Vaše otázkyNaše odpovede

k didaktickej koncepcii a obsahu titulov vydavateľstva AITEC

Vyššie si môžete vybrať inú kategóriu alebo sa vráťiť späť na hlavnú stránku FAQ.

 • Vydavateľstvo AITEC poskytuje prostredníctvom webového portálu www.aitec.sk vzorové riešenia k svojim titulom, pretože chce poskytnúť metodickú podporu a pomoc predovšetkým pedagógom, ale aj rodičom pri domácej príprave na vyučovanie.

  Vzorové riešenia by mali byť prostriedkom na kontrolu vypracovanej úloh, či už v škole, alebo pri domácich úlohách. Poskytnutie vzorových riešení na webe sa stretáva s pozitívnym ohlasom od pedagógov, ale rovnako aj od rodičov, ktorí berú vypracovávanie domácich úloh zodpovedne a deťom riešenia poskytujú len na záverečnú kontrolu.

  Stretávame sa aj s informáciou, že rodičia využívajú vzorové riešenia ako podklad pre priamy prepis domácej úlohy. Pokiaľ by sme sa rozhodli umožniť prístup k vzorovým riešeniam len pedagógom, problém „s podvádzaním“ by sa, podľa nás, vyriešil len čiastočne. Naďalej by sa pedagógovia stretávali s tým, že rodičia úlohy vyplnili sami, prípadne sa iným neetickým spôsobom dopracovali k vzorovým riešeniam, ktoré poskytujeme. Našim hlavným cieľom je v prvom rade pomoc a podpora – pri príprave pedagógov, počas vyučovania a pri príprave na vyučovanie doma.

  Učiteľkám a učiteľom, ako odborníkom na vzdelávanie, navrhujeme rozhovor s rodičmi počas triedneho aktívu. Rodičia by mali byť v prvom rade ocenení za zodpovedný prístup k povinnostiam svojich detí. Okrem toho, práve v prípade problémov s priamym prepisom úlohy zo vzorových riešení, by mali dostať informáciu, že ak sa rozhodnú z akýchkoľvek dôvodov poskytnúť deťom vzorové riešenia na odpísanie výsledkov, sami ich vedú k podvádzaniu, neplneniu si povinností, vyhýbaniu sa zodpovednosti a dávajú im najavo nedôveru v ich vlastné schopnosti.

  Vzorové riešenia k mnohým našim titulom nájdete v sekcii Materiály pre učiteľov na stiahnutie.

 • Čo je to aitec online? Zobraziť odpoveď
 • Čo je to aitec offline? Zobraziť odpoveď

HUPSOV šlabikár (16)Zobraziť otázky

Slovenský jazyk – tituly pre 2. – 4. ročník ZŠ (9)Zobraziť otázky

Šlabikár LIPKA® (3)Zobraziť otázky

Písanie a slohové cvičenia (2)Zobraziť otázky


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.