Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Matematika Matematika – učebnice Matematika - pracovné zošity Matematika – súbory     Ročník: 2. ročník ZŠ     Typ: Učebnica Pracovný zošit Multimediálne CD/DVD ako BONUS zdarma k objednávkam škôl pre celú triedu Súbor / sada


Matematika pre druhákov – súbor

Súbor učebných materiálov pre 2. ročník pre žiaka: učebnica, pracovný zošit 1. a 2. časť, alternatívna odporúčaná učebnica a pracovné zošity z matematiky pre 2. ročník ZŠ

Autor: M. Belic – J. Striežovská


Matematika pre druhákov – súbor

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Bežná cena (s DPH): 6,93 €

Termín dodania doručenie tovaru v lehote 5 až 7 pracovných dní

 • Súbor učebných textov predstavuje ucelený komplex učebných materiálov určených na zvládnutie požiadaviek iŠVP v 2. ročníku.
 • Pozostáva z učebnice a dvojdielneho pracovného zošita.
 • Nadväzuje na pracovnú učebnicu 1. ročníka autorov M. Belic – J. Striežovská. Súbor je spracovaný a určený všetkým žiakom druhých ročníkov, ktorí napĺňajú požiadavky obsahového a výkonového štandardu iŠVP v predmete matematika 2. ročníka.
 • Učivo a obsah sú spracované a rozložené rovnomerne medzi učebnicu a pracovné zošity tak, aby sa žiaci naučili pracovať s učebnicovým textom a zároveň si osvojili základné schopnosti robiť si poznámky.
 • Učivo je prezentované jednoducho, s ohľadom na primeranosť veku a tiež s ohľadom na požiadavky modernej didaktiky i učiteľskej obce.
 • Učivo je rozdelené do logických celkov a rozložené rovnomerne na celý školský rok.
 • Učebnica obsahuje odkazy na zodpovedajúce strany pracovných zošitov a naopak.
 • Orientácia a práca je preto veľmi jednoduchá.
 • Obsah je rozdelený na aritmetickú a geometrickú časť, spracovanie umožňuje veľmi jednoduché plánovanie učiva.
 • Jedna strana pracovného zošita zodpovedá jednej vyučovacej hodine.
 • K súboru možno používať moderne spracovaný multimediálny disk. 
 • Disk nie je súčasťou samostatne zakúpeného titulu, učiteľ ho získa zdarma ako bonus k objednávke pre celú triedu.
 • Multimediálny disk Matematika pre druhákov

Viac informácií o titule

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

ŠVP

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED1

Séria

Matematika pre prvý stupeň základných škôl

Odporúčacia doložka

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Výhodný balík

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Bonus +1 cd zdarma

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Matematika pre druhákov – súbor
 • 1 ks Multimediálny disk Matematika pre druhákov (samostatne nepredajný, dostupný ako BONUS pri objednávke pre celú triedu, nie je súčasťou samostatne zakúpeného titulu)


Tento produkt je možné vložiť do košíka len pre registrovaných používateľov.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa

Produkt obsahuje nasledovné tituly:

Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Obrazové prílohy k sérii Matematika pre druhákov

  Posledná aktualizácia: 4.1.2018
Názov súboru: mat2-obrazove-materialy_775_sk.pdf (1338 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre druhákov (Belic – Striežovská)

  Posledná aktualizácia: 27.7.2017
Názov súboru: tvvp-matematika-pre-druhakov-bs-2017-2018_66_sk.rtf (732 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrhy príprav k Matematike pre druhákov, pracovný zošit, 2. časť

  Posledná aktualizácia: 3.3.2017
Názov súboru: matematika-pre-druhakov-pripravy-93-183_770_sk.pdf (2361 KB)
Typ: Návrhy príprav

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Hra SUDOKU

  Posledná aktualizácia: 20.2.2017
Názov súboru: mat2-obrazove-materialy-sudoku_767_sk.pdf (416 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Vzorové riešenia úloh k pracovnému zošitu Matematika pre druhákov, 2. časť

  Posledná aktualizácia: 2.2.2017
Názov súboru: matematika-pre-druhakov-pz-2cast-vzorove-riesenia_769_sk.pdf (18188 KB)
Typ: Vzorové riešenia úloh

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia Vyučovanie matematiky podľa iŠVP

Posledná aktualizácia: 12.10.2016
Názov súboru: seminar-matematika-podla-isvp_758_sk.pdf (7336 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Didaktická hra nebo peklo k Matematike pre druhákov

Posledná aktualizácia: 16.9.2016
Názov súboru: nebo-peklo-matematika_740_sk.pdf (1302 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Vzorové riešenia úloh k pracovnému zošitu Matematika pre druhákov, 1. časť

Posledná aktualizácia: 7.9.2016
Názov súboru: matematika-pre-druhakov-vzorove-riesenia-pz-1cast_729_sk.pdf (26883 KB)
Typ: Vzorové riešenia úloh

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Metodické komentáre k súboru Matematika pre druhákov

Posledná aktualizácia: 15.8.2016
Názov súboru: metodicke-komentare-mat-pre-druhakov_724_sk.pdf (2563 KB)
Typ: Metodické komentáre

Súbor učebných textov z matematiky pre 2. ročník predstavuje didakticky premyslený komplex úloh a aktivít smerujúcich k napĺňaniu požiadaviek inovovaného štátneho vzdelávacieho programu.

Súbor pozostáva z prehľadne spracovanej učebnice a pracovného zošita rozdeleného na dve časti, aby sa dosiahol optimálny počet úloh, ktorý je potrebný na expozíciu a fixáciu nového i staršieho učiva.

Celý súbor dopĺňa moderne spracovaný multimediálny edukačný disk, metodické komentáre so vzorovými riešeniami a séria pracovných listov na vytlačenie pre žiakov s cieľom rozšíriť poznatky žiakov.

Tento súbor predstavuje didakticky premyslený systém, ktorý reaguje na požiadavky modernej didaktiky matematiky a tiež zohľadňuje potreby a špecifiká slovenských škôl. 

Súbor priamo nadväzuje na súbor pracovných učebníc z 1. ročníka Matematika pre prvákov.

Táto séria predpokladá jednotný a systematicky stály spôsob prezentácie až do štvrtého ročníka tak, aby bolo základným cieľom oboznamovať sa s matematickými problémami a nie s novým systémom práce s učebnými textami.

Učivo je rozdelené na primerané časti, kapitoly, ktoré sú farebne odlíšené v učebnici a rovnako aj v pracovných zošitoch. Tieto kapitoly sú vždy uzavreté stranou na overenie získaných vedomostí.

Priebežne sú zaradené strany s komplexným pohľadom na problematiku a ponúkajú rôznorodé matematické problémy na jednej strane. Učivo aritmetiky je cielene oddelené do inej časti v učebníc i pracovnom zošite, aby bolo možné lepšie plánovať prácu. Poznatky z aritmetiky sa však prelínajú s poznatkami geometrie a využívanie poznatkov už prebieha priebežne a v komplexných úlohách za objavuje aritmetická i geometrická problematika súbežne.

Obsah učiva kopíruje základný pedagogický dokument, avšak niektoré témy sa zaraďujú priebežne, aby sa dosiahla väčšia reálnosť a žiaci si uvedomili význam matematiky pri riešení problémov reálneho života. Spracovanie strán je graficky prehľadné a výtvarne zaujímavé. Autori ponúkajú pre každú stranu pracovného zošita jednu tému, ktorá je nosná pre stranu a možno ju použiť ako motiváciu. Veľkou výhodou je, že je v pracovných zošitoch systematicky spracované priebežné opakovanie učiva.

Prvý diel je obohatený 8-stranovou prílohou na lepšie zvládnutie prijímania učiva pomocou manipulácie s predmetmi. V druhej časti si zas žiaci môžu nájsť súhrnné opakovanie najdôležitejších vecí z druhého ročníka, ktoré môžu použiť ako záložku do tretieho ročníka. Obsah je doplnený a obohatený multimediálnym obsahom na disku, ktorý statické deje prezentuje dynamicky a napomáha pochopeniu najmä takých operácií a dejov, ktoré sú založené na pozorovaní a lokomócii. Internetová podpora diela prináša taktiež vzorové riešenia úloh a tlačiteľné prílohy pre žiakov.

Tento súbor je založený na dlhoročných skúsenostiach autorov a odbornom a precíznom spracovaní diela tímom odborníkov. 

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® Vista a novšie

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Zbierka úloh z matematiky pre druhákov

Zbierka úloh z matematiky pre druhákov
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,63 €
Zobraziť detail

Matematika pre druhákov – učebnica

Matematika pre druhákov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 3,08 €
Zobraziť detail

Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť

Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 3,08 €
Zobraziť detail

Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť

Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 3,08 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.