Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Prvouka – Prírodoveda Prírodoveda – učebnice Tituly pre žiakov so zrakovým postihnutím (Braillovo písmo)     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Pracovná učebnica


Prírodoveda pre tretiakov (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Pracovná učebnica pre 3. ročník ZŠ

Autor: R. Dobišová Adame – O. Kováčiková


Príspevok MŠVVaŠ SR Prírodoveda pre tretiakov (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát

Titul hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023

Viac informácií.

Pre bližšie informácie, prosím, kontaktujte náš zákaznícky servis.


 

PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA: PaedDr. Šarlota Múdra

 • Pracovná učebnica Prírodoveda pre tretiakov je v súlade s iŠVP.

 • Spracovanie obsahu je postavené na zvedavosti žiaka, na jeho prirodzenej potrebe spoznávať okolitý svet a na jeho aktívnom zapájaní sa do vyučovacieho procesu.

 • Žiak sa učí prostredníctvom zážitkov, objavuje a spoznáva svet okolo seba, učí sa v ňom orientovať a skúmať ho prostredníctvom bádateľských a výskumných aktivít.

 • V pracovnej učebnici sa uplatňujú rôzne metódy na rozvoj čítania s porozumením.
 • Pracovnú učebnicu sprevádzajú motivačné prvky objaviteľskej námornej plavby, pestré a výpovedné ilustrácie a sprievodné postavičky, ktorými sú štyria námorníci.
 • Autorky sprístupňujú učivo formou kvalitných didaktických úloh a využívajú rôzne inovatívne metódy vzdelávania a diagnostikovania žiakov.
 • Pracovná učebnica preferuje zážitkové učenie, vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie.
 • Je zameraná na aktívnu manipuláciu žiakov s materiálmi, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote.
 • Pracovná učebnica okrem nového učiva a základných úloh obsahuje aj dostatok úloh na precvičovanie a upevňovanie učiva, ale aj doplnkové, zábavné úlohy a časť na zaznamenávanie počasia a sebahodnotenie žiaka, ktoré je vhodné pre samotného žiaka, ale aj slúži učiteľovi ako spätná väzba.
 • Priamo na stranách, pri jednotlivých témach sú uvedené cieľové kompetencie, ktoré vychádzajú z požiadaviek ISCED 1. Predstavujú spojenie obsahového a výkonového štandardu. Slúžia učiteľom na lepšiu orientáciu v jednotlivých témach. Poukazujú na to, čo je potrebné pri danej téme zvládnuť.
 •  

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.