Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Prvouka – Prírodoveda Prvouka – učebnice     Ročník: 2. ročník ZŠ     Typ: Pracovná učebnica


Prvouka pre 2. ročník základných škôl – pracovná učebnica (LITE)

Pracovná učebnica pre 2. ročník ZŠ LITE

Autor:


Príspevok MŠVVaŠ SR Prvouka pre 2. ročník základných škôl – pracovná učebnica (LITE)

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 64 strán, plnofarba

Bežná cena (s DPH): 3,85 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2021/2022 v termíne do 10. 5. 2021 pre objednávky škôl a pedagógov : (s DPH): 3,30 €

Termín dodania august 2021

Titul hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022.

Viac informácií.

Nová koncepcia učebníc LITE – štíhla tlač, silný digitál

 


Pri objednaní pracovnej učebnice pre celú triedu získa učiteľ aitec offline k Prvouke pre druhákov LITE ako BONUS zadarmo.


 • Pracovná učebnica Prvouka pre druhákov LITE je spracovaná podľa iŠVP a spĺňa všetky požiadavky na hodnotenie kvality učebnice stanovené Štátnym pedagogickým ústavom.

 • Pracovná učebnica má zredukovaný počet strán a úloh, avšak kvalita, rôznorodosť úloh a zmysluplnosť obsahu zostala zachovaná. Autorky prispôsobili dielo tak, aby sa s ním dalo pracovať pri súčasnej časovej dotácii a množstve učiva bez obáv.

 • Pri každej téme sa nachádzajú cieľové kompetencie žiakov, ktoré vychádzajú z obsahového a výkonového štandardu podľa iŠVP.

 • Nový prvok pracovnej učebnice – Zápisník cestovateľov – sa nachádza na začiatku každej témy. Prináša nové informácie a poznatky, zhŕňa prebraté učivo, podporuje čítanie s porozumením, učí žiakov hodnotiť text, uvažovať o ňom a stáva sa odrazovým mostíkom pre diskusiu.

 • Na konci každej témy sa nachádza časť – Moje poznámky a pri niektorých témach aj rozširujúce úlohy - Viem aj toto? Úlohy nie sú pre žiakov povinné, ich cieľom je prehĺbiť preberané poznatky, prípadne poslúžia ako úloha pre zvedavých žiakov s rýchlejším pracovným tempom.

 • Za každým tematickým okruhom sa nachádza – Cestovateľská správa – strana určená na zopakovanie a utvrdenie učiva. Na poslednej strane učebnice sa nachádza koncoročné opakovanie učiva.

 • Vybrané strany pracovnej učebnice sú obohatené o ďalšie zaujímavé materiály, ktoré možno získať načítaním QR kódov.

 • Titul má dostupnú bohatú DIGITÁLNU PODPORU aitec offline, kde okrem iného nájdu učitelia množstvo obsahu na pozorovanie a bádanie spracované v interaktívnej podobe. Vďaka tomu nie je potrebná fyzická príprava každej bádateľskej aktivity, ale dá sa vychádzať aj z pozorovania didakticky presných a správnych videonávodov pre žiakov. Viac informácii nájdete tu.

 • Elektronická verzia Metodických komentárov k Prvouke pre druhákov LITE je súčasťou aitec offline. Učitelia tu nájdu podrobné metodické informácie a ďalšie námety. 

Autorky

 • Autorky Rút Dobišová Adame a Oľga Kováčiková majú nielen bohaté skúsenosti s tvorbou osvedčených učebných materiálov pre primárne vzdelávanie, ale sú aj aktívne učiteľky na 1. stupni ZŠ.

Didaktická koncepcia

 • Učivo je zostavené do šiestich tematických okruhov, v ktorých jednotlivé témy na seba logicky nadväzujú: Spoznávame cestovanie (vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť), Spoznávame neživú prírodu a prírodné javy (vzdelávacia oblasť Človek a príroda – Neživá príroda a skúmanie prírodných javov), Spoznávame človeka (vzdelávacie oblasti Človek a príroda – Človek, Človek a spoločnosť), Spoznávame živočíchy (vzdelávacia oblasť Človek a príroda – Živočíchy), Spoznávame rastliny (vzdelávacia oblasť Človek a príroda – Rastliny), Spoznávame sviatky (vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť).
 • Motivačné rozprávkové postavy, ktoré žiaci poznajú z prvého ročníka, princezná Jasmínka a princ Daniel, sú stvárnené už ako reálne deti – súrodenci Jasmínka a Danielko. Žiakov tak plynulo a nenásilne prevedú z rozprávkového sveta do súčasnej reality, ktorá im je blízka. Motívom učebnice je cestovanie za dobrodružstvom, ktoré môžu žiaci zažiť aj v reálnom živote. Postavy majú aj naďalej motivačnú funkciu a zároveň prinášajú žiakom aj nové informácie.
 • Žiaci sa oboznamujú s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, že sami aktívne manipulujú s materiálmi, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote, respektíve ich aktívne a cielene pozorujú. V niektorých bádateľských úlohách sú využité rôzne inovatívne metódy vzdelávania, ktoré sa využívajú pri modifikácii žiackych predstáv.
 • Spracovanie obsahu učiva stavia na zvedavosti žiaka a na jeho prirodzenej potrebe spoznávať okolitý svet. Zameriava sa najmä na rozvoj tých poznávacích schopností žiakov, ktoré sú úzko späté s hľadaním, pátraním, skúmaním a objavovaním, prostredníctvom poznávacích činností.
 • V pracovnej učebnici sa nachádzajú úlohy konvergentného aj divergentného typu, doplňujúce a rozširujúce úlohy, úlohy na opakovanie a upevňovanie učiva a zábavné úlohy.

Komplexná podpora

 • V sekcii Materiály pre učiteľov na stiahnutie sú zdarma dostupné materiály na stiahnutie, návrh TVVP, návrhy príprav, obrazové prílohy a ďalšie doplnkové materiály.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Novinka v ponuke

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Termín dodania

august 2021

Odporúčacia doložka

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Výhodný balík

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Bonus +1 cd zdarma

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Prvouka pre 2. ročník základných škôl – pracovná učebnica (LITE)
 • 1 ks aitec offline k Prvouke pre 2. ročník základných škôl (LITE)


Tento produkt je možné vložiť do košíka len pre registrovaných používateľov.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Príspevok MŠVVaŠ SR Balík 2D (LITE)

Balík 2D (LITE)
Bežná cena: 15,95 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2021/2022 v termíne do 10. 5. 2021 pre objednávky škôl a pedagógov ::
14,85 €

Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 2. ročník ZŠ Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť Prvouka pre 2. ročník základných škôl – pracovná učebnica (LITE)

Príspevok MŠVVaŠ SR Balík 2B (LITE)

Balík 2B (LITE)
Bežná cena: 16,94 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2021/2022 v termíne do 10. 5. 2021 pre objednávky škôl a pedagógov ::
15,95 €

Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 2. ročník ZŠ Matematika pre druhákov – učebnica Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť Prvouka pre 2. ročník základných škôl – pracovná učebnica (LITE)

NOVINKA aitec offline k Prvouke pre 2. ročník základných škôl (LITE)

aitec offline k Prvouke pre 2. ročník základných škôl (LITE)
: : produkt AITEC
august 2021 Bežná cena: 21,60 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2021/2022 v termíne do 10. 5. 2021 pre objednávky škôl a pedagógov ::
14,40 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.