Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Informatická výchova     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Multimediálne CD/DVD – samostatne predajné, časovo obmedzená licencia


Informatika pre tretiakov - elektronická učebnica

Misia na Mars

Autor: Z. Klimentová


NOVINKA Informatika pre tretiakov - elektronická učebnica

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát Edukačný softvérový program vhodný pre operačný systém Windows 7 a novšie verzie, licencia platná na jeden školský rok. Viac informácií k licencii poskytne zákaznícky servis.

Súlad s iŠVP

 • Inovatívna koncepcia elektronickej učebnice informatiky je spracovaná podľa platných požiadaviek  iŠVP – ISCED 1, vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami.

Autorka

 • Autorka Zuzana Klimentová aplikovala skúsenosti z pedagogickej praxe pri tvorbe učebných materiálov pre primárne vzdelávanie.

Didaktická koncepcia

 • Informatika pre tretiakov je úvodný diel série pracovných a elektronických učebníc pre primárne vzdelávanie, ktoré sa opierajú o princípy a techniky paralelného (súbežného) spracovania obsahu učiva.
 • Didaktické spracovanie elektronickej učebnice sa zameriava na rozvoj informatického, logického a matematického myslenia praktickou formou v participácii s pracovnou učebnicou. Podporuje postupnosť a komplexnosť v osvojovaní si vedomostí. Implementuje úlohy zamerané na uvedomenie si postupnosti jednotlivých krokov, v ktorých žiaci uvažujú o algoritmoch, hľadajú a nachádzajú algoritmické riešenia problémov, vytvárajú návody a programy podľa daných pravidiel.
 • Elektronická učebnica Informatika pre tretiakov obsahuje súbor edukačných modulov, ktoré podporujú rozvoj informatických zručností, logické uvažovanie, argumentáciu, hodnotiace postoje a zdôvodnené rozhodnutia pri práci s počítačom.
 • Hlavným didaktickým zámerom je rozvíjať informatické myslenie a naučiť žiaka v rôznych situáciách používať počítač predovšetkým ako užitočný prostriedok a pomoc pri riešení problémov alebo úloh.
 • Prostredníctvom špecializovaného edukačného softvéru získa žiak požadované kompetencie bez ohľadu na použitý OS a softvér.
 • Široká škála úloh prepojená so zážitkovosťou pomáha žiakom uľahčiť a dokonale si osvojiť poznatky z informatiky s prihliadnutím na individuality žiakov a ich vedomostnú úroveň.
 • Úlohy podporujúce vyššie kognitívne funkcie a myšlienkové operácie (tvoriť, hodnotiť, analyzovať, aplikovať, rozumieť, pamätať si, overiť si) – Bloomova taxonómia.
 • Aplikované tvorivé procesy v praxi – preparácia (získanie poznatkov, osvojiť si stratégie riešenia problémov), inkubácia (nevedomá aktivita na riešení problémov), iluminácia („aha“ efekt – objavenie nápadu, riešenia), verifikácia (hodnotenie kvality nápadov a riešení).
 • Sprievodné postavičky a prostredie, v ktorom sa pohybujú, tvoria a sprevádzajú žiakov svetom informatiky majú motivačný a edukatívny charakter.
 • Pracovná učebnica Informatika pre tretiakov učebnice je ideálnym samostatným doplnkovým produktom pre zvýšenie efektívnosti výučby v oblasti informatiky.

Informáciu o dostupnosti a predajnú cenu zverejníme na stránke www.aitec.sk.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Novinka v ponuke

ŠVP

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

CD: Všetky OP

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD: Windows® 7 a novšie

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 7 a novšie

CD: licencia 1 rok

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 7 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

NOVINKA Informatika pre tretiakov - pracovná učebnica

Informatika pre tretiakov - pracovná učebnica
J. Fabianová
Informatika pre 1. stupeň ZŠ Informáciu o dostupnosti a predajnú cenu zverejníme na stránke www.aitec.sk.
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.