Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk Slovenský jazyk - pracovné učebnice     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Súbor / sada


Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom, súbor

Súbor učebných materiálov pre 3. ročník pre žiaka: pracovná učebnica 1. a 2. časť

Autor: R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová


Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom, súbor

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Bežná cena (s DPH): 11,00 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky

Titul hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023

Viac informácií.

Spojenie učebnice s pracovným zošitom? Hry, tajničky, doplňovačky, poučky a slovné hračky v jednom. To všetko nájdete v dvojdielnej pracovnej učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ.


Pri objednaní súboru pre celú triedu môže učiteľ zakúpiť aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ (Titková a kol.) za zvýhodnenú cenu 16,20 EUR s DPH (DVD/NA STIAHNUTIE).


 

V novej pracovnej učebnici sa tretiaci vyberú na dobrodružnú cestu spoznávania rodnej reči cez príbehy hlavných postáv –  znamienok BodkyOtáznika Výkričníka. Texty sú spolu s nadväzujúcimi cvičeniami zostavené tak, aby žiakov nabádali k samostatnému uvažovaniu, kladeniu otázok a hľadaniu súvislostí v rôznych jazykových situáciách. Žiaci sa sami stávajú objaviteľmi a bádateľmi gramatických pravidiel, čím dochádza k ich prirodzenému zvnútorneniu.

  • Autorský kolektív myslel aj na žiakov so ŠVVP. Odporúčania na úpravu zadaní a úloh v súlade s potrebami žiakov so ŠVVP nájdu učitelia v elektronickej verzii metodickej príručky k pracovnej učebnici a tiež v Bodkinom doplnkovom zošite (1. a 2. časť).

  • Bodkin doplnkový zošit s doplnkovými úlohami a cvičeniami dostane žiak ku každej zakúpenej pracovnej učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ (1. aj 2. časť).

 Autorky

   • Renáta Titková a Dagmar Moravčíková sú skúsené učiteľky s dlhoročnou praxou na 1. stupni ZŠ. Vo svojom diele zohľadnili požiadavky a námety učiteľov, rodičov, ale aj potreby samotných žiakov. Po metodickej stránke je pracovná učebnica koncipovaná tak, aby bola zrozumiteľná nielen pre skúsených učiteľov, ale slúžila aj ako praktická pomôcka pre tých začínajúcich. 
   • Terézia Bulejová, učiteľka s praxou z oboch stupňov ZŠ, sa spolu s Angelou Kulichovou, slovenčinárkou 2. stupňa ZŠ, pozreli na obsah pracovnej učebnice ako na budovanie základu a plynulého prechodu do vyšších ročníkov 2. stupňa ZŠ.

Súlad s iŠVP

   • Dvojdielna pracovná učebnica je spracovaná podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu.
   • Pracovná učebnica je súčasťou kompletnej série pre predmet slovenský jazyk v 2. – 4. ročníku.

Didaktická koncepcia

Pracovná učebnica využíva súčasné trendy a inovatívne metódy inšpirované okrem iného aj Montessori pedagogikou. Nezabúda pritom ani na tradičné overené postupy slúžiace na upevnenie a zopakovanie preberaného učiva.

Aké výhody prináša naša pracovná učebnica učiteľom a žiakom?

   • Spája učebnicu s pracovným zošitom, čím učiteľom uľahčuje prácu so žiakmi bez zbytočného zamieňania učebných pomôcok na vyučovaní. Ušetrený čas môže potom učiteľ využiť na rozvoj iných kompetencií podľa aktuálnej situácie v triede. 
   • Učivo je spracované postupne od jednoduchšieho k zložitejšiemu. V kombinácii s praktickými cvičeniami a tvorivými úlohami umožňuje žiakom uvedomiť si gramatické zákonitosti priamo v procese.   
   • Vďaka jednoduchým a názorným pokynom je žiak schopný aj v domácom prostredí držať krok so svojou triedou. 
   • Témy príbehov sú zvolené s ohľadom na záujmy a vek žiakov. Motivačné príbehy od populárnej spisovateľky Diany Mašlejovej rozvíjajú tvorivosť a fantáziu a pomáhajú vytvárať asociácie na jednoduché zapamätanie si preberaného učiva. 
   • Doplňujúce úlohy podnecujú žiakov nielen k čítaniu s porozumením, k tvorbe kritického myslenia a spolupráci, ale vytvárajú priestor aj na spoločnú diskusiu a spoznávanie sa žiakov navzájom.
   • Na konci každej kapitoly je strana určená na opakovanie preberaného učiva. Poskytuje spätnú väzbu pre učiteľa i žiaka. Súčasťou je aj budovanie sebahodnotenia zodpovednosti za vlastné vedomosti.
   • Slohové témy sú kvôli lepšej orientácii a prehľadnosti spracované samostatne, a tak si ich učitelia môžu včleniť do svojej hodiny podľa potreby.

Komplexná podpora

  • K titulu patrí aj elektronická verzia Metodickej príručky, vzorové riešenia TVVP, ktoré sú dostupné na našej webstránke. Súčasťou príručky sú aj tipy na prispôsobenie jednotlivých úloh pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a návrhy hrových aktivít na hodine.     

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Výhodný balík

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom, súbor


Tento produkt je možné vložiť do košíka len pre registrovaných používateľov.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa

Produkt obsahuje nasledovné tituly:


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.