Používateľské nástroje

VyhľadávanieZhodnotenie seminárov vydavateľstva AITEC v roku 2018

Dátum uverejnenia: 15.2.2019

Zhodnotenie seminárov vydavateľstva AITEC v roku 2018

Bezplatné metodické semináre AITEC v číslach, v informáciách a z pohľadu účastníčok a účastníkov.

655

V novembri 2018 sme úspešne ukončili sériu metodických seminárov. V roku 2018 prešlo dverami školiacich miestností 655 pedagógov, ktorých hlavnou motiváciou účasti na seminároch bolo oboznámenie sa s koncepciou našich učebníc, predstavenie zmien v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe (ďalej iŠVP) a najmä načerpanie nových inšpirácií a nápadov na spestrenie vyučovania. Vaše pozitívne spätné väzby nám potvrdili, že sme vaše očakávania naplnili. Účastníčka seminára k prírodovede a vlastivede v Bytči to zhrnula takto: „Všetko potrebné som sa tu dozvedela. Vaše semináre sú skvelé. Len tak ďalej.“ V podobnom duchu nám napísala účastníča seminára k matematike v Poprade: „Všetko bolo zrozumiteľné, postačujúce, vaše semináre sa mi páčia a rada na ne chodím.

Na cestách

Naši lektori najazdili niekoľko stoviek kilometrov od západu až po východ Slovenska. Cestovali sme za vami do Nitry, Trnavy, Skalice, Trenčína, Bytče, Žiliny, Popradu, Banskej Bystrice, Prešova či Košíc. Samozrejme sme neobišli ani Bratislavu.

Počas uplynulého roku sme zorganizovali spolu 22 seminárov venovaných zmenám, ktoré vo vyučovaní prináša iŠVP.

Sériu seminárov sme začali v apríli 2018 seminárom k vyučovaniu vlastivedy pre 3. ročník, v máji sme potom k vlastivede pridali aj prírodovedu. September sme vyhradili matematike pre 4. ročník a tour sme ukončili sériou seminárov venovaných vyučovaniu prírodovedy a vlastivedy pre 4. ročník (október-november).

Zážitkové učenie

Na seminároch sme vám ponúkli námety na rôzne formy a metódy zážitkového vyučovania, aktivity a hry pre žiakov na lepšie utvrdenie učivaobohatenie vyučovania. Učitelia mali možnosť si niektoré z aktivít aj vyskúšať. Účastníčke seminára k vlastivede pre 3. ročník v Nitre sa páčilo „aktívne zapájanie, nie iba pasívne prijímanie informácií“.  Účastníčka seminára k matematike v Poprade sa zase naučila „ako efektívne využívať didaktické hry“. Následne zhodnotila celý seminár: „Bola som prvýkrát a všetko bolo super.“ Spestrenie teórie aktivitami využiteľnými v praxi ocenili viacerí zúčastnení pedagógovia. Po skončení seminárov si mnohé z materiálov našli účastníci aj vo svojich e-mailových schránkach.

Koncepcia učebníc vydavateľstva AITEC

K jedným z očakávaní účastníkov patrilo i pochopenie koncepcie našich učebníc, orientácia v nich a metodické usmernenie k jednotlivým typom úloh. Najmä otázka selekcie úloh sa pravidelne opakovala počas diskusií. Veríme, že sa nám podarilo väčšinu otázok zodpovedať  a učitelia odchádzali s podobným pocitom ako napríklad účastníčka seminára k matematike v Košiciach: „Keďže učím matematiku po dlhšom čase, pomohol mi výklad k lepšej orientácii v úlohách aj na jednotlivých stranách v učebnici a PZ.“ Aj účastníčka seminára k vlastivede v Bratislave sa naučila „ako 100% využiť všetko, čo učebnica ponúka“. Najväčšou odmenou je potom pre nás čítať podobné slová ako od účastníčky seminára k vlastivede v Banskej Bystrici: „Veľmi dobre prepacovaná učebnica! Teším sa na prácu s ňou.

aitec online a aitec offline

Aj vďaka účasti na seminári sa učitelia mohli lepšie zorientovať v metodickej podpore, ktorú ponúkame, či už v podobe materiálov dostupných na našich webových stránkach (aitec online), alebo v podobe podporných diskov s množstvom prezentácií a interaktívnych cvičení (aitec offline). Účastníčka seminára k vlastivede v Nitre nám napísala: „Našťastie sme zistili, že na stránke AITECu nájdeme všetko.“ „Bolo to fajn, viac než fajn. Mám v niektorých veciach jasno. Hlavne k CD-čkam“, uzavrela to účastníčka semináru k prírodovede a vlastivede v Prešove.

Na záver

Najčastejšie sa opakujúce slovo vo vašich hodnoteniach bolo slovo atmosféra – „pohodová, priateľská, tvorivá, výborná ako vždy...“ V súvislosti s našimi lektormi sa zase objavili slová ako: „profesionalita, odbornosť, zanietenosť, príjemný prístup, ochota, inovatívnosť, nový pohľad na prácu s deťmi“.

Ak chcete aj vy zažiť atmosféru našich seminárov na vlastnej koži, sledujte našu stránku www.aitec.sk, časť  Semináre pre učiteľov. Novú sériu seminárov začíname už 14. marca v Bratislave s témou Vyučovanie vlastivedy. Ostatné termíny zverejníme čoskoro.

Ešte stále váhate?

Záverečné slovo odovzdáme účastníkom našich minuloročných seminárov:

„Všetko bolo dokonale pripravené a pútavo odprezentované. Vynikajúca organizácia seminára“

 „Myslím, že celý seminár je akčne organizovaný, všetko je super. Nenudíme sa.“

„Seminár sa mi páčil. Nebol fádny, bol kreatívny, pútavý.“

„Malo to spád. Čas prešiel veľmi rýchlo. Ste šikovní – chválim.“

„Komplexný súbor informácií. Zhoda s iŠVP a načas. Metodické komentáre, Váš príjemný a pokojný prístup. Skôr by som navrhovala opakovať semináre, aby mohli všetci (viacerí) učitelia dostať tieto info. Veľká vďaka!“

Metodické semináre pre učiteľov


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.