Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Matematika Matematika – učebnice Matematika - pracovné zošity Matematika – súbory     Ročník: 4. ročník ZŠ     Typ: Učebnica Pracovný zošit Súbor / sada


Matematika pre štvrtákov – súbor

Súbor učebných materiálov pre 4. ročník pre žiaka: učebnica, pracovný zošit 1. a 2. časť, alternatívna odporúčaná učebnica a pracovné zošity z matematiky pre 4. ročník ZŠ

Autor: M. Belic – J. Striežovská


Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre štvrtákov – súbor

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Bežná cena (s DPH): 8,25 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 5 až 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky.

Titul hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022.

Viac informácií.

Moderné a zážitkové učenie matematiky s ucelenou sériou

 


Pri objednaní súboru pre celú triedu môže učiteľ ako BONUS zakúpiť aitec offline k Matematike pre štvrtákov za zvýhodnenú cenu 9,60 EUR s DPH.


 • Dielo nadväzuje na predchádzajúce tri ročníky a prácu so sériou učebných textov završuje. Je spracované podľa vzdelávacieho štandardu z matematiky a rešpektuje ciele, obsah vzdelávania i štandardy pre 4. ročník.

 • Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva matematiky v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ s propedeutickými prvkami aj pre 2. stupeň ZŠ.

 • Súbor didaktických materiálov obsahuje učebnicu a dva pracovné zošity, ktoré možno ešte rozšíriť o ďalšie doplnkové materiály na dosiahnutie maximálneho individuálneho prístupu na vyučovaní matematiky.

 • Učebnica a pracovné zošity pre štvrtákov ponúkajú premyslený didaktický systém. Ponúka klasické i moderné postupy, bežné i neštandardné úlohy a matematické situácie, kontextové úlohy, ktoré prepájajú matematiku s reálnym životom.

Autori

 • Autori vychádzajú z vlastnej učiteľskej praxe, zo štúdia modernej didaktiky matematiky a z požiadaviek slovenských učiteľov.

Didaktická koncepcia

 • Spracovanie umožňuje dynamickú prácu s materiálmi. Učivo je prepojené na obsah iných predmetov. V témach možno nájsť prepojenie na vlastivedu, prírodovedu i ostatné predmety.
 • Témy a obsah ponúkajú rôznorodé úlohy, námety a špeciálne strany s témami, ktoré možno rozšíriť až do projektových hodín.
 • Samotné spracovanie strán ponúka a umožňuje žiakom, aby sami rozmýšľali nad daným problémom a následne sa pokúsil o riešenie. Učiteľ sa stáva sprievodcom pri matematickom poznávaní a objavovaní.

Komplexná podpora

 • K titulu pripravujeme nadštandardnú didaktickú podporu pre učiteľa – v Internetovej knižnici AITEC má aktívnu službu aitec online. V Internetovej knižnici AITEC budú v elektronickom listovaní priradené metodické komentáre, vzorové riešenia, návrhy príprav, zbierka úloh a TVVP priamo k dvojstranám, ku ktorým patria. Služba aitec online sa dá využiť pri príprave učiteľa na vyučovanie, ale aj počas vyučovania s využitím dataprojektora  alebo interaktívnej tabule.
 • V sekcii Materiály pre učiteľov na stiahnutie pripravujeme jednotlivé materiály na stiahnutie zdarma: návrh TVVP, doplnkové materiály, metodické komentáre a vzorové riešenia všetkých úloh, ktoré sú zrozumiteľné v prípade potreby aj pre rodiča.

aitec offline k Matematike pre štvrtákov

 • aitec offline k Matematike pre štvrtákov ponúka učiteľovi možnosť premietania na interaktívnej alebo bielej tabuli. Obsahuje didaktické interaktívne úlohy a hry, animované algoritmy riešenia úloh a metodické komentáre pre učiteľa v elektronickej podobe. 
 • aitec offline k Matematike pre štvrtákov si môžete zakúpiť tu.

aitec offline k Matematike pre štvrtákov

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Séria

Matematika pre prvý stupeň základných škôl

Schvaľovacia doložka

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Výhodný balík

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Matematika pre štvrtákov – súbor


Tento produkt je možné vložiť do košíka len pre registrovaných používateľov.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa

Produkt obsahuje nasledovné tituly:

Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre štvrtákov, formát pdf

  Posledná aktualizácia: 24.8.2021
Názov súboru: tvvp-matematika-pre-stvrtakov-2021-2022_917_sk.pdf (301 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre štvrtákov, formát xlsx

  Posledná aktualizácia: 24.8.2021
Názov súboru: tvvp-matematika-pre-stvrtakov-2021-2022_797_sk.xlsx (17 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre štvrtákov, formát rtf

  Posledná aktualizácia: 24.8.2021
Názov súboru: tvvp-matematika-pre-stvrtakov-2021-2022_387_sk.rtf (1821 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k Edičnému katalógu − Matematika pre štvrtákov

Posledná aktualizácia: 23.8.2018
Názov súboru: letak-matematika-leto-web_912_sk.pdf (602 KB)
Typ: Infoleták

Súbor učebnice a dvoch pracovných zošitov je spracovaný premyslene a pomáha učiteľovi plniť požiadavky iŠVP.

Učebnica a pracovné zošity poskytujú dostatok úloh a cvičení, aby sa žiak s matematickým problémom oboznámil, vyskúšal si riešenia a upevnil si poznatky.

Učivo je žiakovi prehľadne odprezentované v učebnici a následne riešením úloh v učebnici a pracovných zošitoch potrebné kompetencie nadobúda a upevňuje a overuje tak, aby ich vedel použiť v praxi.

Radenie učiva je nastavené tak, aby vyhovovalo tempu slovenských škôl, pretože autori dané úlohy dlhodobo overovali v praxi a vychádzajú z vlastnej dlhoročnej praxe. Obsahovo je dielo nastavené tak, aby žiaci vo štvrtom ročníku zavŕšili proces napĺňania požiadaviek iŠVP a cieľov predmetu matematika na prvom stupni.

Okrem klasického radenia tém ponúkajú strany učebnice aj pracovných zošitov špeciálne strany, ktoré sa venujú istým problémom hlbšie. S týmito stranami možno pracovať dlhodobejšie a vytvárať si projektové vyučovanie, resp. zážitkové hodiny.

Séria sa na začiatku venuje opakovaniu učiva 3. ročníka. Žiaci sa vnoria do učiva podobne, ako boli vnorení na konci 3. ročníka. Opakovanie sa nevenuje len vybraným témam, ale komplexne pripomenie kľúčové kompetencie 3. ročníka.

Nasleduje počítanie do 1 000 s narastajúcou náročnosťou, najprv bez prechodu, následne s prechodom, pričom vždy má učiteľ i žiaci možnosť výberu z niekoľkých algoritmov. Súčasťou tejto časti je aj počítanie pod sebou.

V druhom polroku sa žiaci venujú počítaniu do 10 000, opäť s narastajúcou náročnosťou.

Medzi týmito základnými témami je priebežne zaradené opakovanie, upevňovanie získaných kompetencií, napr. upevňovanie spojov násobenia a delenia.

Autori, rovnako ako v 1. až 3. ročníku zaradili obsah časti Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie priebežne, aby sa ešte viac podporila myšlienka aplikovanosti matematiky do praxe a reálneho života.

Po každej väčšej časti učiva získava učiteľ sériu overovacích úloh, ktoré mu pomôžu diagnostikovať mieru zvládnutia učiva.

Bezpochyby významnou pomôckou budú žiakom i učiteľovi strany a aj priebežne zaradené úlohy pripravujúce na zvládnutie TESTOVANIA 5.

Geometrická časť je spracovaná ako samostatná oblasť, hoci obsahy týchto častí sa často prelínajú, v aritmetickej časti sa využívajú geometrické poznatky a naopak poznatky aritmetiky v geometrii.

Strany učebnice sa priebežne odkazujú na príslušné strany pracovného zošita a vytvára sa tým ucelený, premyslený didaktický celok, ktorý je praktickým pomocníkom učiteľa tak, aby vedel viesť hodiny zaujímavo, riadil učenie aktívne, aby sa žiak stal aktívnym prvkom vyučovania a matematika sa stala zaujímavým a praktickým pomocníkom.

Taktiež autori výrazne rozširujú možnosti využitia série pomocou metodických komentárov, v ktorých ponúkajú ďalšie možnosti riadenia učiva didakticky správne a zároveň zážitkovo.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Príspevok MŠVVaŠ SR Balík 4A

Balík 4A
:. Najvýhodnejšia cena titulov s príspevkom MŠVVaŠ, aitec offline za zvýhodnenú cenu
Bežná cena: 14,96 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovný zošit Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 4. ročník ZŠ Matematika pre štvrtákov – učebnica Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť

Príspevok MŠVVaŠ SR Zbierka úloh z matematiky pre štvrtákov

Zbierka úloh z matematiky pre štvrtákov
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,29 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre štvrtákov – učebnica

Matematika pre štvrtákov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 3,41 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť

Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 3,41 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť

Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 3,41 €
Zobraziť detail

Zošit Š

Zošit Š
: : produkt AITEC
Bežná cena: 1,21 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.