Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk Slovenský jazyk – šlabikáre Slovenský jazyk – čítanie     Ročník: 1. ročník ZŠ     Typ: Multimediálne CD/DVD ako BONUS zdarma k objednávkam škôl pre celú triedu


Multimediálny disk k Hupsovmu šlabikáru (BONUS pri objednávke pre celú triedu)

Multimediálny disk k Hupsovmu šlabikáru (BONUS pri objednávke pre celú triedu)

Autor: : : produkt AITEC


Multimediálny disk k Hupsovmu šlabikáru (BONUS pri objednávke pre celú triedu)

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Zobraziť ukážkové strany

Formát DVD, vhodný pre operačný systém Windovs 7 a novšie verzie, licencia je platná na jeden školský rok a na jeden počítač.

Termín dodania Dodacia lehota je do 10 kalendárnych dní od doručenia objednávky.

Multimediálny disk k HUPSOVMU šlabikáru

 • Je vhodný na prácu priamo na počítači, na používanie a na zobrazovanie z počítača, pomocou dataprojektora alebo interaktívnej tabule.
 • Je určený na prácu počas celého školského roka.
 • Zahŕňa prezentácie, v ktorých si žiaci preberané učivo precvičia, zopakujú a rozšíria.
 • Disk môže učiteľ získať aj zdarma ako bonus k vybraným titulom k objednávke pre celú triedu.

Obsah

 • Učivo vybrané pre 1. ročník základných škôl spracované vo forme prezentácií
 • Úlohy zo šlabikára
 • Rozširujúce úlohy
 • Zrakovú rozcvičku
 • Didaktické a interaktívne hry
 • Pracovné listy
 • Maľovanky
 • Audiopríbeh
 • Postup správneho písania písaných písmen

Technické požiadavky

 • Disk je vhodný pre operačné systémy Windows 7 a novšie
 • Typ nosiča: DVD
 • Obsah: multimediálny disk s navigáciou
 • Licencia: pre jedného používateľa, možné použiť na dva počítače, časovo obmedzená na jeden školský rok

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Séria

Titul je súčasťou série HUPSOV šlabikár

CD: Windows® 7 a novšie

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 7 a novšie

CD: licencia 1 rok

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD: jeden počítač

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Metodické komentáre k Hupsovmu šlabikáru, 1. časť (strany 62 – 80)

Posledná aktualizácia: 3.12.2013
Názov súboru: hupsov-slabikar-metodicke-komentare2_462_sk.pdf (4092 KB)
Typ: Metodické komentáre

Hlavné menu je pre čo najjednoduchšiu orientáciu rozdelené na prípravné obdobie, nácvičné obdobie zdokonaľovacie obdobie.

prípravnom období si učiteľ nájde zrakovú rozcvičku , didaktickéinteraktívne hry zamerané na rozvoj pozornosti a slovnej zásoby, úlohy na tvorbu viet, úlohy na vyvodenie prvej hlásky, dvojice hlások, úlohy na vyvodenie hlásky na konci slova, zábavné úlohy na spoznávanie jednotlivých písmen. Práca so šlabikárom poskytuje rozpracované úlohy zo šlabikára. Súčasťou prípravného obdobia je aj prezentácia Ako sa narodil HUPSaudiopríbehom, ktorý si učiteľ so žiakmi môžu spoločne vypočuť. 

nácvičnom období učiteľ nájde zoradené jednotlivé písmená podľa toho, ako sa preberajú v šlabikári. Ku každému písmenu sú spracované prezentácie s vyvodzovacími obrázkami, ktoré sú pre učiteľa veľmi dôležitou pomôckou, pracovné listy na utvrdzovanie tvaru daných písmen, didaktickéinteraktívne hry na rozvoj pozornosti a slovnej zásoby, hry na vyvodenie hlásky na začiatku slova, na utvrdzovanie tvarov písmen a takisto na utvrdzovanie a opakovanie jednotlivých slov. Pri každom písmene je aj postup správneho písania jednotlivých písmen a maľovanky, ktoré u žiaka podporujú rozvoj motoriky. Učiteľ tak má možnosť premietnuť žiakom nielen správny tvar jednotlivých písmen, ale aj správny postup pri ich písaní. 

Ako pomôcka slúži učiteľovi aj prezentácia s riadkami s pomocnou liniatúrou. Po premietnutí na interaktívnu tabuľu môže pomocou interaktívneho pera so žiakmi realizovať nácvik písania písmen, slov a viet. Práca so šlabikárom poskytuje rozpracované úlohy zo šlabikára.

Súčasťou každého písmena v druhej časti šlabikára je HUPSOV slovník. Učiteľ v ňom nájde slová a výrazy z niektorých textov v šlabikári, ktoré môže využiť na čítanie, prácu s jednotlivými slovami, ale najmä na vysvetlenie významov jednotlivých slov a výrazov.

zdokonaľovacom období učiteľ nájde didaktické, interaktívnezábavné hry zamerané na rozvoj slovnej zásoby, pozornosti, zdokonaľovanie čitateľskej gramotnosti a takisto úlohy na rozvoj orientácie a zdokonaľovanie  v nej a v práci s textom. 

Na prácu s podporným multimediálnym diskom je potrebné materiálnetechnické vybavenie: počítač alebo notebook, dataprojektor, premietacie plátno alebo biela keramická tabuľa či interaktívna tabuľa s interaktívnym perom.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 7 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Maňuška HUPS

Maňuška HUPS
: : produkt AITEC
Titul je súčasťou série HUPSOV šlabikár LIPKA® Bežná cena: 5,04 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaŠ SR Pracovný zošit k Hupsovmu šlabikáru

Pracovný zošit k Hupsovmu šlabikáru
Z. Hirschnerová – L. Muntágová – M. Nemčíková
Titul je súčasťou série HUPSOV šlabikár Bežná cena: 4,73 €
Zobraziť detail

Tajomstvo písaných písmen

Tajomstvo písaných písmen
: : produkt AITEC
Bežná cena: 15,60 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.