Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Prvouka – Prírodoveda Prírodoveda – učebnice Tituly pre žiakov so zrakovým postihnutím (Braillovo písmo)     Ročník: 4. ročník ZŠ     Typ: Pracovná učebnica


Prírodoveda pre štvrtákov (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Pracovná učebnica pre 4. ročník ZŠ

Autor: R. Dobišová Adame – O. Kováčiková


Príspevok MŠVVaŠ SR Prírodoveda pre štvrtákov (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát

Titul hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023

Viac informácií.

Pre blžšie informácie, prosím, kontaktujte náš zákaznícky servis.


 

PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA: PaedDr. Šarlota Múdra

 • Pracovná učebnica je v súlade s iŠVP.

 • Spracovanie obsahu je postavené na zvedavosti žiaka, na jeho prirodzenej potrebe spoznávať okolitý svet a na jeho aktívnom zapájaní sa do vyučovacieho procesu.

 • Autorky nabádajú a vedú žiakov k cielenému pozorovaniu, k vyjadrovaniu svojich predstáv a k porovnávaniu vecí a javov prostredníctvom didakticky premysleného systému pútavých a zaujímavých úloh.

 • V pracovnej učebnici sa uplatňujú rôzne metódy na rozvoj čítania s porozumením.

 • Pracovná učebnica stavia na vedomostiach a poznatkoch, ktoré žiak získal v prvom, druhom a najmä v treťom ročníku a komplexne ich uzatvára.
 • Obsah pozostáva z prírodovedného učiva vzdelávacej oblasti Človek a príroda: Neživá príroda a skúmanie prírodných javov, Človek, Prírodné spoločenstvá.
 • Pracovná učebnica preferuje zážitkové učenie, vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie prostredníctvom bádateľských a výskumných aktivít.
 • Pracovnú učebnicu sprevádzajú motivačné prvky detektívneho pátrania, pestré a výpovedné ilustrácie, fotografie a sprievodné postavičky.
 • Učivo je spracované na základe osvedčených postupov tradičného vyučovania na 1. stupni základných škôl.
 • Autorky využívajú aj rôzne inovatívne metódy vzdelávania a diagnostikovania žiakov. 
 • K pracovnej učebnici Prírodoveda pre štvrtákov sú vypracované podrobné metodické komentáre pre učiteľa, potrebné na prácu s jednotlivými úlohami.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.