Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Školský klub detí     Ročník: 1. ročník ZŠ     Typ: Pracovný zošit


Hurá do školského klubu! 1

Interaktívny pracovný zošit pre školský klub detí – 1. ročník ZŠ

Autor: E. Šavlová – V. Ambrozová


Hurá do školského klubu! 1

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát Formát A4, 64 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 3,63 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky

 • Titul predstavuje úvodnú časť novej štvordielnej série interaktívnych pracovných zošitov pre školské kluby detí.
 • Pracovný zošit Hurá do školského klubu! 1 je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania ustanovenými v iŠVP.
 • Je spracovaný podľa odporúčaní uvedených v dokumente Tvorba výchovných programov školských zariadení, podľa ktorého sa postupuje v školských zariadeniach od 1. 9. 2009.
 • Dvojstrany tvoria tematický celok a obsahujú úlohy zamerané na plnenie cieľov všetkých tematických oblastí výchovy (TOV).
 • Aktivity a úlohy podporujú rozvoj kompetencií dieťaťa získaných na vyučovaní, pričom vedomosti z vyučovacích hodín sú aplikované do iných tém a súvislostí.
 • Prostredníctvom veku primeraných úloh a aktivít si deti trénujú pozornosť a jemnú motoriku.
 • Pracovným zošitom deti sprevádzajú rozprávkové postavy. Pomocou nich sa deti oboznamujú s ročnými obdobiami, možnosťami trávenia voľného času v jednotlivých ročných obdobiach a spoločenskými témami, ktoré sú deťom blízke.
 • Úlohy a aktivity v pracovnom zošite sú vhodné aj na samostatnú prácu.
 • Komiksové príbehy chlapca a psíka zámerne nenadväzujú na témy úloh a tvoria samostatný didaktický materiál na rozvoj komunikačných kompetencií.
 • Súčasťou materiálu je pexeso s hlavnými postavičkami pracovného zošita Hurá do školského klubu! 1.
 • K pracovnému zošitu Hurá do školského klubu! 1 sú dôkladne spracované metodické komentáre pre učiteľa na CD.
 • Metodické komentáre k Hurá do školského klubu! 1

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Bonus +1 cd zdarma

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Hurá do školského klubu! 1
 • 1 ks Metodické komentáre k Hurá do školského klubu! 1 (na CD)


Pracovný zošit HURÁ DO ŠKOLSKÉHO KLUBU! 1 s podtitulom Rozprávkovo má 64 strán. Je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania ustanovenými v iŠVP a je spracovaný podľa odporúčaní uvedených v dokumente Tvorba výchovných programov školských zariadení, podľa ktorého sa postupuje v školských zariadeniach od 1. 9. 2009.

Pracovný zošit pre 1. ročník ROZPRÁVKOVO je tematicky zameraný na rok a ročné obdobia. Prostredníctvom rozprávkového prostredia v pracovnom zošite sa deti oboznamujú s reálnym životom. Zábavnou formou sa oboznamujú s ročnými obdobiami, možnosťami trávenia voľného času v jednotlivých ročných obdobiach a spoločenskými témami, ktoré sú im blízke. Deti postupne navštevujú kráľovstvo Jesienky, Zimuľky, Jarmilky, Letničky. Všetky štyri sú dcérami Kráľa Času. Na dvojstranách sa spájajú prvky rozprávkového a reálneho života.

Pracovný zošit ponúka pestré zábavné úlohy na voľný čas detí. Je interaktívny – deti ho dotvárajú nielen dokresľovaním a vyfarbovaním, ale aj vystrihovaním a lepením častí obrázkov z okraja strany.

Na každej strane je pás určený na vystrihovanie, na ktorom sú časti ilustrácií alebo úloh, s ktorými deti pracujú – činnosť je zameraná na podporu rozvoja pozornosti a jemnej motoriky detí, ktorá je veľmi dôležitá u detí mladšieho školského veku.

Úlohy a aktivity sú koncipované tak, aby zábavnou formou plnili ciele všetkých tematicko-výchovných oblastí. Sú veku primerané a deti ich môžu vypracovávať i samostatne. Pomáhajú rozvíjať kompetencie dieťaťa získané na vyučovaní, využívajú vedomosti detí z vyučovacích hodín aplikáciou do iných tém.

Témy v pracovnom zošite však nie sú priamo naviazané na vyučovanie – dieťa nemá pocit, že vyučovanie pokračuje aj popoludní. Dvojstrany tvoria tematický celok a obsahujú úlohy zamerané na plnenie cieľov všetkých tematických oblastí výchovy (TOV).

Prácu s dvojstranou odporúčame zaradiť na jeden týždeň. Činnosti sú obohatené o množstvo aktivít, ktoré podrobnejšie opisujeme v komentároch k jednotlivým úlohám pracovného zošita.

Pracovný zošit ponúka na každej dvojstrane aj návrh na hru a výrobok. Súčasťou pracovného zošita je pexesos hlavnými postavičkami pracovného zošita. Slúži nielen ako hra, je aj významným edukačným prvkom.

Na rozvoj komunikačných kompetencií ponúka pracovný zošit komiksové príbehy chlapca Adama a psíka Viki. Zámerne nenadväzujú na témy úloh na stranách (alebo len okrajovo), tvoria samostatný didaktický materiál. Didaktickú podporu tvoria okrem metodické komentárov aj maľovanky a fotografie výrobkov.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.