Používateľské nástroje

VyhľadávanieZákaznícky servis – informácie k objednávkam

Dátum uverejnenia: 29.6.2020

Zákaznícky servis – informácie k objednávkam

AKTUALIZOVANÉ: Predlžujeme termín na objednanie

Vážení zákazníci,

telefónne čísla zákazníckeho servisu sú vám sú k dispozícii v pracovné dni v čase od 8.00 do 16.00 hod. Pre plynulosť vybavovania telefonátov si v prípade otázok pripravte, prosím, číslo objednávky, resp. predfaktúry.


Predlžujeme termín na objednanie titulov hradených z príspevku MŠVVaŠ SR do 10. júla 2020.

Vaše otázky – naše odpovede

Ešte nám neprišiel príspevok z MŠVVaŠ SR na učebnice. Môžeme si objednať učebnice už teraz a predfaktúru uhradiť neskôr?

Áno, nemusíte čakať, kým vám príde príspevok z MŠVVaŠ SR.  V tomto výnimočnom prípade nie je rozhodujúca splatnosť predfaktúry.
Nenechajte si objednávku na august.

Súhrn kontaktov zákazníckeho servisu.
Pridali sme pre vás nové čísla zákazníckeho servisu. Aktualizovaný zoznam nájdete tu: https://www.aitec.sk/msvvas-produkty.
Počas jarnej akcie sme zakúpili a uhradili tovar v produktovej sade BALÍK, ktorý nebol hradený zo školského účtu, resp. z účtu zriaďovateľa školy a na časť tovaru z BALÍKA sa vzťahuje príspevok MŠVVaŠ SR. Ako máme ďalej postupovať?

Máme pre vás riešenie:

 • pri doručení tovaru dostanete faktúru, ktorej oprava vám bude elektronicky zaslaná na kontaktnú emailovú adresu uvedenú v objednávke;
 • opravená faktúra bude obsahovať rozpis položiek tovaru, ktoré balík obsahuje;
 • e-mailom na info@aitec.sk nám pošlite žiadosť:
  1. o storno položiek k opravenej faktúre, s uvedením sumy, ktorú chcete z pôvodnej faktúry vrátiť, uveďte číslo účtu v tvare IBAN (majiteľa účtu);
  2. o vystavenie novej faktúry pre položky tovaru, na ktoré sa vzťahuje príspevok – táto faktúra bude uhradená z účtu školy, resp. zriaďovateľa školy, faktúra Vám bude zaslaná elektronicky k úhrade.
Počas jarnej akcie sme zakúpili a uhradili matematiku autorov Belic – Striežovská, ktorá nebola hradená zo školského účtu, resp. z účtu zriaďovateľa školy a vzťahuje sa na ňu príspevok MŠVVaŠ SR. Ako máme ďalej postupovať?

Máme pre vás riešenie:

 • pri doručení tovaru dostanete faktúru;
 • e-mailom na info@aitec.sk nám pošlite žiadosť:
  1. o storno položiek k príslušnej faktúre, s uvedením sumy, ktorú chcete z pôvodnej faktúry vrátiť, resp. v celej sume faktúry (v prípade, že máte vo faktúre len matematiku autorov Belic – Striežovská) uveďte číslo účtu v tvare IBAN (majiteľa účtu);
  2. o vystavenie novej faktúry pre položky tovaru, na ktoré sa vzťahuje príspevok – táto faktúra bude uhradená z účtu školy, resp. zriaďovateľa školy, faktúra Vám bude zaslaná elektronicky k úhrade.

V prípade ďalších otázok budeme tento zoznam aktualizovať.

Ako je to s objednávaním Prvouky pre 1. ročník ZŠ v slovenskej aj maďarskej?

Titul Prvouka pre 1. ročník ZŠ (R. Dobišová Adame – O. Kováčiková) v slovenskej aj maďarskej verzii si školy nemusia teraz objednávať. Patrí k titulom, ktoré bude MŠVVaŠ centrálne distribuovať na školy podľa objednávok, ak ste si ho objednali cez Edičný portál v novembri 2019.

Z titulov vydavateľstva AITEC bude dodaná centrálnou dodávkou len Prvouka pre 1. ročník ZŠ v slovenskom jazyku aj v maďarskom jazyku a tituly pre nevidiacich v prepise v Braillovom písme. Ostatné tituly vydavateľstva AITEC objednané v novembri 2019 cez Edičný portál nebudú na školy dodané. Zoznam titulov distribuovaných z MŠVVaŠ SR je uvedený na Edičnom portáli.

Potrebujem vypracovať cenovú ponuku pre potreby verejného obstarávania. 

Ponukový list Vydavateľstva AITEC pre účely verejného obstarávania škôl slúži ako oficiálna Ponuka uchádzača vo verejnom obstarávaní škôl pre účel nákupu učebníc hradených z príspevku MŠVVaŠ SR pre školský rok 2020/2021. Zverejnili sme ho na našej stránke a môžete si ho stiahnuť tu: Ponukový list vydavateľstva AITEC.

Dopyt ohľadom VO nám môžete zaslať e-mailom na info@aitec.sk, príp. sa informovať ohľadom VO aj telefonicky na tel. č. 0915 491 897, kontaktná osoba: Lucia Dúbravská.

Aký je rozdiel medzi balíkmi MINI a MAXI?

Pre školy, ktoré si zakúpili počas jarnej akcie matematiku od autorskej dvojice M. Belic – J. Striežovská a potrebujú si dokúpiť len niektoré učebnice, sme pripravili balíky MINI.Balíky MAXI obsahujú všetky tituly hradené z príspevku MŠVVaŠ SR v danom ročníku.

V PRÍPADE OTÁZOK NA KONKRÉTNU OBJEDNÁVKU SI VOPRED PRIPRAVTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY, RESP. PREDFAKTÚRY.

Vzhľadom na zvýšený počet telefonátov vás prosíme o trpezlivosť.

Ďakujeme

Ponukový list Vydavateľstva AITEC Ponukový list Vydavateľstva AITEC pre účely verejného obstarávania škôl, ktorý slúži ako oficiálna Ponuka uchádzača vo verejnom obstarávaní škôl pre účel nákupu učebníc hradených z príspevku MŠVVaŠ SR pre školský rok 2020/2021, sme zverejnili na našej stránke a môžete si ho stiahnuť tu: https://www.aitec.sk/assetsd/uploads/files/aitec-ponukovy-list-prispevok-msvvassr.pdf alebo vo formáte .xls ho nájdete tu: /assetsd/uploads/files/edicny-katalog/ponukovy-list-aitec-fin.xlsx.

SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.