Používateľské nástroje

VyhľadávanieTIP ŠÉFREDAKTORA: Prečo využívať Zošit Š na hodinách matematiky

Dátum uverejnenia: 11.10.2021

TIP ŠÉFREDAKTORA:  Prečo využívať Zošit Š na hodinách matematiky

Hľadáte rokmi overenú pomôcku na hodiny matematiky, ktorá funguje? Šéfredaktor vydavateľstva AITEC Walter Hirschner prezradil, aké výhody prináša na vyučovanie séria pracovných listov s názvom Zošit Š.

 

Obľúbená pomôcka mnohých učiteľov na prvom stupni vznikla pred niekoľkými rokmi. „Prvotná verzia predstavovala univerzálny zošit s označením Š. Prečo Š? Pretože väčšinu tvorili strany so štvorcovými sieťami na geometriu,“ vracia sa do minulosti šéfredaktor, ktorý stál pri zrode projektu. Siete zahrnuté do zošita mali rôznu hustotu štvorčekov, takže ich využitie bolo od počiatku všestranné. 

Samotný nápad vznikol ako reakcia na vzdelávací štandard, ktorý žiadal, aby žiaci vedeli znázorniť štvorec a obdĺžnik bez použitia kolmíc a pravítka s ryskou. Zošit Š im túto úlohu umožňoval hravo zvládnuť. S postupom času prišli nové výzvy a požiadavky a postupne sa rodina pracovných listov rozširovala. Dnes sa Zošit Š využíva v druháckych, tretiackych aj štvrtáckych triedach, kde slúži žiakom na precvičovanie matematického i geometrického učiva a na jeho lepšiu vizualizáciu.


Zošit Š a jeho výhody

 

  • Nadväzuje na jednotlivé učebnice, pracovné zošity a zbierky úloh z matematiky.
  • Reflektuje na obsah inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu.
  • Vyznačuje sa výraznou variabilitou a funkčnosťou pri používaní v závislosti od individuálnych potrieb žiakov.
  • Podporuje prepojenie s bežnými životnými situáciami, v ktorých žiaci využívajú matematiku.
  • Zlepšuje predstavivosť žiakov.
  • Jednoduchá grafická úprava zaručuje prehľadnosť a efektívne používanie.
  • Nízka gramáž je prísľubom, že zošit v školskej taške nebude predstavovať takmer žiadnu záťaž.

 

Využitie v 2. ročníku: Ciferník na znázornenie času

 

Na pôvodný Zošit Š zameraný na štvorcové siete nadviazala verzia pre druhý ročník s mnohými vylepšeniami. Veľká časť strán v Zošite Š2 sa orientuje na pomôcky na zjednodušenie počítania s prechodom cez základ 10 v obore do 20 aj v obore do 100. „Učitelia dobre vedia, aké dôležité je vedieť si predstaviť prechod cez číselný základ pri počítaní s prechodom,“ pripomína význam pridaných listov Walter Hirschner, ktorý je sám učiteľom z praxe. Sieť na počítanie do 100 je vytvorená tak, aby bol možný zápis na výpočet príkladu presne na mieru. To zaručuje, že žiaci vedia stopercentne podpísať jednotlivé rády –  jednotky pod jednotky, desiatky pod desiatky. 

Šéfredaktor vidí veľkú pridanú hodnotu aj v stranách s ciferníkmi a segmentovými displejmi. Naučiť sa znázorniť čas vie byť pre druháčikov veľká výzva. Samotná príprava ciferníkov môže byť náročná a požadovať od žiakov, aby si takýto ciferník vytvorili je niekedy nadľudský výkon. Preto sme sa rozhodli niekoľko strán venovať tejto pomôcke,“ vysvetľuje šéfredaktor a jedným dychom pripomína, že posilniť výuku hodín možno aj prostredníctvom digitálnej podpory aitec offline k matematike.  

 


Do Zošita Š2 sú zaradené aj ďalšie pomôcky na počítanie, ako je číselná os či štvorce na počítanie do 20 a do 100. Zošit je nápomocný aj v iných oblastiach – už v 2. ročníku vzdelávací štandard vyžaduje od žiakov vytvoriť tabuľku, čo môže predstavovať veľmi náročnú úlohu na zakreslenie v klasickom zošite. V Zošite Š stačí obtiahnuť už hotové čiary a tabuľka je raz-dva hotová. 

 

Využitie v 3. ročníku: Hravé počítanie do 1 000 aj pre žiakov so ŠVVP

 

V treťom ročníku učitelia a ich zverenci čelia novým výzvam. Do Zošita Š3 bola preto pridaná veľkoryso spracovaná pomôcka na znázorňovanie počtu v obore do 1 000. „Táto pomôcka je overená rokmi praxe autorov a pomohla nielen bežným žiakom, ale osvedčila sa aj pri práci s deťmi so ŠVVP,“ prezentuje koncepciu tretiackeho Zošitu Š Walter Hirschner. Dodáva, že zošit obsahuje aj už známe strany so štvorcovými sieťami, s ciferníkmi a v tomto ročníku aj pomôcky na číselný rozklad a jeho správne uchopenie.

Zaujímavou pomôckou, ktorá nadväzuje na úlohy z učebnice a z pracovných zošitov, je vytváranie skupín s rovnakým súčtom alebo súčinom. Hoci ju žiaci poznajú už od prvej triedy, v treťom ročníku zohráva významnú úlohu, pretože pomáha žiakom pochopiť matematické operácie s číslami v danom číselnom obore. Samotné vytvorenie takejto pomôcky nám, učiteľom, zaberie dosť veľa času a žiak si ju vie vyrobiť len s veľkými problémami. Preto sme ju pripravili my vo vydavateľstve,“ vysvetľuje šéfredaktor. 

 

Využitie v 4. ročníku: Jednoduchšia práca s grafmi

 

Vo štvrtom ročníku je škála pomôcok asi najrozmanitejšia. Okrem už známych strán bol Zošit Š4 rozšírený o pracovné listy na znázornenie sumy v nadväznosti na rozvoj finančnej gramotnosti, pomôcky na číselné pyramídy a rozklad čísel. Osožná je aj predloha na reťazové príklady, ktorú možno využiť na nácvik sčítania a odčítania alebo aj násobenia a delenia,“ radí skúsený pedagóg. Pre geometriu sa zase výborne hodí štvorcová sieť na zakresľovanie plánov stavieb z kociek.

Za zmienku podľa šéfredaktora Waltera Hirschnera stojí aj séria strán na zvládnutie požiadavky vzdelávacieho štandardu na prácu s grafmi. „Dané strany môžu byť nesmierne zaujímavou a prospešnou pomôckou pre štvrtákov, ktorí si grafové podklady sami vyrobiť nevedia. Zároveň upozorním, že je len na pedagógovi, či grafy použije aj na riešenie postupností, kde žiak vizuálne vidí pravidlo aj vtedy, ak mu uniká v podobe zápisu čísla,“ tvrdí. Šéfredaktor  pripomína, že zošit obsahuje aj strany s pomôckami na zvládnutie zápisu písomného počítania do 10 000, ktoré robieva žiakom prvého stupňa najmä pri väčších číslach problém, a pomôcku na prácu so zlomkami.  

 


Séria zošitov Š je univerzálne pripravená a je možné ju používať aj v iných ročníkoch, ako bolo plánované. Záleží len na učiteľovi a jeho plánoch so žiakmi v oblasti rozvoja matematických predstáv. Často sa stáva, že niektorí učitelia si v priebehu školského roka dokúpia ďalšie kusy pre žiakov,“ uzatvára Walter Hirschner.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.