Používateľské nástroje

VyhľadávanieVlastiveda by mala byť zážitkom a hrou zároveň (rozhovor so Janette Fabianovou, redaktorkou vydavateľstva AITEC)

Dátum uverejnenia: 19.11.2021

Vlastiveda by mala byť zážitkom a hrou zároveň (rozhovor so Janette Fabianovou, redaktorkou vydavateľstva AITEC)

Spoznávať Slovensko je zábava! O tom, ako nenútenou a hravou formou podnietiť v žiakoch záujem o svoje okolie a o štúdium vlastivedy, sme sa porozprávali s redaktorkou vydavateľstva AITEC Janette Fabianovou.


Mala si v detstve vytúžené povolanie?

Samozrejme, každý kto sa v mojom detskom svete okolo mňa mihol, bol pre mňa okamžite inšpiráciou. Chcela som byť tenistkou, speváčkou, tanečnicou, herečkou... ale aj učiteľkou.

Učiteľstvo si napokon aj vyštudovala. Ako si spomínaš na svoje začiatky v školstve?

Mám za sebou 25 rokov pedagogickej praxe, z toho fantastických 20 rokov v jednej malebnej dedinke na východe Slovenska, v obci Batizovce. Veľmi rada na toto obdobie spomínam, na výborný kolektív ZŠ, na úžasných a srdečných ľudí. Najviac ma však bavila práca s deťmi ako taká. Vždy som sa snažila naučiť žiakov tešiť sa do školy. Spoločne sme si vytvárali atmosféru radosti z učenia, triedu plnú úsmevov a zážitkov, bez strachu a obáv zo zlyhania. Žiakov som viedla k tomu, aby prehry brali ako povzbudenie a aby si uvedomili, že učenie ako také je tým najkrajším a najslobodnejším detským dobrodružstvom.

Ku ktorým predmetom si mala ako učiteľka najbližšie?

Mala som blízko k vlastivede či informatike, finančnej gramotnosti a úplne najviac ma bavili predmety s umeleckým nádychom – slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova, výtvarná výchova. Mojich žiakov som často zapájala do rôznych recitačných aj tanečných súťaží, detskej divadelnej tvorby, zúčastňovali sme sa regionálnych kultúrnych aktivít a spoločne sme pripravili
12 celoškolských muzikálových predstavení.

Ako si sa dostala k práci vo vydavateľstve AITEC? Čo ťa od učiteľského povolania priviedlo na cestu tvorby učebníc?

V praxi som si vždy veľmi rada vytvárala vlastné materiály pre žiakov – pracovné listy, interaktívne prezentácie a hry s edukačným obsahom, triedne projekty a súťaže, robili sme ročníkové práce, verejné vystúpenia a podobne. Dlhšie som sa pohrávala s myšlienkou vydania vlastnej publikácie. Asi aj preto ma hneď zaujala ponuka nášho vydavateľstva zapojiť sa do tvorby a prípravy nových inovatívnych titulov.

Čo presne ako redaktorka robíš a za ktoré tituly vo vydavateľstve zodpovedáš?

Práca redaktora je zaujímavá a náročná zároveň. Redaktor je akýmsi koordinátorom prípravy a tvorby titulov a jeho úlohou je predovšetkým spracovať autorský rukopis do finálnej podoby. To, okrem iného, zahŕňa aj dohľad nad prípravou a správnosťou obsahu či koordináciu prác všetkých, ktorí sa na učebnici podieľajú – autorov, ilustrátorov, grafikov, jazykového korektora, recenzentov, prípadne spisovateľa, kartografa. Ja mám v správe vlastivedné tituly, informatické učebnice a pracovné zošity pre školské kluby.
Medzi tituly, na ktorých vzniku si sa podieľala, patria učebnice vlastivedy...

Naše vydavateľstvo ponúka učiteľom Vlastivedu pre tretiakov a dve verzie Vlastivedy pre štvrtákov – pôvodné spracovanie a LITE verziu. Obidve sú plné množstva atraktívneho učebného materiálu v podobe úloh a cvičení vhodných na realizáciu zážitkového vlastivedného vzdelávania. Sú podporeného pútavou grafikou a fotodokumentáciou zaujímavostí z regiónov Slovenska. Pri ich tvorbe sme sa snažili, aby mali učitelia možnosť výberu učebnice podľa vlastných preferencií a využívaných didaktických metód.


V čom sa teda líšia tituly Vlastiveda pre štvrtákov a Vlastiveda pre štvrtákov LITE?

Pôvodná Vlastiveda pre štvrtákov vo svojej plnej verzii zaujme najmä pedagógov, ktorí uprednostňujú prácu s textom a jeho obsahom, radi precvičujú na hodinách čítanie s porozumením, realizujú vlastivedné objavovanie porovnávaním, bádanie cestovaním prstom po mape a hravosť riešením a dekódovaním. To všetko je podporené nielen pracovnou učebnicou, ale aj interaktívnymi hrami
v rámci kompletnej digitálnej podpory aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov a interaktívnymi 3D mapami.

Verzia Vlastiveda pre štvrtákov LITE je založená na princípe „štíhla tlač – silný digitál“. Koncept ponúka učiteľom popri práci
s pracovnou učebnicou viac priestoru na vlastné kreatívne aktivity, na väčšiu implementáciu IKT so širšou podporou aitec offline
k Vlastivede pre štvrtákov LITE
, na realizáciu projektového vyučovania, kooperatívnej výučby, prípadne presun vlastivedného vzdelávania do exteriéru. Zoštíhlené tlačené vydanie je vhodné aj na individualizované vzdelávanie, ktoré umožňuje žiakom objaviť
a využívať svoj vlastný učebný štýl. Viac obsahu premiestneného do digitálneho prostredia je zase zárukou väčšej interaktivity na hodinách.

 

Aký je tvoj vzťah ku geografii, cestovaniu, spoznávaniu Slovenska či sveta?

Milujem cestovanie, spoznávanie a objavovanie nádherných lokalít na našej planéte. Slovensko považujem za ukážku unikátnych miest z celého sveta.

Čo považuješ za najdôležitejšie vo výučbe na prvom stupni? Existujú podľa teba nejaké overené tipy, ako motivovať žiakov
k nasávaniu vlastivedného učiva?

Na prvom stupni ZŠ by malo ísť v prvom rade o to, aby sa žiaci nielen niečo naučili, ale aby aj niečo zažili. Vo vlastivede to platí dvojnásobne. Najideálnejšie je využiť to, čo je pre žiakov v ich veku najprirodzenejšie – hry a súťaženie a vhodným spôsobom to implementovať do niektorých hodín výučby. K tomu vie krásne prispieť gamifikácia.   


Gamifikácia je pomerne nový pojem. Vysvetlíš, o čo presne ide a ako sa dá využiť na hodinách vlastivedy? 

Mnohé zdroje sa zhodujú na spoločnej definícii – gamifikácia je využitie herných prvkov v nehernom prostredí, v našom prípade v prostredí vzdelávania. Na rozdiel od klasických edukačných hier je však gamifikácia intuitívnejšia a má dlhodobejší motivačný efekt. Viac o tejto téme, o tom, ako využívať gamifikáciu vo svojej triede, a tiež o tom, ako sme my vo vydavateľstve AITEC na princípoch gamifikácie pripravili vlastivednú súťaž, prezradíme na našom decembrovom online seminári pod názvom Vlastiveda plná zážitkov
–  gamifikácia vo vzdelávaní
. Budeme sa tešiť na všetkých, ktorí sa prihlásia. 

 


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.