Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Školský klub detí     Ročník: 1. ročník ZŠ     Typ: Pracovný zošit


Hurá do školského klubu! 1

Interaktívny pracovný zošit pre školský klub detí – 1. ročník ZŠ

Autor: E. Šavlová – V. Ambrozová


Hurá do školského klubu! 1

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát Formát A4, 64 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 3,08 €

Termín dodania Na sklade. Informáciu o termíne dodania počas leta vám poskytne zákaznícky servis.

 • Titul predstavuje úvodnú časť novej štvordielnej série interaktívnych pracovných zošitov pre školské kluby detí.
 • Pracovný zošit Hurá do školského klubu! 1 je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania ustanovenými v iŠVP.
 • Je spracovaný podľa odporúčaní uvedených v dokumente Tvorba výchovných programov školských zariadení, podľa ktorého sa postupuje v školských zariadeniach od 1. 9. 2009.
 • Dvojstrany tvoria tematický celok a obsahujú úlohy zamerané na plnenie cieľov všetkých tematických oblastí výchovy (TOV).
 • Aktivity a úlohy podporujú rozvoj kompetencií dieťaťa získaných na vyučovaní, pričom vedomosti z vyučovacích hodín sú aplikované do iných tém a súvislostí.
 • Prostredníctvom veku primeraných úloh a aktivít si deti trénujú pozornosť a jemnú motoriku.
 • Pracovným zošitom deti sprevádzajú rozprávkové postavy. Pomocou nich sa deti oboznamujú s ročnými obdobiami, možnosťami trávenia voľného času v jednotlivých ročných obdobiach a spoločenskými témami, ktoré sú deťom blízke.
 • Úlohy a aktivity v pracovnom zošite sú vhodné aj na samostatnú prácu.
 • Komiksové príbehy chlapca a psíka zámerne nenadväzujú na témy úloh a tvoria samostatný didaktický materiál na rozvoj komunikačných kompetencií.
 • Súčasťou materiálu je pexeso s hlavnými postavičkami pracovného zošita Hurá do školského klubu! 1.
 • K pracovnému zošitu Hurá do školského klubu! 1 sú dôkladne spracované metodické komentáre pre učiteľa na CD.
 • Metodické komentáre k Hurá do školského klubu! 1

Viac informácií o titule

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Novinka v ponuke

ŠVP

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED1

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Bonus +1 cd zdarma

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Hurá do školského klubu! 1
 • 1 ks Metodické komentáre k Hurá do školského klubu! 1 (na CD)


Pracovný zošit HURÁ DO ŠKOLSKÉHO KLUBU! 1 s podtitulom Rozprávkovo má 64 strán. Je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania ustanovenými v iŠVP a je spracovaný podľa odporúčaní uvedených v dokumente Tvorba výchovných programov školských zariadení, podľa ktorého sa postupuje v školských zariadeniach od 1. 9. 2009.

Pracovný zošit pre 1. ročník ROZPRÁVKOVO je tematicky zameraný na rok a ročné obdobia. Prostredníctvom rozprávkového prostredia v pracovnom zošite sa deti oboznamujú s reálnym životom. Zábavnou formou sa oboznamujú s ročnými obdobiami, možnosťami trávenia voľného času v jednotlivých ročných obdobiach a spoločenskými témami, ktoré sú im blízke. Deti postupne navštevujú kráľovstvo Jesienky, Zimuľky, Jarmilky, Letničky. Všetky štyri sú dcérami Kráľa Času. Na dvojstranách sa spájajú prvky rozprávkového a reálneho života.

Pracovný zošit ponúka pestré zábavné úlohy na voľný čas detí. Je interaktívny – deti ho dotvárajú nielen dokresľovaním a vyfarbovaním, ale aj vystrihovaním a lepením častí obrázkov z okraja strany.

Na každej strane je pás určený na vystrihovanie, na ktorom sú časti ilustrácií alebo úloh, s ktorými deti pracujú – činnosť je zameraná na podporu rozvoja pozornosti a jemnej motoriky detí, ktorá je veľmi dôležitá u detí mladšieho školského veku.

Úlohy a aktivity sú koncipované tak, aby zábavnou formou plnili ciele všetkých tematicko-výchovných oblastí. Sú veku primerané a deti ich môžu vypracovávať i samostatne. Pomáhajú rozvíjať kompetencie dieťaťa získané na vyučovaní, využívajú vedomosti detí z vyučovacích hodín aplikáciou do iných tém.

Témy v pracovnom zošite však nie sú priamo naviazané na vyučovanie – dieťa nemá pocit, že vyučovanie pokračuje aj popoludní. Dvojstrany tvoria tematický celok a obsahujú úlohy zamerané na plnenie cieľov všetkých tematických oblastí výchovy (TOV).

Prácu s dvojstranou odporúčame zaradiť na jeden týždeň. Činnosti sú obohatené o množstvo aktivít, ktoré podrobnejšie opisujeme v komentároch k jednotlivým úlohám pracovného zošita.

Pracovný zošit ponúka na každej dvojstrane aj návrh na hru výrobok. Súčasťou pracovného zošita je pexesos hlavnými postavičkami pracovného zošita. Slúži nielen ako hra, je aj významným edukačným prvkom.

Na rozvoj komunikačných kompetencií ponúka pracovný zošit komiksové príbehy chlapca Adama a psíka Viki. Zámerne nenadväzujú na témy úloh na stranách (alebo len okrajovo), tvoria samostatný didaktický materiál. Didaktickú podporu tvoria okrem metodické komentárov aj maľovanky a fotografie výrobkov.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.