Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Multimediálne disky     Ročník: 4. ročník ZŠ     Typ: Multimediálne CD/DVD ako BONUS zdarma k objednávkam škôl pre celú triedu Multimediálny disk s výučbovým softvérom – samostatne nepredajný, časovo obmedzená licencia


Inštalačný disk so softvérom k pracovnej učebnici Informatická výchova 4 (samostatne nepredajný, dostupný ako BONUS pri objednávke pre celú triedu, nie je súčasťou samostatne zakúpenej pracovnej učebnice)

Inštalačný disk

Autor: : : produkt AITEC


Inštalačný disk so softvérom k pracovnej učebnici Informatická výchova 4 (samostatne nepredajný, dostupný ako BONUS pri objednávke pre celú triedu, nie je súčasťou samostatne zakúpenej pracovnej učebnice)

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Zobraziť ukážkové strany

Formát CD, vhodný pre operačný systém Windows 7 a novšie verzie, licencia je platná na jeden školský rok, multilicencia. Viac informácií vám poskytne Zákaznícky servis.

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2020/2021

Inštalačný disk k pracovnej učebnici Informatická výchova pre 4. ročník 

 • Inštalačný disk k pracovnej učebnici Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ autoriek M. Mosnej a Z. Ščasnej.
 • Inštalačné disky k pracovným učebniciam a pracovné učebnice boli vypracované podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre oblasť Informatická výchova (2008). Odporúčame preto doplniť a rozšíriť časť obsahu predmetu Informatika v 3. a 4. ročníku o tematické celky definované v inovovanom ŠVP (2015). 
 • Hlavnými postavami, ktoré sprevádzajú žiakov diskom, sú mimozemský mladík Kibi a jeho robotický pomocník Tebi.
 • Disk obsahuje dva druhy programov: 
  • programy, ktoré hrovou formou učia deti používať počítač tak, aby im pomohol riešiť problémy školského prostredia a učenie nebolo len formálnou prácou a ovládaním hardvéru počítača; 
  • sériu inštruktážnych videoklipov, v ktorých si žiak môže spätne pripomenúť výklad učiteľa a pozrieť si, ako sa daný úkon, resp. činnosť vykonáva bez slov s textovým komentárom na obrazovke.
 • Súčasťou disku sú metodické komentáre s kľúčom na riešenie úloh; má k nej prístup len učiteľ.
 • Disk s kompletnou softvérovou podporou nie je súčasťou samostatne zakúpenej pracovnej učebnice, učiteľ ho získa zdarma ako bonus k objednávke pre celú triedu (resp. pri delení triedy pre skupinu). 
 • Titul je súčasťou série Informatická výchova pre 1. stupeň ZŠ (so softvérovou podporou) autoriek M. Mosnej, Z. Ščasnej.

Technické požiadavky

 • Disk je vhodný pre operačné systémy Windows 7 a novšie
 • Typ nosiča: CD
 • Obsah: inštalátor s navigáciou 
 • Licencia: multilicencia na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov), časovo obmedzená na jeden školský rok

Viac informácií o titule

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

ŠVP

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1

Séria

Informatická výchova pre 1. stupeň ZŠ

CD: Windows® 7 a novšie

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 7 a novšie

CD: licencia 1 rok

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD: viac počítačov

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

Všetko k sérii

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ, formát rtf

  Posledná aktualizácia: 16.8.2019
Názov súboru: tvvp-informaticka-vychova-4-2019-2020_77_sk.rtf (525 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ, formát xlsx

Posledná aktualizácia: 13.6.2018
Názov súboru: navrh-na-tvvp-informaticka-vychova-pre-4-2018-2019_801_sk.xlsx (15 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Diplom – projekt Zvuková pohľadnica

Posledná aktualizácia: 6.9.2012
Názov súboru: diplom-2_107_sk.pdf (967 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prevziať súbor

Diplom – projekt Reklama na...

Posledná aktualizácia: 6.9.2012
Názov súboru: diplom-1_106_sk.pdf (625 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Inštalačný program je samospustiteľný, resp. manuálne spustiteľný program, ktorý vykoná inštaláciu potrebných súborov priamo do počítača. Vyžaduje prijatie licenčných podmienok. Po úspešnej inštalácii nie je nutné nechávať disk v počítači. Jeho použitie sa vyžaduje pri prezeraní metodických komentárov.

Pred samotnou inštaláciou je vhodné zistiť, či už bola v počítači inštalovaná verzia programov firmy AITEC pre iný ročník. Ak áno a bola správne nainštalovaná, samostatný inštalačný proces sa výrazne skráti, pretože časť programov je inštalovaná ako kompletný balík pre prvý stupeň základných škôl.  Po nainštalovaní programu (resp. jedného zo série pre 2. až 4. ročník) sa vytvorí v počítači priečinok, v ktorom budú združené všetky programy, odkazy a materiály, ktoré bude žiak pri práci s pracovnou učebnicou v danom ročníku potrebovať. Žiak i učiteľ nainštalovaním získava základný balík programov, ktoré mu pomôžu pri osvojovaní kľúčových kompetencií. Obsah nainštalovaných programov priamo korešponduje s obsahom pracovnej učebnice. Programy, ktoré sa do počítača nainštalujú, sú vyvinuté tímom, ktoré viedlo vydavateľstvo, pričom sa rešpektovali požiadavky slovenských škôl. Spôsob ovládania programov nadväzuje na postupy, ktoré žiaci poznajú z tretieho ročníka. Nainštalované súbory možno rozdeliť do dvoch základných skupín: programy, ktoré hrovou formou učia deti používať počítač tak, aby im pomohol riešiť problémy školského prostredia a učenie nebolo len formálnou prácou a ovládaním hardvéru počítača. Druhou skupinou je séria inštruktážnych videoklipov, v ktorých si žiak môže spätne pripomenúť výklad učiteľa a pozrieť si, ako sa daný úkon, resp. činnosť vykonáva bez slov s textovým komentárom na obrazovke. Ďalšou menšou časťou je odkaz na ďalšie softvéry, ktoré si možno nainštalovať do počítača z iných internetových stránok. Špeciálnou časťou je test pre 4. ročník a záverečný text zostavený na základe požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu. Tento test je zostavený formou hry a testovacích úloh. Správnymi odpoveďami žiak pomáha hlavnému hrdinovi dostať sa do rakety a vrátiť sa k rodičom. Po zvládnutí série otázok sa mimozemšťan nakoniec odlepí od zeme a odletí.

Hlavnou témou vo štvrtom ročníku je omyl mimozemského mladíka, ktorý spôsobí, že sa ocitne na Zemi a potrebuje sa dostať späť k rodičom. Táto téma sa objavuje v motíve nainštalovaných programov. Všetky programy a súbory (vyvinuté firmou AITEC aj programami tretích strán), ktoré sa nainštalujú do počítača, sú ošetrené autorským zákonom a ich inštalovaním neporušujete zákony. Programy tretích strán, ktoré sa nainštalujú do počítača, sú zaradené do inštalačného súboru so súhlasom vydavateľa programu.

Ďalšou časťou, ktorá nie je súčasťou inštalácie a má k nej prístup len učiteľ, sú metodické komentáre s kľúčom na riešenie úloh. Táto časť je dostupná len pri vloženom disku v počítači a nie je možné, aby sa ku kľúču na riešenie dostali žiaci.

Disk je zostavený ako systém úloh, činností a programov, ktoré pomáhajú učiteľovi a žiakom zrealizovať prácu aj pri menšom počte počítačov, ako je počet žiakov. Programy a nainštalovaný obsah možno využiť pri motivácii, expozícii i fixácii učiva.

Programy sú vytvorené tak, aby mali podporu všetkých platných verzií firmy Microsoft.


Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 7 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Informatická výchova pre 2. ročník – pracovná učebnica

Informatická výchova pre 2. ročník – pracovná učebnica
M. Mosná
Informatická výchova pre 1. stupeň ZŠ Bežná cena: 3,08 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2020/2021 v termíne do 05. 04. 2020 pre objednávky škôl a pedagógov ::
2,86 €

Zobraziť detail

Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica

Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica
M. Mosná – Z. Ščasná
Informatická výchova pre 1. stupeň ZŠ Bežná cena: 3,08 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2020/2021 v termíne do 05. 04. 2020 pre objednávky škôl a pedagógov ::
2,86 €

Zobraziť detail

Informatická výchova pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica

Informatická výchova pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
M. Mosná – Z. Ščasná
Informatická výchova pre 1. stupeň ZŠ Bežná cena: 3,08 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2020/2021 v termíne do 05. 04. 2020 pre objednávky škôl a pedagógov ::
2,86 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.