vhodným prostriedkom na to, aby motivoval žiakov k záujmu o vlastivedné učivo v 4. ročníku. Naším cieľom bolo, aby sa učiteľovi ľahšie vyučovalo a zároveň, aby školákov vlastiveda ešte o čosi viac bavila. Veď čo je lepšie, ako vlastná skúsenosť?

Keď žiak porozumie vlastivede, tak ho bude nesmierne baviť hľadať, kde všade by ešte chcel ísť a čo všetko chce na Slovensku spoznať. Tímová práca a tvorba projektov v kolektíve môže byť navyše veľmi motivujúca a obohacujúca. Žiaci získajú nielen množstvo vedomostí, ale najkrajšie práce aj odmeníme.


Detailné pravidlá súťaže Spoznávame Slovensko, termíny na odovzdanie projektov a ďalšie dôležité informácie nájdete definované v Štatúte súťaže.

Autor: Michaela Domanová

 

 

 


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.