Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Matematika NA STIAHNUTIE     Ročník: 2. ročník ZŠ     Typ: aitec offline – časovo obmedzená licencia


aitec offline k Matematike pre druhákov – NA STIAHNUTIE

Komplexná podpora na vyučovanie

Autor: : : Digitálny produkt AITEC


Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Matematike pre druhákov – NA STIAHNUTIE

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát NA STIAHNUTIE, vhodný pre operačný systém Windows 10 a novšie verzie, licencia je platná na jeden školský rok a pre jedného používateľa na jedno zariadenie.

Titul v príprave

Termín dodania Stiahnutie licencie možné od 25. 8. 2023

Digitálny produkt aitec offline. Na stiahnutie produktu a jeho aktiváciu je potrebné pripojenie na internet, po inštalácii a aktivácii produktu sa už pripojenie na internet nevyžaduje. Viac informácií

Zážitkové učenie matematiky aj vďaka aitec offline

  • aitec offline k Matematike pre druhákov je produkt metodickej podpory nezávislý od internetového pripojenia. 

  • Digitálny produkt prináša multimediálne prezentácie, interaktívne hry a množstvo ďalších materiálov, výhod a funkcií vhodných pri príprave na vyučovanie a aj priamo počas neho.

  • Počas stiahnutia produktu a následnej inštalácie je nevyhnutné mať propojenie na internet. 

  • NOVÉ LICENČNÉ PODMIENKY (1=1): licencia aitec offline je pre jedného používateľa na jedno zariadenie a je platná na školský rok 2023/2024 (do 30. 9. 2024).

  • Tento produkt je určený len pre školy.

  • Kúpou aitec offline podporujete vývoj nových interaktívnych nástrojov, hier a metodických materiálov.

Elektronické listovanie titulmi zo série Matematika pre druhákov

   • Matematika pre druhákov, učebnica
   • Matematika pre druhákov, 1. časť
   • Matematika pre druhákov, 2. časť
   • Zbierka úloh z matematiky pre druhákov

Učebné a metodické materiály priradené k súvisiacemu učivu

   • Metodické komentáre pre učiteľa
   • Tituly zo série: Matematika pre druhákov, učebnica, Matematika pre druhákov, 1. časť, Matematika pre druhákov, 2. časť, Zbierka úloh z matematiky pre druhákov
   • Vzorové riešenia
   • Návrhy príprav
   • Obrazové prílohy určené na kopírovanie

Bonusové metodické a didaktické materiály

   • iHRiSKO – interaktívne hry dostupné zo samostatnej obrazovky alebo priradené k jednotlivým stranám
    • Dvojice
    • Hodiny
    • Písomné počítanie
    • Usporiadaj – Telocvičňa
    • Chyť ma
    • Písanie číslic
    • Doplň číslo
    • Vypočítaj
    • Kde je viac
    • Pexeso
   • Bonusové metodické a didaktické materiály dostupné len na aitec offline priradené k súvisiacemu učivu:
    • multimediálne prezentácie,
    • námety na diferenciáciu úloh podľa matematickej zdatnosti žiakov v triede  – zjednodušenie alebo skomplikovanie práce so stranou,
    • prílohy na kopírovanie,
    • motivačné hádanky zamerané na didaktické javy preberané na stranách a na opakovanie.
   • ROZCVIČKY na tvorbu päťminútoviek, vďaka ktorým môžete rýchlo preopakovať učivo so žiakmi.
   • Nástroj VYREZÁTOR prináša možnosti otvoriť si cvičenie vo väčšom výreze a pracovať s ním na interaktívnej tabuli alebo na bielej magnetickej tabuli.
   • Obsahuje aj priestor na vlastné metodické poznámky, jednoducho prenosné prostredníctvom USB a nástroj na zvýrazňovanie a kreslenie vhodný pri použití disku na interaktívnej alebo bielej tabuli.
   • Ponúka prezentácie s rozširujúcim učivom, úlohami a kopírovateľné prílohy. Prezentácie sú vhodné na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu pomocou počítača a dataprojektora a plne korešpondujú s preberaným učivom.
   • aitec offline k Matematike pre druhákov nie je súčasťou samostatne zakúpenej pracovnej učebnice.

Technické požiadavky

 • Digitálny produkt je vhodný pre operačný systém Windows 10 a novšie verzie
 • Pre úspešné stiahnutie produktu je nutné mať pripojenie na internet
 • Obsah: inštalátor s navigáciou
 • Licencia: pre jedného používateľa, možné použiť na jedno zariadenie, časovo obmedzená na školský rok 2023/2024 (do 30. 9. 2024)

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Titul je aktuálne v príprave a nie je možné ho objednať.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.