Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Prvouka – Prírodoveda Prírodoveda – učebnice Tituly pre žiakov so zrakovým postihnutím (Braillovo písmo)     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Pracovná učebnica


Prírodoveda pre tretiakov (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Pracovná učebnica pre 3. ročník ZŠ

Autor: R. Dobišová Adame – O. Kováčiková


Príspevok MŠVVaŠ SR Prírodoveda pre tretiakov (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát

Pre bližšie informácie, prosím, kontaktujte náš zákaznícky servis.


 

PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA: PaedDr. Šarlota Múdra

 • Pracovná učebnica Prírodoveda pre tretiakov je v súlade s iŠVP.

 • Spracovanie obsahu je postavené na zvedavosti žiaka, na jeho prirodzenej potrebe spoznávať okolitý svet a na jeho aktívnom zapájaní sa do vyučovacieho procesu.

 • Žiak sa učí prostredníctvom zážitkov, objavuje a spoznáva svet okolo seba, učí sa v ňom orientovať a skúmať ho prostredníctvom bádateľských a výskumných aktivít.

 • V pracovnej učebnici sa uplatňujú rôzne metódy na rozvoj čítania s porozumením.
 • Pracovnú učebnicu sprevádzajú motivačné prvky objaviteľskej námornej plavby, pestré a výpovedné ilustrácie a sprievodné postavičky, ktorými sú štyria námorníci.
 • Autorky sprístupňujú učivo formou kvalitných didaktických úloh a využívajú rôzne inovatívne metódy vzdelávania a diagnostikovania žiakov.
 • Pracovná učebnica preferuje zážitkové učenie, vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie.
 • Je zameraná na aktívnu manipuláciu žiakov s materiálmi, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote.
 • Pracovná učebnica okrem nového učiva a základných úloh obsahuje aj dostatok úloh na precvičovanie a upevňovanie učiva, ale aj doplnkové, zábavné úlohy a časť na zaznamenávanie počasia a sebahodnotenie žiaka, ktoré je vhodné pre samotného žiaka, ale aj slúži učiteľovi ako spätná väzba.
 • Priamo na stranách, pri jednotlivých témach sú uvedené cieľové kompetencie, ktoré vychádzajú z požiadaviek ISCED 1. Predstavujú spojenie obsahového a výkonového štandardu. Slúžia učiteľom na lepšiu orientáciu v jednotlivých témach. Poukazujú na to, čo je potrebné pri danej téme zvládnuť.
 •  

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.