Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Matematika Matematika - pracovné zošity     Ročník: 4. ročník ZŠ     Typ: Pracovný zošit Multimediálne CD/DVD ako BONUS zdarma k objednávkam škôl pre celú triedu


Matematika 4 pre prvý stupeň ZŠ – pracovný zošit 1. časť

Pracovný zošit pre 4. ročník ZŠ, alternatívny pracovný zošit z matematiky pre 4. ročník ZŠ

Autor: M. Belic – J. Striežovská


Matematika 4 pre prvý stupeň ZŠ – pracovný zošit 1. časť

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát B5, 88 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 3,08 €

Termín dodania doručenie tovaru v termíne 5-7 pracovných dní

 • Titul je súčasťou súboru učebných materiálov pre žiaka Matematika pre 4. ročník ZŠ autorov M. Belica – J. Striežovskej. Súbor zahŕňa: učebnicu, pracovný zošit 1. a 2. časť. 
 • Súbor učebných materiálov je záverečnou časťou novej série učebníc matematiky autorov M. Belica – J. Striežovskej. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva matematiky v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ.
 • Dva pracovné zošity určené na priamu prácu žiaka do zošita a učebnica s doplňujúcim a upevňujúcim obsahom ideovo nadväzujú na sériu Matematika 1 až 3.
 • Dielo rešpektuje moderné prístupy vo vyučovaní matematiky na Slovensku i  v okolitých štátoch.
 • Žiaci si opakujú učivo nižších ročníkov, rozširujú si vedomosti o násobení a delení v obore čísel 100.
 • Neskôr sa učia sčítať a odčítať do 10 000. Najprv analogicky s počítaním do 1 000 bez prechodu, potom i s prechodom. Žiaci riešia aj matematické úlohy, logické úlohy a matematické situácie spojené s praxou a reálnym životom.
 • V geometrii sa oboznamujú s geometrickými útvarmi, postupom ich rysovania v sieti i bez nej. Propedeuticky sa pripravujú na výpočet obvodu.
 • Súčasťou 1. časti pracovného zošita je aj príloha na vystrihovanie a počítanie – stĺpce na opakované precvičenie spojov sčítania a odčítania, hrací plán na určenie čísla, hrací plán o Slovensku, papierové modely peňazí, ktoré doteraz používali menej (100-, 200-, 500-eurových bankoviek).
 • Dielo je spracované tak, aby vyhovovalo väčšine tried v Slovenskej republike (obsahuje úlohy pre matematicky zručnejších žiakov i úlohy na vyplnenie času, kým sa učiteľ venuje žiakom, ktorí potrebujú na osvojenie učiva viac času a podnetov).
 • Multimediálny disk (MMD) pre učiteľa je určený na premietanie na interaktívnej alebo bielej tabuli, obsahuje didaktické interaktívne úlohy a hry, animované algoritmy riešenia úloh a metodické komentáre pre učiteľa. Disk nie je súčasťou samostatne zakúpeného titulu, učiteľ ho získa zdarma ako bonus k objednávke pre celú triedu. Licenčné podmienky používania sú súčasťou MMD. Viac informácií o Multimediálnom disku získate tu.
 • Titul má aktívnu službu aitec online. V Internetovej knižnici AITEC má v elektronickom listovaní priradené metodické komentáre, vzorové riešenia, učebnicu, obrazové prílohy a tvvp priamo k dvojstranám, ku ktorým patria.

Viac informácií o titule

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

ŠVP

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED1

Séria

Titul je súčasťou série Matematika pre 1. stupeň ZŠ (tradičné vyučovanie matematiky) autorov M. Belic – J. Striežovská

Odporúčacia doložka

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Výhodný balík

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Bonus +1 cd zdarma

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Bonus zdarma

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Matematika 4 pre prvý stupeň ZŠ – pracovný zošit 1. časť
 • 1 ks Multimediálny disk k súboru Matematika 4 pre prvý stupeň ZŠ (samostatne nepredajný, dostupný ako BONUS pri objednávke pre celú triedu, nie je súčasťou samostatne zakúpeného titulu)


Všetko k sérii

Prevziať súbor

Predloha na pečiatku – lúčny koník

  Posledná aktualizácia: 12.10.2016
Názov súboru: predloha-na-peciatky-lucny-konik_764_sk.pdf (87 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prevziať súbor

Predloha na pečiatku – lienka

  Posledná aktualizácia: 12.10.2016
Názov súboru: predloha-na-peciatky-lienka_763_sk.pdf (19 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika 4 pre prvý stupeň ZŠ (Belic – Striežovská)

  Posledná aktualizácia: 15.8.2016
Názov súboru: tvvp-matematika4-bs-2016-2017_387_sk.rtf (6322 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Didaktické hry - semináre Matematika pre 1. stupeň ZŠ

Posledná aktualizácia: 25.5.2014
Názov súboru: didakticke-hry-mat-2014_536_sk.pdf (225 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Prezentácia Matematika pre prvý stupeň ZŠ

Posledná aktualizácia: 12.5.2014
Názov súboru: seminar-matematika-belic-striezovska-2014_524_sk.ppt (43668 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Prezentácia Matematika pre prvý stupeň ZŠ

Posledná aktualizácia: 3.5.2014
Názov súboru: seminar-matematika-belic-striezovska-2014_523_sk.pdf (15683 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Matematické rozcvičky k Matematike 4 pre prvý stupeň ZŠ

Posledná aktualizácia: 8.2.2014
Názov súboru: mat4-didakticke-hry_500_sk.pdf (1139 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Vzorové riešenia úloh k pracovnému zošitu Matematika 4 pre prvý stupeň ZŠ (Belic - Striežovská), 1. časť

Posledná aktualizácia: 27.9.2013
Názov súboru: mat4-pz-1cast-vzorove-riesenia_418_sk.pdf (3465 KB)
Typ: Vzorové riešenia úloh

Prevziať súbor

Metodické komentáre k súboru Matematika 4 pre prvý stupeň ZŠ (Belic-Striežovská), 1. časť

Posledná aktualizácia: 23.8.2013
Názov súboru: mat4-metodicke-komentare-1cast_390_sk.pdf (2506 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prevziať súbor

Sieť na vyfarbovanie

Posledná aktualizácia: 12.8.2013
Názov súboru: mat4-siet-na-vyfarbovanie_374_sk.pdf (1383 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prevziať súbor

Tabuľka na násobenie a delenie do 100

Posledná aktualizácia: 12.8.2013
Názov súboru: mat4-tabulka-nasobenia-do-100_373_sk.pdf (151 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prevziať súbor

Časti z celku

Posledná aktualizácia: 12.8.2013
Názov súboru: mat4-casti-z-celku_372_sk.pdf (147 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prevziať súbor

Strihacia príloha

Posledná aktualizácia: 4.8.2013
Názov súboru: mat4-strihacia-priloha-g-12_370_sk.pdf (80 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prevziať súbor

Vystrihovačka

Posledná aktualizácia: 4.8.2013
Názov súboru: mat4-vystrihovacka-g-3_369_sk.pdf (54 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prevziať súbor

Pozadie do mobilu

Posledná aktualizácia: 10.7.2013
Názov súboru: pozadie-do-mobilu_366_sk.jpg (194 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prevziať súbor

Didaktické hry - semináre Matematika pre 1. stupeň základných škôl

Posledná aktualizácia: 23.3.2013
Názov súboru: didakticke_hry_mat_2013_307_sk.pdf (213 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Prezentácia Koncepcia a didaktické využitie série Matematika pre 1. stupeň ZŠ, 2. časť

Posledná aktualizácia: 19.3.2013
Názov súboru: seminar_matematika_belic_striezovska_2cast_302_sk.ppt (11808 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Prezentácia Koncepcia a didaktické využitie série Matematika pre 1. stupeň ZŠ, 1. časť

Posledná aktualizácia: 19.3.2013
Názov súboru: seminar_matematika_belic_striezovska_1cast_301_sk.ppt (26455 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Dielo Matematika 4 je súčasťou ucelenej a premyslenej série učebných textov Matematika pre prvý stupeň ZŠ. Séria učebných textov z matematiky pre 4. ročník je vytvorená na základe vlastných skúseností autorov a požiadaviek z praxe. Autori sa snažili koncepčne rozložiť učivo do štyroch ročníkov tak, aby v plnej miere rešpektovali požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu v časti ISCED 1. Vo štvrtom ročníku sú učebné texty rozdelené do troch častídvoch pracovných zošitov a učebnice. Na základe skúseností z praxe autori vychádzajú z predpokladu, že pracovné zošity sú prvým stretnutím s problematikou. Tu kladú najväčší dôraz na vysvetlenie problematiky a objasnenie súvislostí s predchádzajúcimi javmi a prepojením s realitou. Významným spôsobom sa na práci žiaka podieľa aj predchádzajúca skúsenosť a riešenie úloh s využitím analógie v známom číselnom obore. Žiak sa po oboznámení s matematickým obsahom snaží aplikovať nový poznatok na sérii úloh. V prípade, že mu ponúkaný spôsob nevyhovuje, je v plnej kompetencii pedagóga usmerniť žiaka a poskytnúť mu možnosť použiť iný spôsob riešenia. Vždy je však vhodné, aby si každý žiak daný spôsob aspoň na jednej úlohe vyskúšal.

Obsahové rozdelenie učiva vo štvrtom ročníku:
Opakovanie
. Žiak si najprv zopakuje všetky matematické zručnosti, ktoré si osvojil v predchádzajúcich ročníkoch. Na precvičenie mu poskytuje dostatok priestoru pracovný zošit a prvá kapitola učebnice. V kapitole Násobenie a delenie v obore násobilky sa v číselnom obore do 100 žiak postupne oboznamuje s násobením a delením daným číslom a násobením a delením daného čísla. V učebnici sa postupuje ako v číselnom rade, žiak už pozná z tretieho ročníka násobenie a delenie 2 a 3. Teraz si doplní informácie o násobenie a delenie 3 do 30. Potom postupne prechádza násobením a delením 4, 5, 6... Táto kapitola má fialovú farbu a neskôr sa k fialovej farbe žiak vracia v časti násobenie a delenie 10, 100, 1 000.

Po tejto kapitole nasleduje strana zaujímavých úloh, ktorých spoločným motívom je stredná Európa. V úlohách žiak využíva získané skúsenosti s riešením úloh pomocou násobenia a delenia.

V ďalšej časti si žiak zopakuje čísla do 10 000 a sčítanie a odčítanie do 1 000 z tretieho ročníka. Na základe analogických postupov skúša riešiť obdobné úlohy v číselnom obore do 10 000.

Potom sa žiak venuje úlohám s tabuľkami a grafmi. V tejto časti získava základné informácie o význame tabuliek a grafov a ich schopnosti poňať veľké množstvo informácií na malom priestore. Tieto úlohy sú skôr motivačným vstupom a námetom na riešenie podobných úloh a vyhľadávanie podobných situácií. Po tejto téme nasleduje strana Chichotavé úlohy. Žiak, podobne ako pri tajničke, rieši úlohu, aby sa dozvedel riešenie. Táto forma motivácie je pre štvrtákov veľmi silná.

Žiak sa opäť vracia k počítaniu do 10 000 bez prechodu cez číselný základ. Tieto úlohy sú predelené tematickými stranami o osobnostiach Slovenska a tiež o zaokrúhľovaní na stovky a zaokrúhľovaní iným spôsobom: zaokrúhľovanie nadol a zaokrúhľovanie nahor.

Následne sa žiak oboznamuje s algoritmami, ktoré môže využívať pri počítaní do 10 000 s prechodom cez číselný základ. Vzápätí získava informáciu o písomnom počítaní do 10 000. Toto učivo je prerušené tematickými stranami venujúcimi sa zlomkom a častiam z celku a tiež aritmetickému priemeru na úrovni primeranej veku žiaka 4. ročníka. Ku koncu aritmetickej časti sa stretáva ešte s typom úloh, v ktorých dostáva úlohu, resp. otázku a niekoľko možností, z ktorých je jedno a niekedy i viac správnych riešení. Na záver aritmetickej časti je zhrnutie učiva.

V geometrickej časti si žiak najprv opakuje učivo predchádzajúcich ročníkov. Potom získava základné informácie o geometrických útvaroch trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kružnica, kruh. Venuje sa tiež pohľadom na stavby a stavaniu stavieb z kociek podľa plánov. Následne sa oboznamuje s počítaním obvodu trojuholníka s využitím analógie grafického súčtu a neskôr súčtu dĺžok úsečiek. Všetko sa deje na úrovni primeranej veku, teda bez využitia vzorcov a poučiek. Na konci roka sa žiak učí rysovať trojuholník tak, aby poznal základný postup rysovania pomocou kružidla a tiež rysovania kružnice s daným polomerom.

Učebnica má praktický rozmer, čo umožňuje, aby žiak mohol mať v jednej chvíli pohodlne na lavici učebnicu aj zošit, do ktorého si píše. Autori k sérii učebných textov spracovali podrobné metodické komentáre a niekoľko didaktických príloh na stiahnutie z internetovej stránky. K sérii je pripravený aj interaktívny disk s úlohami, ktoré spresňujú niektoré algoritmy a ponúkajú priestor na iný spôsob objasnenia danej problematiky s možnosťou upevniť získané vedomosti zábavnou a modernou formou. Táto séria učebných textov moderne a zároveň rešpektujúc súčasné slovenské školské pomery ponúka spracovanie učiva tak, aby sa učiteľ mohol sústrediť na formy a postupy, nie na obsah, aby uvažoval, ako naučiť, lebo čo učiť mu už autori pripravili.

Nielen súbor Matematika 4, ale celá séria učebných textov Matematika pre prvý stupeň ZŠ je komplexným pohľadom na problematiku učiva a informácií, s ktorými sa má žiak podľa požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu oboznámiť. Dielo ilustrovala mladá slovenská ilustrátorka, ktorá má skúsenosti s ilustrovaním pre deti danej vekovej kategórie. Jej moderný štýl určite osloví žiakov štvrtého ročníka. Ilustrácie sú doplnené rôznymi zábavnými a vekuprimeranými textami. Úlohy sú motivované situáciami z reálneho života, a tak žiak získava informáciu, že sa matematiku učí pre život a jej praktické využitie.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® Vista a novšie

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Zošit Š

Zošit Š
: : produkt AITEC
Bežná cena: 0,88 €
Zobraziť detail

Matematika 4 pre prvý stupeň ZŠ – súbor

Matematika 4 pre prvý stupeň ZŠ – súbor
M. Belic – J. Striežovská
Titul je súčasťou série Matematika pre 1. stupeň ZŠ (tradičné vyučovanie matematiky) autorov M. Belic – J. Striežovská Bežná cena: 6,27 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Matematika 4 pre prvý stupeň ZŠ – učebnica Matematika 4 pre prvý stupeň ZŠ – pracovný zošit 1. časť Matematika 4 pre prvý stupeň ZŠ – pracovný zošit 2. časť

Matematika 4 pre prvý stupeň ZŠ – pracovný zošit 2. časť

Matematika 4 pre prvý stupeň ZŠ – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Titul je súčasťou série Matematika pre 1. stupeň ZŠ (tradičné vyučovanie matematiky) autorov M. Belic – J. Striežovská Bežná cena: 3,08 €
Zobraziť detail

Matematika 4 pre prvý stupeň ZŠ – učebnica

Matematika 4 pre prvý stupeň ZŠ – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Titul je súčasťou série Matematika pre 1. stupeň ZŠ (tradičné vyučovanie matematiky) autorov M. Belic – J. Striežovská Bežná cena: 2,64 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.