Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Dopredaj     Ročník: 2. ročník ZŠ     Typ: Dopredaj


DOPREDAJ – Prírodoveda 2

DOPREDAJ vydania z roku 2016 podľa ŠVP

Autor: R. Adame – O. Kováčiková


DOPREDAJ DOPREDAJ – Prírodoveda 2

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Zobraziť ukážkové strany

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 40 strán plnofarebný titul

Bežná cena: 1,21 €. Dopredaj – Zvýhodnená cena (s DPH): 0,99 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky

 • Titul je k dispozícii v sekcii DOPREDAJ do vypredania zásob.
 • Ponúkame dopredaj staršej verzie titulu podľa pôvodného ŠVP z roku 2011.
 • Učiteľom, vychovávateľom alebo rodičom ponúka možnosť precvičovania a opakovania učiva, rôzne využitie v školách v prírode, v denných letných táboroch alebo na domáce precvičovanie počas prázdnin.
 • Pracovná učebnica Prírodoveda 2 preferuje osvedčené postupy tradičného vyučovania prírodovedy v škole. Učivo je sprístupnené formou kvalitných didaktických úloh.
 • Didaktické spracovanie prírodovedného učiva je na tematických dvojstranách, rozsahom prispôsobených vyučovacej jednotke.
 • Učivo je rozdelené do šiestich tematických celkov, ktoré je usporiadané v logických, na seba nadväzujúcich krokoch.
 • Pracovná učebnica preferuje zážitkové učenie a vlastné objavovanie. Žiaci sa oboznamujú s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, že ich sami pozorujú a skúmajú.
 • Učivo je založené na priamej skúsenosti žiaka.
 • Okrem základných úloh obsahuje pracovná učebnica aj rozširujúce úlohy. Vhodne sú zaradené aj divergentné úlohy, ktoré žiakom  umožňujú lepšie uplatniť svoje vedomosti, zručnosti a osobné skúsenosti.
 • Celou pracovnou učebnicou žiakov sprevádza sprievodná postavička včielka Oskar, ktorá nemá len motivačný charakter, ale prináša žiakom aj zaujímavé informácie.
 • Súčasťou pracovnej učebnice sú aj návrhy na tematické vychádzky a pozorovania, na nápadité a realizovateľné projekty, ktoré vedú žiakov k vytváraniu vhodnej dokumentácie a osobných portfólií.
 • Priamo na stranách pracovnej učebnice je uvedená metodická podpora pre učiteľa vo forme krátkych komentárov a cieľové kompetencie podľa ŠVP – ISCED 1.
 • K pracovnej učebnici je vypracovaná podrobná metodická príručka, ktorá sa nachádza pod titulom ako súvisiaci materiál aj v sekcii Materiály pre učiteľa na stiahnutie.

Viac informácií o titule

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

ŠVP

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1

Séria

Titul je súčasťou série Prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Bonus zdarma

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks DOPREDAJ – Prírodoveda 2


Všetko k sérii

Prevziať súbor

Metodická príručka k pracovnej učebnici Prírodoveda 2

Posledná aktualizácia: 11.4.2013
Názov súboru: prirodoveda2-metodicka-prirucka_336_sk.pdf (2791 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prevziať súbor

Vzorové riešenia úloh k pracovnej učebnici Prirodoveda 2

Posledná aktualizácia: 11.4.2013
Názov súboru: prirodoveda2-vzorove-riesenia_334_sk.pdf (6556 KB)
Typ: Vzorové riešenia úloh

Prevziať súbor

Didaktické hry - semináre Prírodoveda pre 1. stupeň základných škôl

Posledná aktualizácia: 23.3.2013
Názov súboru: didakticke_hry_prir_2013_306_sk.pdf (199 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Prezentácia pre potreby MZ učiteľov 1. stupňa ZŠ: Vyučovanie predmetu Prírodoveda na 1. stupni ZŠ

Posledná aktualizácia: 20.3.2013
Názov súboru: prirodoveda_seminar_305_sk.ppt (22459 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Didaktické hry zo seminárov

Posledná aktualizácia: 10.12.2012
Názov súboru: didakticke_hry_vsetko_220_sk.pdf (305 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Pracovná učebnica Prírodoveda 2 pre 1. stupeň ZŠ je druhým dielom 4-dielnej série Prírodoveda pre prvý stupeň ZŠ od autoriek Mgr. Rút AdameMgr. O. Kováčiková, ktoré preferujú osvedčené postupy tradičného vyučovania prírodovedy v škole. Učivo sprístupňujú formou osvedčených a kvalitných didaktických úloh.

Je to plnofarebný titul vo formáte A4, ktorý je spracovaný formou pracovnej učebnice. Kombinácia učebnice a pracovného zošita zefektívňuje žiakom prácu na hodine, zaručuje jednoduchšiu manipuláciu a orientáciu v učebnici. Didaktické spracovanie prírodovedného učiva je na tematických dvojstranách, rozsahom prispôsobených vyučovacej jednotke. V tomto diele autorky využili „domčeky múdrosti“, ktoré staviame z nových vedomostí a zručností – nájdeme v nich ľudí, rastliny, živočíchy.

Učivo je rozdelené do šiestich tematických celkov, ktoré je usporiadané v logických, na seba nadväzujúcich krokoch:

 1. Tikajúci domček 
 2. Veterný domček 
 3. Domček zdravia
 4. Mokrý domček
 5. Domček rastlín
 6. Usilovný domček

Celou pracovnou učebnicou žiakov sprevádza sprievodná postavička včielka Oskar, ktorý im predstavuje jednotlivé domčeky múdrosti. V tomto diele sprievodná postavička nemá len motivačný charakter, ale prináša žiakom aj zaujímavé informácie. 

Pracovná učebnica preferuje zážitkové učenievlastné objavovanie. Žiaci sa oboznamujú s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, že ich sami pozorujúskúmajú. Učivo je založené na priamej skúsenosti žiaka. Okrem základných úloh pracovná učebnica obsahuje aj rozširujúce úlohy, ktoré umožňujú diferencovať vyučovanie podľa individuálnych potrieb žiakov alebo časovej dotácie predmetu Prírodoveda v škole na základe vlastného školského vzdelávacieho programu. Vhodné je aj zaradenie divergentných úloh, ktoré žiakom  umožňujú   lepšie uplatniť svoje vedomosti, zručnosti a osobné skúsenosti. Súčasťou pracovnej učebnice sú aj návrhy na tematické vychádzky, zaujímavé pokusy a dlhodobé pozorovania, ktoré vedú žiakov k vytváraniu vhodnej dokumentácie a osobných portfólií.

Priamo na stranách pracovnej učebnice sú uvedené cieľové kompetencie podľa ŠVP – ISCED 1. Ilustrátormi titulu sú akademický maliar Jinřich Prášil, Mgr. art. Jana Stankovianska a MgA. Jitka Petrová.


Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 7 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

DOPREDAJ DOPREDAJ – Prírodoveda 4

DOPREDAJ – Prírodoveda 4
R. Adame – O. Kováčiková
Titul je súčasťou série Prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ Bežná cena: 4,07 €
Dopredaj – Zvýhodnená cena:
0,99 €

Zobraziť detail

DOPREDAJ DOPREDAJ – Prírodoveda 3

DOPREDAJ – Prírodoveda 3
R. Adame – O. Kováčiková
Titul je súčasťou série Prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ Bežná cena: 1,21 €
Dopredaj – Zvýhodnená cena:
0,99 €

Zobraziť detail

DOPREDAJ DOPREDAJ – Prírodoveda 1

DOPREDAJ – Prírodoveda 1
R. Adame – O. Kováčiková
Titul je súčasťou série Prírodoveda pre prvý stupeň ZŠ Pôvodná cena: 1,21 €
Dopredaj – Zvýhodnená cena:
0,99 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.