Vaše otázkyNaše odpovede

k didaktickej koncepcii a obsahu titulov vydavateľstva AITEC

Vyššie si môžete vybrať inú kategóriu alebo sa vráťiť späť na hlavnú stránku FAQ.

  • Čo je to aitec online? Zobraziť odpoveď
  • Čo je to aitec offline? Zobraziť odpoveď
  • V posledných rokoch sa interaktivita stáva neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a zároveň aj súčasťou programu aitec offline.

    Interaktívne hry nájdete vo všetkých diskoch aitec offline, na ktorých je logo Ihrisko. ihrisko

    V aitec offline k Matematike pre prvákov nájdete interaktívne hry VLÁČIK, TELOCVIČŇA a POČÍTADLO, kde si žiaci môžu trénovať zoraďovanie čísel, sčitovanie a odčitovanie.

    aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ obsahuje 5 interaktívnych didaktických hier, ktoré sú zamerané priamo na precvičovanie vybratých gramatických javov.

HUPSOV šlabikár (16)Zobraziť otázky

Slovenský jazyk – tituly pre 2. – 4. ročník ZŠ (9)Zobraziť otázky

Šlabikár LIPKA® (3)Zobraziť otázky

Písanie a slohové cvičenia (2)Zobraziť otázky


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.