Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Matematika Multimediálne disky     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Multimediálne CD/DVD – samostatne predajné, časovo neobmedzená licencia Multimediálne CD/DVD ako BONUS zdarma k objednávkam škôl pre celú triedu


Multimediálny disk Matematika pre tretiakov (samostatne nepredajný, dostupný ako BONUS pri objednávke pre celú triedu, nie je súčasťou samostatne zakúpeného titulu)

Multimediálny disk (MMD)

Autor: : : produkt AITEC


Multimediálny disk Matematika pre tretiakov (samostatne nepredajný, dostupný ako BONUS pri objednávke pre celú triedu, nie je súčasťou samostatne zakúpeného titulu)

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát CD, vhodný pre operačný systém Windovs 7a novšie verzie, licencia je časovo neobmedzená a pre jedného používateľa. Viac informácií k licencii poskytne náš Zákaznícky servis.

Termín dodania Dodacia lehota je do 5 – 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky.

Multimediálny disk Matematika pre tretiakov

 • Je vhodný na prácu priamo na počítači, na používanie a na zobrazovanie z počítača, pomocou dataprojektora alebo interaktívnej tabule.
 • Je určený na prácu počas celého školského roka.
 • Zahŕňa prezentácie, v ktorých si žiaci preberané učivo precvičia, zopakujú a rozšíria.
 • Počas práce je potrebné, aby bol disk vložený v mechanike počítača.

Obsah

 • Opakovanie učiva 2. ročníka
 • Násobenia a delenie do 100
 • Práca s číslami do 1 000
 • Geometria
 • Ukážky algoritmov počítania a algoritmov riešení úloh z učebnice a pracovných zošitov
 • Zábavné úlohy
 • Špeciálne úlohy
 • Matematické rozcvičky, didaktické hry
 • Súčasťou MMD sú aj prezentácie, ktoré obsahujú algoritmy počítania a algoritmy riešenia niektorých úloh z aritmetiky a z geometrie.
 • Obrázkové menu v úvode veľmi jednoducho a prehľadne zobrazí obsah disku a zoradené sekcie disku. Ovládanie menu je intuitívne a dostupné aj počas práce s diskom.
 • Disk nie je súčasťou samostatne zakúpeného titulu, učiteľ ho získa zdarma ako bonus k objednávke pre celú triedu.

Technické požiadavky

 • Disk je vhodný pre operačné systémy Windows 7 a novšie
 • Typ nosiča: CD
 • Obsah: multimediálny disk s navigáciou
 • Licencia: pre jedného používateľa, možné použiť na dva počítače, časovo neobmedzená

Viac informácií o titule

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Séria

Matematika pre prvý stupeň základných škôl

CD: Windows® 7 a novšie

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 7 a novšie

CD: licencia čas. nobmedzená

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD: jeden počítač

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

Všetko k sérii

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre tretiakov (Belic – Striežovská), formát xlsx

  Posledná aktualizácia: 10.6.2018
Názov súboru: navrh-na-tvvp-matematika-pre-tretiakov-2018-2019_803_sk.xlsx (18 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre tretiakov (Belic – Striežovská)

  Posledná aktualizácia: 6.6.2018
Názov súboru: tvvp-matematika-pre-tretiakov-bs-2018-2019_74_sk.rtf (1240 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Multimediálny disk Matematika pre tretiakov je prehľadne spracovaná pomôcka, ktorá pomôže rozšíriť vyučovanie matematiky v 3. ročníku, pomôže prezentovať učivo iným spôsobom, využiť interaktívne cvičenia, ktoré žiaka podnietia uvažovať o matematike inak. Hlavným cieľom autorov je, aby sa matematika stala súčasťou života žiaka, aby sa naučil logicky rozmýšľať a využiť matematické zručnosti v reálnom živote. Nemenej dôležitá je aj snaha naučiť žiakov využívať poznatky z matematiky v reálnom živote, napr. odhadovať dĺžky, precvičovať so zaokrúhlenými hodnotami, zautomatizovať si spoje násobenia a delenia a pod. a stať sa tak praktickou pomôckou bežného života.

Disk uvíta pedagóga vstupným menu, ktoré prehľadne ukáže hlavný obsah. V menu ponuky obsahu disku opäť ponúkame farebné rozdelenie, ktoré pozná žiak a učiteľ z učebnice a pracovných zošitov.

Časť Opakovanie učiva sa venuje pripomenutiu obsahu matematiky v 2. ročníku. Na známych úlohách si pripomína obsah učiva, opakuje si pojmy, pripomína postupy a pripomína si, kde všade môže využiť matematiku.

V časti Násobenia a delenie do 100 si postupne možno vybrať z ponuky jednotlivých násobkov. V tejto časti sa žiak stretáva s úlohami, ktoré pozná z učebnice a pracovných zošitov. Opakujú si postup riešenia a následne žiak rieši ďalšie podobné úlohy, aby si osvojil postupy a algoritmy, pochopil logický základ úlohy a následne ho začal využívať v reálnom živote. V tomto prípade ide o riadené učenie učiteľa, ktorý ponúka problémové situácie žiakovi, ten ich rieši na základe znalostí a hľadaním súvislostí a faktov si osvojuje dané poznatky a algoritmy. V tejto časti si postupne vyberá z násobkov 1 až 10 vrátane nuly. Časť násobenie a delenie ponúka aj digitalizované pomôcky, ktoré sprevádzajú žiakov v učebnici a pracovných zošitoch, napr. násobilková pyramída.

Priebežne sú v disku zaradené úlohy na osvojenie a zautomatizovanie riešenia slovných úloh v rozsahu požiadaviek iŠVP. Vzhľadom na individualizáciu sú ponúkané aj úlohy nad rámec požiadaviek, napr. postupná príprava na tvorenie zápisu slovnej úlohy, ktorú bude žiak musieť zvládnuť vo 4. ročníku. Nemenej dôležitou časťou riešenia slovnej úlohy je skúška správnosti. Aj tomuto sa venuje časť úloh na disku, z ktorých si môže učiteľ pri práci s diskom vybrať.

Kapitola práce s číslami do 1 000 je uceleným systémom, v ktorom sa žiaci oboznamujú s numeráciou, vytvárajú si predstavu o číslach do 1 000, ich reálnom použití v bežnom živote, čísla pozorujú, priraďujú k nim počet, porovnávajú ich, rozkladajú na jednotlivé rády, ktoré neskôr využijú pri písomnom počítaní do 1 000 a 10 000. Súčasťou je aj práca so zaokrúhlenými číslami. Tu je dôležité podotknúť, že zaokrúhľovanie je jednou z ukážok, ako môže matematika pomôcť pri riešení úloh bežného života.

Kapitola práce s číslami do 10 000 je spracovaná podobne ako kapitola do 1 000. Priebežne sa však žiak stretáva s rôznorodým prístupom, objavuje aplikáciu matematiky do života, podporu rozvíjania logického myslenia tak, aby žiak chápal, že matematika má aj svoje čaro.

V geometrickej časti postupne odhaľuje v iných súvislostiach problematiku geometrie 3. ročníka. Pracuje s pojmami, je vyzývaný na riešenie nových zaujímavých úloh nielen na interaktívnej tabuli, ale aj v priestore triedy a na ploche, napr. lavici. Námety sú doplnené animovanými ukážkami, kde žiaci lepšie vidia proces, nielen výsledok, ktorý im v statickej podobe dokáže ponúknuť učebnica alebo pracovný zošit.

Priebežne sú zaradené praktické úlohy, ktoré plnia požiadavky časti riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie.

Učitelia určite ocenia aj prílohy multimediálneho disku, ktoré predstavujú rôznorodé pomôcky, napr. sériu úloh s matematickými rozcvičkami na celý školský rok.

Multimediálny disk je spracovaný tak, aby sa stal plnohodnotnou pomôckou učiteľa, ktorý chce učiť matematiku moderne a zaujímavo.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 7 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Matematika pre tretiakov – sada

Matematika pre tretiakov – sada
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 6,27 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť

Zbierka úloh z matematiky pre tretiakov

Zbierka úloh z matematiky pre tretiakov
k. autorov
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 3,74 €
Zobraziť detail

Matematika pre tretiakov – súbor

Matematika pre tretiakov – súbor
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 7,15 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Matematika pre tretiakov – učebnica Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť

Matematika pre tretiakov – učebnica

Matematika pre tretiakov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 3,19 €
Zobraziť detail

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 3,19 €
Zobraziť detail

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 3,19 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.