Vzorové riešenia k pracovnému zošitu Matematika pre tretiakov (Belic – Striežovská), 2. časť, geometria

Vzorové riešenia k pracovnému zošitu Matematika pre tretiakov (Belic – Striežovská), 2. časť, geometria

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17