Vzorové riešenia k pracovnému zošitu Matematika pre tretiakov (Belic – Striežovská), 2. časť, testy

Vzorové riešenia k pracovnému zošitu Matematika pre tretiakov (Belic – Striežovská), 2. časť, testy

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8