Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Prvouka – Prírodoveda Prírodoveda – učebnice     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Učebnica Pracovná učebnica Pracovný zošit Multimediálne CD/DVD ako BONUS zdarma k objednávkam škôl pre celú triedu


DOPREDAJ – Prírodoveda 3

Pracovná učebnica pre 3. ročník ZŠ, DOPREDAJ vydania z roku 2016 podľa ŠVP

Autor: R. Adame – O. Kováčiková


DOPREDAJ – Prírodoveda 3

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 88 strán, plnofarebný titul

Bežná cena: 3,52 €. Dopredaj – Zvýhodnená cena (s DPH): 2,97 €

Termín dodania doručenie tovaru v termíne 5-7 pracovných dní

 • DOPREDAJ vydania z roku 2016 podľa ŠVP, s obsahom učiva podľa ŠVP 
 • Pokračovanie 4-dielnej série Prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ zaručuje  obsahovú a metodickú nadväznosťou medzi jednotlivými ročníkmi a súlad s obsahom predmetu podľa najnovších zmien v ŠVP – ISCED1.
 • Didaktické spracovanie učiva je s dôrazom na aktívnu úlohu žiaka pri poznávaní a osvojovaní si vedomostí, učivo je v motivačnom rámci „objaviteľskej plavby“.
 • Pracovná učebnica je spracovaná tak, aby ponúkala možnosť diferenciácie práce. Okrem základného učiva obsahuje aj rozširujúce učivo, ktoré je v súlade so ŠVP, ale je nad rámec minimálneho obsahového a výkonového štandardu.
 • Učivo, ktoré je nad rámec minimálneho obsahového a výkonového štandardu je v pracovnej učebnici označené symbolom MP.
 • Pomôckou pre učiteľa je aj obsah na vnútornej strane zadnej obálky, v ktorom sú jednotlivé témy rozširujúceho učiva označené sivou farbou. 
 • Všetky uvádzané pokusy sú realizovateľné a v praxi overené, používajú sa pri nich dostupné a bezpečné látky a pomôcky z bežného života.
 • Významnú metodickú podporu k jednotlivým pokusom predstavujú demonštračné videá a videonávody umožňujúce napr. opakovanie záberu alebo sledovanie detailu pokusu. Videopokusy sú aj prípadnou alternatívou pri nemožnosti z akýchkoľvek dôvodov realizovať vo vyučovaní daný pokus.
 • Metodická podpora pre učiteľa je formou komentárov, ktoré sú súčasťou multimediálneho disku k učebnici (MMD).
 • Titul je súčasťou série Prírodoveda  pre 1. stupeň ZŠ autoriek Adame – Kováčiková, ktorá preferuje osvedčené postupy tradičného vyučovania prírodovedy v škole. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva prírodovedy v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ.

 

 • Multimediálny disk (MMD) pre učiteľa je určený na premietanie na interaktívnej alebo bielej tabuli. Obsahuje multimediálne prezentácie a demonštračné videá k jednotlivým pokusom. Disk nie je súčasťou samostatne zakúpenej pracovnej učebnice, učiteľ ho získa zdarma ako bonus k objednávke pre celú triedu. Licenčné podmienky používania sú súčasťou MMD. Viac informácií o Multimediálnom disku získate tu.

Multimediálny disk Prírodoveda 3

Viac informácií o titule

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Novinka v ponuke

ŠVP

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED1

Séria

Titul je súčasťou série Prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ

Odporúčacia doložka

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Bonus +1 cd zdarma

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Bonus zdarma

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks DOPREDAJ – Prírodoveda 3
 • 1 ks Multimediálny disk k pracovnej učebnici Prírodoveda 3


Všetko k sérii

Prevziať súbor

Didaktické hry - semináre Prírodoveda pre 1. stupeň základných škôl

Posledná aktualizácia: 23.3.2013
Názov súboru: didakticke_hry_prir_2013_306_sk.pdf (199 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Prezentácia pre potreby MZ učiteľov 1. stupňa ZŠ: Vyučovanie predmetu Prírodoveda na 1. stupni ZŠ

Posledná aktualizácia: 20.3.2013
Názov súboru: prirodoveda_seminar_305_sk.ppt (22459 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Didaktické hry zo seminárov

Posledná aktualizácia: 10.12.2012
Názov súboru: didakticke_hry_vsetko_220_sk.pdf (305 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Metodické komentáre k pracovnej učebnici Prírodoveda 3

Posledná aktualizácia: 5.10.2012
Názov súboru: metod-komentare-prirodoveda-3_109_sk.pdf (3326 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prevziať súbor

Cieľové kompetencie k pracovnej učebnici Prírodoveda 3 pre 1. stupeň základných škôl

Posledná aktualizácia: 4.10.2012
Názov súboru: cielove-kompetencie-k-pracovnej-ucebnici-prirodoveda-3_45_sk.pdf (1253 KB)
Typ: Cieľové kompetencie predmetu

Pracovná učebnica Prírodoveda 3 pre 1. stupeň ZŠ je tretím dielom 4-dielnej série Prírodoveda pre prvý stupeň ZŠ od autoriek Mgr. Rút AdameMgr. O. Kováčiková, ktoré preferujú osvedčené postupy tradičného vyučovania prírodovedy v škole. Učivo sprístupňujú formou osvedčených a kvalitných didaktických úloh.

Je to plnofarebný titul vo formáte A4, ktorý je spracovaný formou pracovnej učebnice. Táto moderne spracovaná pracovná učebnica obsahuje didakticky kvalitné texty, nápadité učebné úlohy, pozorovacie a výskumné aktivity. Rozsah pracovnej učebnice je väčší ako majú predchádzajúce dve pracovné učebnice, učivo je rozsiahlejšie a náročnejšie. Je zamerané na cielenejšie pozorovanie, skúmanie, objavovanie prostredníctvom  aktívnej manipulácie s predmetmi, aby bolo možné dosiahnuť u žiaka čo najväčší rozvoj poznávacích schopností  v oblasti prírodovedného poznania. Žiak sa učí získané informácie systematicky triediť a neustále si rozširuje svoje vedomosti z nových oblastí.

Pracovná učebnica ponúka možnosť diferenciácie práce, preto je spracovaná tak, aby obsahovala okrem základného učiva aj rozširujúce učivo, ktoré je v súlade so ŠVP, ale je nad rámec minimálneho obsahového a výkonového štandardu. Učivo, ktoré je nad rámec minimálneho výkonového štandardu je v pracovnej učebnici označené symbolom MP. Záleží teda od vyučujúceho, či dané učivo zaradí do vyučovacích hodín. Ako pomôcka pre učiteľa slúži aj obsah na vnútornej strane zadnej obálky, kde sú jednotlivé témy nad rámec minimálneho obsahového a výkonového štandardu označené sivou farbou. 

Učivo je rozdelené do šiestich tematických celkov, ktoré je usporiadané v logických, na seba nadväzujúcich krokoch:

 1. Objavujeme tajomstvá vody 
 2. Zisťujeme, ako meriame objem, hmotnosť, čas a teplotu 
 3. Učíme sa, čo je hustota 
 4. Objavujeme teplo a svetlo 
 5. Objavujeme pôdu 
 6. Objavujeme ľudské telo 

Celou pracovnou učebnicou žiakov sprevádzajú sprievodné postavičky, ktorými sú štyria námorníci. Spolu s nimi sa žiaci vyberú na dobrodružnú a objaviteľskú plavbu loďou za všetkými novými poznatkami. V tomto diele sprievodné postavičky nemajú len motivačný charakter, ale prinášajú žiakom aj zaujímavé informácie a vysvetlenia. 

 Pracovná učebnica je zameraná najmä na aktívnu priamu manipuláciu s materiálmi, počas ktorých sa žiak oboznamuje s prírodnými javmi a zákonitosťami prostredníctvom pozorovacích a výskumných aktivít. Práve preto sa v pracovnej učebnici nachádza veľké množstvo námetov na realizovateľné a v praxi overené pozorovania a pokusy, pri ktorých sa používajú dostupné látky a pomôcky z bežného života. Ponúknuté učebné aktivity a námety na pokusy pomáhajú u žiakov rozvíjať schopnosť pozorovať, zaznamenávať informácie, motivovať ich k experimentovaniu, formulovať hypotézyzávery z pokusov a pozorovaní, čím u žiakov rozvíjajú základy systematického myslenia.

K pracovnej učebnici sú vypracované podrobné metodické komentáre a cieľové kompetencie podľa ŠVP – ISCED 1. Sú súčasťou multimediálneho disku a nachádzajú sa aj na internetovej stránke vydavateľstva AITEC v sekcii Materiály súvisiace s titulom Prírodoveda 3

 

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® Vista a novšie

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Prírodoveda 4

Prírodoveda 4
R. Adame – O. Kováčiková
Titul je súčasťou série Prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ Bežná cena: 4,07 €
Zobraziť detail

Prírodoveda 2

Prírodoveda 2
R. Adame – O. Kováčiková
Titul je súčasťou série Prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ Bežná cena: 1,21 €
Zobraziť detail

Prírodoveda 1

Prírodoveda 1
R. Adame – O. Kováčiková
Titul je súčasťou série Prírodoveda pre prvý stupeň ZŠ Bežná cena: 1,21 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.