Príspevok MŠVVaM SR Vybrané slová v obrázkových príbehoch Vybrané slová v obrázkových príbehoch
T. Baršváryová – L. Medveďová
Príspevok MŠVVaM SR Čítanka pre štvrtákov, 2. časť Čítanka pre štvrtákov, 2. časť
J. Fabianová – K. Zraková – Z. Stanislavová
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov LITE – pracovná učebnica, 1. časť Matematika pre štvrtákov LITE – pracovná učebnica, 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov LITE – pracovná učebnica, 2. časť Matematika pre štvrtákov LITE – pracovná učebnica, 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov LITE Geometria – pracovná učebnica, 3. časť Matematika pre štvrtákov LITE Geometria – pracovná učebnica, 3. časť
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Prírodoveda pre štvrtákov LITE Prírodoveda pre štvrtákov LITE
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Príspevok MŠVVaM SR Vlastivedné mapy pre štvrtákov Vlastivedné mapy pre štvrtákov
J. Fabianová
Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 1. časť Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 1. časť
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 2. časť Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 2. časť
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 1. časť Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 1. časť
R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová
Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 2. časť Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 2. časť
R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová
Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica
Z. Hirschnerová – R. Adame
Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovný zošit Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovný zošit
Z. Hirschnerová – R. Dobišová Adame
Príspevok MŠVVaM SR Zbierka úloh z matematiky pre štvrtákov Zbierka úloh z matematiky pre štvrtákov
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov – učebnica Matematika pre štvrtákov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Prírodoveda pre štvrtákov Prírodoveda pre štvrtákov
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Príspevok MŠVVaM SR Prírodoveda pre štvrtákov pre školy s VJM (Természetismeret negyedikeseknek munkáltató tankönyv) Prírodoveda pre štvrtákov pre školy s VJM (Természetismeret negyedikeseknek munkáltató tankönyv)
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť pre školy s VJM (Honismeret negyedikeseknek 2. rész) Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť pre školy s VJM (Honismeret negyedikeseknek 2. rész)
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť pre školy s VJM (Honismeret negyedikeseknek 1. rész) Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť pre školy s VJM (Honismeret negyedikeseknek 1. rész)
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Príspevok MŠVVaM SR Spievanky – Vybranky Spievanky – Vybranky
A. Škoviera – Z. Hirschnerová
Príspevok MŠVVaM SR Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 4. ročník ZŠ Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 4. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová – M. Filagová
Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica
M. Mosná – Z. Ščasná
Veselo je v školskom klube 4 Veselo je v školskom klube 4
T. Jakabová

Internetová knižnica AITEC – opora a partner učiteľov, kamarát žiakov a rodičov!

Voľba žiak/rodič/učiteľ

Vstúpili ste do Internetovej knižnice AITEC. Pokračujte kliknutím na notebook RODIČ, ŽIAK alebo UČITEĽ.

Prihlásenie

Ak ste RODIČ alebo ŽIAK, na používanie knižnice nepotrebujete prihlásenie. Ak ste UČITEĽ, knižnica Vám ponúka širší rozsah služieb, pre ktoré je nutná jednoduchá registrácia do webového portálu AITEC a následné prihlásenie.

Ak už máte konto vytvorené, použijete svoje prihlasovacie meno (emailová adresa) a Vami zvolené heslo. Tieto prístupy sú totožné s tými, ktoré používate pri nákupe našich titulov v internetovom kníhkupectve, preto vo Vašom prípade nová registrácia nie je potrebná.

Registrácia a prihlasovacie údaje sú platné pre celý portál www.aitec.sk (pre knižnicu a internetové kníhkupectvo).

Listovanie v titule

Keď prejdete kurzorom na publikáciu, zobrazia sa Vám ikony pre:

  • listovanie – kliknite naň a pohodlne si prezerajte stránky učebnice, pracovného zošita alebo iného titulu.
  • vloženie publikácie na policu – Moja knižnica. Je to priestor v knižnici, do ktorého si môžete pridávať a odoberať tituly podľa individuálnej potreby.
  • ikonu na presun do e-shopu vydavateľstva AITEC.

Rozšírené služby pre učiteľov

Pri listovaní publikácie sa Vám na ľavej strane zobrazuje ponuka didaktických materiálov a súvisiacich titulov, titulov. Viaže sa na konkrétnu stranu, na ktorej sa práve nachádzate. Materiály na sivom paneli sú aktívne (výrazné) vtedy, ak sú priradené k strane, ktorú máte práve otvorenú. Ak sú materiály neaktívne, v publikácii sa vyskytujú, ale nie sú priradené k danej strane.

V spodnej časti sa nachádzajú ikony pre priblíženie, oddialenie a iné voľby, ktoré zjednodušia a zefektívnia Vašu prácu pri listovaní.

Milí používatelia, nachádzate sa v Internetovej knižnici AITEC v časti určenej pre žiakov.

Pre učiteľov a rodičov sú okrem elektronického listovania titulmi dostupné aj priradené materiály priamo k dvojstranám titulu (metodické komentáre, návrhy príprav, vzorové riešenia úloh, obrazové prílohy, didaktické hry a pod.).

Ak sa chcete prihlásiť ako učiteľ alebo rodič, kliknite na Internetová knižnica AITEC a prihláste sa ako učiteľ alebo rodič.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

Prihlásenie

Ak už máte na portáli www.aitec.sk vytvorené používateľské konto, použite svoje prihlasovacie meno (e-mailová adresa) a heslo.Zabudnuté heslo

Nemáte vytvorené používateľské konto portálu www.aitec.sk? Zaregistrujte sa.