Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk Slovenský jazyk – učebnice Tituly pre žiakov so zrakovým postihnutím (Braillovo písmo)     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Učebnica


Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Učebnica pre 3. ročník ZŠ

Autor: Z. Hirschnerová – R. Adame


Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát

Titul hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023

Viac informácií.

Pre bližšie informácie, prosím, kontaktujte náš zákaznícky servis.


 

PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA: Mgr. Mária Dredanová

  • Učebnica materinského jazyka reflektuje požiadavky ŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie.
  • Didaktická koncepcia učebnice kladie dôraz na celostný jazykový rozvoj – počúvanie, rozprávanie, písanie, čítanie.
  • Graficky je v učebnici učivo členené na jazykovú a komunikačnú zložku, v cvičeniach sa tieto zložky integrujú a prelínajú.
  • Učebnicu tvoria tieto štruktúrne komponenty: východiskový text, poučka, súbor úloh zoradený podľa didaktickej náročnosti, diktát, úlohy na opakovanie, úloha určená na skupinovú prácu, cieľový text umiestnený pod čiarou, ktorý je určený učiteľovi, prípadne rodičovi.
  • Obsahom jazykového učiva učebnice slovenského jazyka pre tretí ročník je abeceda, vybrané slová (základná skupina vybraných slov sa preberá v 3. ročníku, vo 4. ročníku sa žiaci naučia ostatné vybrané slová), ohybné slovné druhy, všeobecné a vlastné podstatné mená, opakovanie.
  • Učivo rozvíjajúce komunikačné kompetencie obsahuje tieto témy: predstavenie, pozdravy, blahoželanie, list, správa, oznámenie, inzerát, pozvánka, reklama, opis predmetu, rozprávanie.
  • Titul je súčasťou série učebných materiálov Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

ŠVP

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.