Vaše otázkyNaše odpovede

k didaktickej koncepcii a obsahu titulov vydavateľstva AITEC

Vyššie si môžete vybrať inú kategóriu alebo sa vráťiť späť na hlavnú stránku FAQ.

 • Priama manipulácia s predmetmi počas vyučovania je veľmi dôležitá. V tomto prípade je výborné využiť čokoľvek, čo máte po ruke, alebo nechať žiakov samých vytvárať si pomôcky na vyučovanie z predmetov, ktoré nájdu doma.

  Napríklad na hodinu matematiky sú vhodné štipce, špáradlá, lekárske paličky, vrchnáčiky z plastových fľašiek, rôzne dieliky zo stavebníc, malé figúrky, škatuľky atď. V prílohách k našim učebniciam a pracovným zošitom nájdu žiaci aj zaujímavé a praktické prílohy na vystrihovanie, ktoré môžu používať počas celého roka.

  K obom šlabikárom v prvom ročníku odporúčame využívať maňušky. Maňuška sa môže žiakom prihovárať v rôznych situáciách. Je možné ju využiť na rolové hry, prípadne ako víkendovú návštevu, ktorej úlohou je priniesť z domova žiaka či žiačky nejakú konkrétnu informáciu (môže súvisieť s preberaným gramatickým javom, môže to byť forma prezentácie nejakej výchovnej témy atď.).

  Nápovedné tabule sme vytvorili nielen k šlabikárovým sériám, ale aj Sériu tabúľ s číslami a číslicami k sérii Matematika pre prvákov.

  Ku každému ročníku prvoukyprírodovedy sme vytvorili kartičky s obrázkami, ktoré súvisia s témami daného ročníka a predmetu. V kartičkách učiteľky a učitelia nájdu jednoduché didaktické hry. Obrázky je možné využívať nielen na prvouke a prírodovede, ale aj na ďalších predmetoch.

  Vizuálne zaujímavé môžu byť pre žiakov interaktívne hry, ktoré učitelia nájdu na niektorých diskoch aitec offline, ale aj hudobný disk Spievanky Vybranky, ktorý môžu učitelia využívať aj ako karaoke .Do tretice odporúčame aj disk Interaktívne 3D mapy regiónov a oblastí Slovenska, ktorý obohatí nielen hodiny vlastivedy.

Matematika (5)Zobraziť otázky

Informatická výchova (4)Zobraziť otázky


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.